Nieuws Regio

Nieuwe zakenprijs bevordert onderscheidend ondernemerschap

Goed ondernemerschap is van onschatbare waarde voor een bloeiende regio als de Baronie van Breda. Gelukkig is dat op veel fronten terug te vinden, gezien de grote diversiteit van bedrijven en businessclubs in en om Breda.

Wiljan Broeders | De Ondernemer i.s.m. Baronie van Breda 29 december 2017

Business awards

Dankzij de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers kunnen internationale bedrijven steeds beter hun weg vinden naar de Baronie van Breda. En dat mag groots worden gevierd.

Meerwaarde

Dus werd op 6 december de 'Business Awards Baronie van Breda' gelanceerd, een nieuwe, prestigieuze prijs die onderscheidend ondernemerschap in het zonnetje zet. Maar de stichting die hiervoor in het leven is geroepen, beoogt meer. ,,Wij streven naar het bevorderen van de samenwerking tussen partijen, door een netwerk van exclusieve businesspartners te creëren waarmee voor hen meerwaarde ontstaat in termen van kennisdeling en commerciële relaties'', aldus Ton Jongeneelen, accountmanager bedrijven van Rabobank Breda en voorzitter van Stichting Business Awards Breda. ,,Samenwerken, verbinden en inspireren zijn kortom de belangrijkste pijlers die worden nagestreefd.''

Een initiatief dat breed wordt gedragen, getuige de gerenommeerde mensen die zich aan de prijs hebben verbonden: Jeroen van Glabbeek (voorzitter VNO-NCW Kring Breda), Paul Rüpp (bestuursvoorzitter Avans Hogeschool) en Paul Depla (burgemeester van Breda) die zich hier met enthousiasme aan verbonden hebben. Het streven is de prijs jaarlijks uit te reiken op een groots gala en er telkens een thema aan te verbinden. Deze eerste jaargang is gekozen voor het thema employer branding: Hoe goed is uw werkgeversmerk?

Wilt u kans maken op de allereerste Business Award Baronie van Breda? Schrijf u dan voor 10 januari 2018 in via babvb.nl. Op deze site staan onder meer de aanmeldcriteria. De winnaar zal worden bekendgemaakt tijdens het event op 3 april 2018.

Criteria

Alleen ondernemingen die gevestigd zijn in de Baronie van Breda, kunnen in aanmerking komen voor de Business Awards Baronie van Breda. Daarbij gelden binnen het thema employer Branding de volgende criteria:

- Onderscheidend vermogen op het gebied van employer branding; de onderneming is een sterk werkgeversmerk. Daarvoor is beleid ontwikkeld en er zijn uitingen van zichtbaar.

- Een vernieuwende visie op goed werkgeverschap, waarbij u aandacht heeft voor een optimale balans tussen privé en werk.

- Binnen de onderneming bestaat een cultuur die is gericht op vertrouwen tussen management en medewerkers.

- Er wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling. - Eigen verantwoordelijkheid en autonomie staan hoog op de agenda.

- Een uitstekende reputatie waarbij de ondernemer een voorbeeldfunctie vervult.

De bedrijven die zich kandideren dienen bovendien financieel gezond te zijn, waardoor hun bedrijfscontinuïteit is geborgd. Met name voor de drie genomineerden geldt dat dit een onderdeel van de selectie is.

babvb.nl