Aangeboden door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Branded Content Regio

Lifestyle & Letselschade

'Wij worden overspoeld met de nieuwste trends op het gebied van voeding en sport en het lijkt ‘super easy’ om gezond en energiek door het leven te gaan. De realiteit is helaas anders. Dat zien wij ook terug in onze (letselschade)praktijk', schrijft advocaat Jimke Eyk in haar column.

Jimke Eyck / Asselbergs & Klinkhamer Advocaten | Foto: ANP 2 september 2019

Gezond dieet fit afvallen

We krijgen vaker te maken met slachtoffers die ten tijde van de gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is al het nodige mankeerden, dan met slachtoffers die tot dat moment volledig gezond waren en energie over hadden. Het feit dat iemand al gezondheidsklachten had (pre-existentie) of vanwege zijn of haar aard gevoeliger is om bepaalde klachten te ontwikkelen (predispositie) is van invloed op de hoogte van de uiteindelijk te ontvangen schadevergoeding.

Moet de veroorzaker ‘extra’ schade betalen?

Schades worden afgewikkeld door een vergelijking te maken tussen de situatie voor en na het ongeval. Zowel pre-existentie als predispositie zorgen ervoor dat een slachtoffer er in de situatie na het ongeval erger aan toe is dan iemand zonder pre-existente klachten of predispositie. Pre-existentiële klachten worden in de rechtspraak niet toegerekend aan de aansprakelijke partij, omdat die klachten ook aanwezig zouden zijn geweest zonder de gebeurtenis.

Bij predispositie geldt als uitgangspunt dat de veroorzaker het slachtoffer moet nemen zoals hij is. Dat betekent dat schade die (mede) voortvloeit uit de predispositie in beginsel dus wel door de veroorzaker moet worden vergoed. Ook bij de waardering van de hoogte van het smartengeld wordt rekening gehouden met de gezondheid en het energie-level van een slachtoffer voor het ongeval.

Zo is de impact van een ongeval voor een ‘bezige bij’ groter dan voor iemand die al nooit het huis uitkwam en rechtvaardigt dat gegeven een hogere smartengeld vergoeding.

Lifestyle & letselschade

‘Lifestyle’ is een modern begrip. Letselschade wordt hier niet snel mee in verband gebracht. In het kader van de schadebegroting is deze link er echter wel. Ik zie nog een link: ook na een ongeval zou het goed zijn meer aandacht te hebben voor de levensstijl van een slachtoffer dan nu het geval is. Bijvoorbeeld door naast de noodzakelijke medische behandelingen ook coaching op het gebied van voeding, sport (yoga) en geestelijke gezondheid aan te bieden.

Ik sluit niet uit dat de looptijd van letselschadeprocedures daarmee kan worden verkort, waar alle betrokken partijen bij gebaat zullen zijn.

Jimke Eyk heeft in januari 2010 de master Gezondheidsrecht afgerond aan de Universiteit te Amsterdam. Vervolgens heeft zij enkele jaren als advocaat gewerkt bij een kantoor in Breda. De afgelopen jaren heeft zij bij een schaderegelingsbureau gewerkt. Daar kwam zij er achter dat haar hart toch in de advocatuur ligt. Sinds april 2019 is zij verbonden aan Asselbergs & Klinkhamer Advocaten.