Aangeboden door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Branded Content Regio

KVK-Financieringsdesk ondersteunt bedrijven op weg naar levensvatbaarheid

Om alles op de rit te krijgen voor het starten van zijn marketingbedrijf Bendo Machine, nam Christiaan Koopal uit Zoetermeer contact op met de KVK Financieringsdesk. Hij kreeg onder andere handvatten voor het opstellen van begrotingen en zicht op financieringsmogelijkheden. Hiermee is de weg naar een toetsing op levensvatbaarheid en de eerste afnemer van de startup geplaveid.

Teun Ceelen | Foto: Machtelt Mostert 22 februari 2019

Bendo machine 4

Gedurende zijn bachelor Science, Business & Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd de kiem gelegd voor zijn eenmanszaak, vertelt Koopal. Bendo Machine is een interactieve zuil met scherm die bedrijven – klanten van Bendo – op de gewenste plek laten plaatsen om een doelgroep te informeren over hun product. Op luchthaven Schiphol, een beurs of in een winkelcentrum, bijvoorbeeld. Tegelijkertijd wint het bedrijf dat een Bendo Machine inzet, door de interactie tussen potentiële klant en de zuil, waardevolle informatie in voor marketingdoeleinden. Wie de interactie aangaat, ontvangt een testproduct, bijvoorbeeld een miniflesje shampoo. Cosmetica-artikelen liggen voor de hand, maar er zijn genoeg andere producten denkbaar die in de zuil passen, benadrukt Koopal.

Het uitwerken van zijn plannen had heel wat voeten in de aarde. Na zijn studie is de jonge ondernemer er een jaar lang fulltime mee bezig geweest. “Het bedenken van het concept en uitwerken van het product had ik in de vingers. Maar de onderdelen financiering en boekhouding vond ik moeilijker.” Toen hij zich inschreef bij de Kamer van Koophandel kwam hij in contact met KVK-adviseur Kurt-Jan Wiltenburg. Met hem sprak hij over het aanvragen van octrooi, het pitchen voor financiers, het verkopen van zijn product en over financieringsmogelijkheden. “Kurt-Jan wees me op het platform StartupDelta. Daarop vond ik een overzicht van mogelijke investeerders. Bovendien heb ik via de mail veel informatie gekregen over begrippen die je moet kennen wanneer je een begroting opstelt. Dankzij deze kennis is me dat gelukt.”

Het adviesgesprek bracht de grondlegger van Bendo tevens op het idee om gebruik te maken van stimuleringsfondsen op het gebied van innovatie: een subsidiebedrag bovenop zijn verwachte lening. De hoogte van die lening schat Koopal op tweehonderdduizend euro. De ondernemer zoekt naar investeerders die in aanvulling op financiële ondersteuning expertise in huis hebben om de automaat succesvol in de Nederlandse markt te zetten. Wanneer Bendo aanslaat, wil hij wellicht ook buitenlandse markten veroveren. Na een proof of concept, waarbij de levensvatbaarheid van het concept wordt getoetst, start de zoektocht naar de eerste klant. “Mijn vrienden en kennissen zijn alvast enthousiast. Innovatief, zeggen ze. De innovatie tref je aan in de combinatie: interactief adverteren, het bieden van testproducten en marktonderzoek zijn verenigd in de Bendo Machine.”

Ondersteuning bij geldzaken en financiering

Voor ondernemers zijn er veel manieren om aan financiering te komen. Soms zien ze door de bomen het bos niet meer. En te vaak zijn ze niet goed op de hoogte van wat er aan financiering allemaal mogelijk is, constateert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “De KVK Financieringsdesk kan in zulke gevallen uitkomst bieden. Het is een goede wegwijzer voor ondernemers. Zo geeft de KVK, als een van de grote uitvoeringsorganisaties van het ministerie van EZK, de dienstverlening van de overheid aan ondernemers vorm.”

De desk helpt ondernemers op twee terreinen: geldzaken (bijvoorbeeld administratie en uurtarief) en financiering. Dat gebeurt kosteloos telefonisch, per mail en via de website - waarop behalve informatie het informatieve Geldboek te vinden is. Dit boek is in 2018 meer dan 250.000 keer gedownload. De vragen aan de desk lopen sterk uiteen, vertelt Sander van Kuijck, teamleider Ondernemersadviseurs bij de KVK: “Mensen zoeken hulp bij het aanschaffen van bedrijfsmiddelen zoals een auto of 3D-printer, willen een nieuwe markt aanboren of vragen zich af waar ze het benodigde geld voor hun zaak vandaan moeten halen.”

De belangrijkste vragen die een ondernemer zich kan stellen bij het opstellen van een financieringsplan voor een geldaanvraag zijn volgens Van Kuijck: “Hoe noodzakelijk is het om geld te lenen? Beschik je niet al over het geld wanneer je je debiteurenbeheer op orde brengt? Heb je zicht op al je geldstromen? Zijn alle oplossingen om het op eigen kracht te kunnen benut? Denk hier bijvoorbeeld aan het doen van gezamenlijke inkoop en voorraadbeheersing.”

Vervolgens moet nagedacht worden over wat een ondernemer precies zoekt in een investering. De adviseurs van de KVK hebben zicht op de geldbronnen en bijkomstige verplichtingen. Die bronnen zijn legio. Denk aan banken, factoring, leasing, crowdfunding, business angels, kredietverstrekker Qredits, durfkapitaal en kredietunies. Dat maakt verdwalen makkelijk. “Door onze adviseurs in te schakelen, heb je sneller scherp welke weg je moet bewandelen. Misschien red je het met subsidiegeld of regelingen zoals ondernemersaftrek en investeringsaftrek en hoef je niet bij een bank aan te kloppen. Je kunt ook meerdere bronnen combineren. Dat noem je stapelfinanciering.”

Met zo’n zesduizend telefoontjes van ondernemers per jaar ontkomt de financieringsdesk niet aan het rechtzetten van misverstanden over de materie. Van Kuijck: “Sommigen nemen te snel aan dat de bank ‘nee’ verkoopt en stappen vervolgens naar online kredietverstrekkers. Besef wel dat je bij een bank maar vier of vijf procent rente over een lening betaalt. Ga je in zee met andere partijen, dan loopt dit percentage snel op – zeker in het geval van online krediet.”

Wat betreft het opstellen van een financieringsplan ziet hij ondernemers in verschillende valkuilen trappen. “Het is essentieel dat je in dat plan antwoord geeft op de vragen wat je met je bedrijf wilt realiseren, hoe je dat gaat doen en waar de lening voor nodig is. Een goede marktanalyse is daarbij onontbeerlijk, net als het aangeven van het rendement dat de investeerder ontvangt en het hem duidelijk maken dat je ook eigen middelen inzet, dat de investeerder niet de enige is die risico neemt.”

Meer informatie:

-www.bendomachine.com
-www.kvk.nl/kvk-financieringsdesk
-www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/geldboek
-www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering