Aangeboden door ONVZ

Branded Content Regio

Millennial en babyboomer droomduo op werkvloer

De babyboomer versus de millennial: een wereld van verschil, zo lijkt het. Maar in bedrijven waar ze nauw samenwerken bruist het vaak van de energie.

De Ondernemer i.s.m. ONVZ | Foto: ONVZ 26 juni 2018

Onvz 13

Dat stelt generatiedeskundige Aart Bontekoning. Hij doet veel onderzoek naar de verschillen tussen generaties, met name op de werkvloer, en bezoekt in die hoedanigheid ook veel bedrijven. Voor het eerst in de geschiedenis zien we vier generaties die naast elkaar aan het werk zijn. Zo heb je de babyboomer (ook wel protestgeneratie genoemd, van 1945-1955), generatie X (1956-1980), generatie Y (millennials, van 1980-1995) en generatie Z (geboren na 1995). En ieder van die generaties heeft zo z’n eigen sores en typische kenmerken.

Jongeren reageren op vitaliteit

Oudere werknemers en jongeren in één projectteam? Dat is vragen om problemen, zo wordt door werkgevers nog wel eens gedacht. Daarvoor liggen hun intenties en kijk op de wereld nu eenmaal te ver uit elkaar. Maar volgens Bontekoning is dat een grove misvatting.

“In de bedrijven waar ik dat heb onderzocht blijken babyboomers en millennials vaak een enorme klik met elkaar te hebben. Dat heeft me wel verrast, moet ik eerlijk bekennen. De twintigers en jonge dertigers van nu reageren niet op leeftijd, maar op vitaliteit. Als zij iemand van 64 naast zich aan het werk zien die vooruit wil, vitaal oogt en passie heeft voor z’n vak, dan kunnen ze daar vaak goed mee overweg. ‘We kunnen veel van elkaar leren’, zeggen ze dan. De senior geniet van de frisheid, de junior van de rijke ervaring.”

Inspelen op vergrijzing

Bedrijven vergrijzen in rap tempo. Zo is de gemiddelde leeftijd van werkenden sinds de eeuwwisseling met vier jaar toegenomen tot ruim 42 jaar. Die trend zet ook de komende jaren door. Tot 2035 stijgt de leeftijd in maar liefst 80 procent van de bedrijven. Werkgevers moeten daar volgens Bontekoning op inspelen door hun organisatie te blijven updaten.

“Veel ouderen willen net zo werken als jongeren, heb ik ontdekt. Doen waar ze energie van krijgen, met de vrijheid om hun werk uit te voeren zoals zij dat willen. Ik heb video’s van bedrijven waar nog volgens oude patronen wordt gewerkt, met managers die precies vertellen hoe mensen hun taken moeten doen. Als je daar naar kijkt, dan loopt de energie langs je broekspijpen naar beneden.”

Samenwerken in projectgroepen

Om die energie op de werkvloer een boost te geven, is het volgens hem van het grootste belang dat verschillende generaties met elkaar samenwerken. Concrete cijfers ontbreken, maar Bontekoning ziet veel bedrijven van binnen waar dit naar zijn mening te weinig gebeurt. Volgens hem zou iedere werkgever dit zoveel mogelijk moeten faciliteren. “Ouderen raken al snel geïnspireerd door wat jongeren doen, hoe ze denken en omgaan met nieuwe technologie. Andersom steken millennials graag iets op van ervaren mensen”, zegt Bontekoning.

Dat werkt volgens hem overigens alleen als je de oudere werknemers en jongeren in projectgroepjes laat samenwerken. “Soms zeggen ouderen: ga maar even zitten en dan zal ik je uitleggen hoe het allemaal werkt in dit vak. Maar zo werkt het niet. Wanneer je verschillende generaties laat samenwerken aan één project, dan verloopt die kennisoverdracht doorgaans een stuk natuurlijker.

Jong als mentor voor oud

Dat jongeren iets kunnen opsteken van 60-plussers, dat behoeft weinig uitleg. Zij beschikken over kennis, zijn ervaren en hebben veel persoonlijke bagage op zak. Maar andersom kunnen babyboomers ook iets opsteken van millennials. Reverse mentoring, heet dat. En het gebeurt in steeds meer bedrijven. Zo is het bij Microsoft bijvoorbeeld de gewoonte talent te linken aan leden van de bedrijfstop. Dat werkt twee kanten op. Jongeren zien alvast hoe het er in de boardroom aan toe gaat, directieleden ervaren van dichtbij hoe millennials social media gebruiken, klanten bereiken en naar de wereld kijken.

Hoe vitaal is jouw bedrijf?

Een gevarieerd werknemersbestand speelt dus zeker een rol bij de vitaliteit van organisaties. Maar er zijn nog meer factoren. Benieuwd hoe vitaal jouw bedrijf is, doe dan de Vitaliteitsscan van ONVZ en neem deel aan de verkiezing van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2018.