Advertorial van Netwerkclub VICK

Advertorial Regio

'Het draait niet om winst, maar om elkaar versterken'

Vereniging Industrieel Contact de Kempen (VICK) is al bijna 50 jaar een waardevolle ontmoetingsplaats voor ondernemers uit de Brabantse regio de Kempen. ,,Het is belangrijk dat leden weten wat er in hun omgeving te koop is.''

Robbert Daalder | Foto: Dave Hendriks 26 juni 2018

VICK de Kempen Mario van Leeuwen

Wie er bij Mario van Leeuwen een kwartje ingooit, krijgt er een vermogen aan informatie over de netwerkclub voor terug. Wanneer de VICK-voorzitter dan ook wordt gevraagd naar het ontstaan van de club, barst hij los. ,,Het VICK bestaat inmiddels bijna vijftig jaar en is ooit opgericht door de directies van de grotere industriële bedrijven in de Kempen. Dat begon kleinschalig en primitief om in de jaren 80 flink te groeien."

,,In die periode nam het aantal lokale industrieterreinen toe en daarmee ook de hoeveelheid ondernemers", vervolgt hij. ,,Naast het VICK ontstonden er locatieverenigingen die de directe belangenbehartiging van deze ondernemers steeds meer voor hun rekening namen. Wij houden ons vandaag de dag dan ook niet meer bezig met zaken als de vuilophaaldiensten en straatverlichting op de industrieterreinen. Je kunt ons beschouwen als een lerend netwerk voor hoogwaardige, zakelijke contacten."

Kwaliteit voorop

De Brabantse netwerkclub heeft zo'n honderd leden en met dat aantal is Van Leeuwen content. Kwaliteit staat namelijk voorop en dus zegt hij dat het absoluut geen ambitie is om twee- tot driehonderd leden te hebben. ,,Het gaat erom dat onze leden waardevolle informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Zijn er teveel mensen uit branches die te ver bij elkaar vandaan liggen, dan missen we ons doel. Wij stellen dan ook voorwaarden aan het lidmaatschap. Zo moet je directeur of eigenaar zijn, minimaal vijf FTE's in dienst hebben en zijn we dus industrieel georiënteerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld winkeliers, met alle respect, niet zoveel bij ons te zoeken hebben."

De regio versterken

Voldoet men aan het 'profiel' van het VICK, dan staat daar flink wat tegenover, verzekert de voorzitter. ,,Wij organiseren lunchbijeenkomsten met sprekers, bedrijfsbezoeken en de jaarlijks terugkerende Haringparty waar een veel groter publiek op af komt. Dit moet gezellig en leerzaam zijn. Ze moeten de regio versterken en dat kan alleen als je elkaar kent en benut. Dus als je letterlijk en figuurlijk op de hoogte bent van datgene wat er in de omgeving te koop is. Wat leden betalen om die kennis te vergaren en te verspreiden? Dat verschilt. Aan de hand van elkaars inbreng stellen we een jaarprogramma op. Het kostenplaatje verdelen we onder de leden. Heel simpel. Bij het VICK draait het niet om winst maken. Elkaar versterken, dat is het belangrijkst."