Advertorial van Kruger

Advertorial Regio

'MKB is als werkgever nog te bescheiden'

Het MKB is verantwoordelijk voor 70% van de werkgelegenheid in Nederland en wordt nog altijd gezien als dé banenmotor. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer dynamisch, recent onderzoek geeft aan dat in het vierde kwartaal van 2018 bijna een kwart van alle banen in het MKB (opnieuw) is ingevuld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, inclusief een banengroei van 3,9% (bron: Van Spaendonck MKB Banenmonitor).

Frank van der Hagen & Wouter van Tienhoven - Kruger 20 mei 2019

Frank van der Hagen Wouter van Tienhoven ondernemer mkb werkgever

Deze cijfers geven aan hoe belangrijk het MKB is voor de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we dat het imago van (beste) werkgevers veelal door de corporates wordt bepaald. Hun budgetten voor employer branding en recruitment overstijgen die van het MKB vele malen. En ja, in sommige gevallen liggen de beloningen hoger dan die binnen het MKB maar die verschillen worden steeds kleiner.

MKB heeft werknemers veel te bieden ten opzichte van corporate bedrijven

Het MKB is dus veel te bescheiden daar waar het gaat om profilering als werkgever. Terwijl het MKB juist ontzettend veel te bieden heeft aan (potentiële) werknemers, zoals onder andere:

  • Een veel bredere verantwoordelijkheid; in tegenstelling tot corporate bedrijven gaat het binnen het MKB veel meer om een rol dan een functie, waarbij er ruimte is om buiten de formele kaders te treden en gezamenlijk tot het beoogde resultaat te komen. Het nemen van initiatieven wordt gestimuleerd.
  • De invloed op het resultaat is groot; de effecten van handelen en besluitvorming worden eerder zichtbaar en dragen bij aan het (goed) functioneren van de onderneming.
  • Het MKB kent een informelere cultuur waarin ondernemerschap, eigenaarschap en inventiviteit de boventoon voeren. Communicatielijnen zijn kort en de besluitvorming is effectief. Dit geeft een grotere betrokkenheid voor de werknemer.
  • De dynamiek binnen het MKB is hoog. Technologische en marktontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op, wetgeving verandert en klantgedrag is grillig. Dit vergt een hoge mate van flexibiliteit van de onderneming en haar werknemers. Voor professionals waarvoor uitdaging en ontwikkeling de drijfveren zijn is het MKB een uitstekende leerschool!
  • Maatwerk in de ontwikkeling van werknemers. Er is geen sprake van 'one size fits all', opleiding en ontwikkeling kan afgestemd worden op het individu.

Binnen het MKB wordt de competentie-ontwikkeling van medewerkers sneller vorm gegeven dan binnen de corporate omgeving. Sowieso sluiten bovengenoemde voordelen van het werken binnen het MKB uitstekend aan bij de huidige drijfveren van werknemers in hun werk: ontwikkeling, uitdaging, afwisseling en waardering.

Profileer je unieke eigenschappen beter

Het MKB zou zich nog veel meer mogen profileren op de arbeidsmarkt. En dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met grote budgetten, bijvoorbeeld:

  • Je eigen medewerkers zijn je belangrijkste ambassadeurs, zorg dat zij hun verhaal uitventen. Dit kan op de website, via social media of via andere marketing instrumenten gericht op employer branding, maar betrek ze ook bij de werving. Niets werkt beter dan een enthousiaste (toekomstige) collega.
  • Ook de werknemers die bij je weg gaan zijn je ambassadeur. Creëer een alumni groep waarmee je periodiek contact houdt. Zij hebben ook weer netwerken.
  • Zorg dat je je bedrijfscultuur niet alleen zichtbaar maakt in loze kreten maar ook in concrete voorbeelden. Elke onderneming is informeel, betrokken en ambitieus…
  • Laat bovengenoemde voordelen ook doorklinken in je vacature teksten en maak in de gesprekken duidelijk hoe deze in de betreffende rol terugkomen en wat je verwacht van de kandidaat.
  • Maak gebruik van een werving & selectie bureau die gespecialiseerd is in het MKB.

Kruger is opgericht in 1988 en sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevende partner voor het oplossen van complexe ondernemingsvraagstukken voor (middel)grote bedrijven, actief in vele sectoren en is gevestigd in Rotterdam. Kruger acteert pragmatisch en daadkrachtig om inzicht en oplossingen te creëren. Zij is gespecialiseerd in Advisering (onder meer corporate restructuring en rendementsverbetering), Corporate Finance en Interim management (CEO, CRO en CFO) en Executive Search. Voor de Interim Management en Executive Search activiteiten zijn Wouter van Tienhoven en Frank van der Hagen eindverantwoordelijk. Beiden hebben meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen het MKB. Zij hebben relevante netwerken en veel kennis en expertise van een groot aantal sectoren. Zij begrijpen de doelgroep als geen ander. Hun stelling is: Executive Search is Mensenwerk én Maatwerk.

Kruger Executive Search werkt op basis van een vrij unieke vergoedingenstructuur. Indien een succesvolle search resulteert in het tekenen van een arbeidscontract wordt 2/3 van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Het overige 1/3 deel van de vergoeding wordt pas drie maanden nadat de kandidaat zijn of haar werkzaamheden is gestart in rekening gebracht. Uitgangspunt moet zijn dat alle partijen tevreden zijn. Kortom, er wordt alleen betaald bij bewezen resultaat, mét een mate van garantie.

Hier vind je meer over Kruger Executive Search.