Aangeboden door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Branded Content Regio

Wat je moet weten over partneralimentatie

Al veel jaren is de duur van de partneralimentatie onderwerp van debat. Niet alleen in de politiek, maar vooral ook bij degenen die partneralimentatie moeten betalen. Klanten stellen vaak de vraag of de termijn van 12 jaar al verkort kan worden, de politiek is toch bezig met het aanpassen van de wetgeving? Inmiddels is die aanpassing een feit: vanaf 1 januari 2020 geldt er een kortere termijn voor de partneralimentatie. Wat verandert er?

Anoeska van Ginderen 30 oktober 2019

Anoeska Asselbergs

In de huidige wetgeving is de duur van de partneralimentatie 12 jaar. Dit is slechts anders als er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren en het huwelijk korter dan 5 jaren heeft geduurd. In dat geval is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Per 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dit is dus een flinke verkorting!

Uitzondering

Er zijn echter de nodige uitzonderingen in de wet opgenomen. Zo eindigt de partneralimentatie pas als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt, in het geval het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. De partneralimentatie kan dan dus nog (maximaal) 10 jaar duren.

Ook in het geval de alimentatiegerechtigde voor 1 januari 1970 is geboren en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar. Een uitzondering geldt ook als er nog jonge kinderen betrokken zijn. In dat geval eindigt de alimentatie als het jongste kind 12 jaar wordt. Tot slot kan er een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.

''De nieuwe wetgeving is van toepassing op nieuwe gevallen, dus vanaf 1 januari 2020''

Anoeska van Ginderen, advocaat Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Wat verandert niet?

De manier waarop de partneralimentatie wordt berekend, verandert niet. Ook de regel dat de partneralimentatie vervalt als de gerechtigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen alsof er sprake is van een huwelijk, verandert niet. Net als nu, kan dit na 1 januari 2020 ervoor zorgen dat de alimentatie eerder eindigt. Dat kan ook het geval zijn als de ontvanger voldoende eigen inkomsten heeft.

Ingangsdatum

De nieuwe wetgeving is van toepassing op nieuwe gevallen, dus vanaf 1 januari 2020. De wet haakt daarbij aan bij de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank. Als u een scheiding overweegt, kan het voor de duur van de partneralimentatie dus veel verschil maken of u voor of na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding indient!

Anoeska van Ginderen is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten in Etten-Leur. Meer info vind je op ak-advocaten.eu.