Advertorial van SBB Gouda

Advertorial Regio

Lasopleiding Gouda: 'Specialistische opleiding steeds vaker gevraagd'

Lassen is een specialiteit. Regelgeving zorgt er voor dat je niet professioneel kunt lassen zonder vakdiploma of lascertificaat. Lasopleiding Gouda leidt lassers al dertig jaar efficiënt en snel op, zodat werkgevers dat niet in eigen huis hoeven te doen. Want 'daar zitten ze vaak niet op te wachten'

Mark Litjens | Foto: Pim Mul 28 augustus 2018

Lasopleiding Gouda SBB

Door de huidige kwaliteitseisen en de wet- en regelgeving moeten lassers zich wel specialiseren volgens Ron Lodders, coördinator lassen bij Lasopleiding Gouda: ,, Met alleen een vakdiploma ben je er niet. Een tuinhek lassen is misschien nog te doen. Staat dat hek op een brug waar het mensen en ander verkeer bescherming moet bieden, dan worden er hele andere eisen aan kennis en opleiding gesteld"

Verlengstuk

Opleidingsdirecteur Wijnand Scholtens noemt het een verlengstuk van technische opleidingen: ,,Arbo-wetgeving, milieueisen en de vele specialisaties met bijbehorende apparatuur zorgen er voor dat je op een MBO of VMBO niet meer echt leert lassen. Terwijl werkgevers er niet op zitten te wachten mensen na hun opleiding intern verder op te moeten leiden. Die taak nemen wij graag over. Wij leiden op voor het vakdiploma lassen en zijn er ook voor alle denkbare lascertificaten. Ook op projectniveau: als een werkgever een bepaalde opdracht aanneemt, dan leiden wij de mensen op om aan dat specifieke project te werken aan de hand van de specificaties van de opdrachtgever."

Workshop

Om de dertigste verjaardag te vieren, organiseert Lasopleiding Gouda op 5 september aanstaande een workshop waarin lascoördinatoren, lasvoormannen en werkplaatschefs worden bijgepraat over de actuele stand van zaken rond alle lasvoorschriften, zoals de EN 1090-norm voor staal- en aluminiumconstructies. Het gaat die avond vooral over de kwalificatie-eisen voor lassers en lasmethodes. Daarnaast staan er visuele inspecties met praktijkvoorbeelden op het programma. De workshop is gratis voor klanten en kost vijftig euro voor andere geïnteresseerden. Normaal gesproken kost deze workshop zo'n vierhonderd euro.

Aanrader

Scholtens raadt de workshop zeker aan: ,,Nieuwe materialen en constructiemogelijkheden zorgen ervoor dat laswerk steeds vaker om een specialistische opleiding vraagt, ook voor ervaren lassers. Immers, opdrachtgevers stellen geregeld de eis dat er een bepaald lascertificaat benodigd is, alleen al vanwege de verzekering. Wij leggen die avond uit hoe we te werk gaan, wat er van specialisten wordt verwacht en hoe wij ze zo efficiënt en snel mogelijk opleiden, om zo de werkgever te ontlasten. Dat doen we al dertig jaar, met succes."