Advertorial van MKB Amsterdam

Advertorial Regio

Ondernemen eindigt niet bij gemeentegrenzen

MKB Amsterdam is de belangenvereniging voor ondernemers in de hoofdstad. De afdeling werkt intensief samen met MKB Haarlemmermeer/Schiphol. Samen bedienen ze ondernemers in de hele Metropoolregio Amsterdam. Dat is belangrijk, want de belangen van mkb-ondernemers reiken verder dan gemeentegrenzen.

Jack Monde | De Ondernemer i.s.m. MKB-Amsterdam | Foto: Marco Bakker 28 maart 2018

MKB Amsterdam

MKB Amsterdam maakt evenals MKB Haarlemmermeer deel uit van MKB-Nederland, met ruim 170.000 leden. De samenwerking tussen de twee buren is volgens de twee voorzitters niet meer dan logisch.

Bart Drenth is voorzitter van MKB- Amsterdam. Hij is zelf ondernemer in de stad met een eigen organisatieadviesbureau. Bart: ,,Je ziet bij veel ondernemersverenigingen dat deze heel lokaal georganiseerd zijn, terwijl het relevante economische gebied vele malen groter is. Dat heeft zijn weerslag op veel aspecten waaronder infrastructuur en openbaar vervoer.''

Lees ook: Pensioencommunicatie vergroot tevredenheid medewerkers

Op de bres

Hij vervolgt: ,,Een goed voorbeeld van een 'knooppunt' daarin vormt de horeca in onze stad, erg belangrijk voor toerisme en bewoners. Ondernemers hebben een groot tekort aan goed horecapersoneel en met name koks. Veel medewerkers komen daarom van buiten de stad. Als zij met eigen vervoer komen, is parkeren bij hun horeca- zaak onmogelijk of onbetaalbaar."

,,Ze kunnen dus beter gebruik maken van openbaar vervoer. Alleen komen ze daarmee de stad wel in, maar einde werktijd bijna niet meer uit. Haarlemmermeer/ Schiphol kampt met datzelfde probleem, ook voor andere functies. We kunnen daarom beter gezamenlijk op bres staan om daarin structurele verbeteringen tot stand te brengen. Mobiliteit eindigt niet bij de gemeentegrens."

Volop ruimte

Collega Paul Kok, oud-ondernemer en sinds zes jaar voorzitter van MKB Haarlemmermeer valt z'n collega volledig bij. Hij vertelt: ,,Onze samenwerking leidt beslist tot synergie. Schiphol is natuurlijk van groot economisch belang voor de hoofdstad. Verder zie ik dat de maatregelen die Amsterdam treft om vervuilend zwaar verkeer uit de binnenstad te weren, positief zijn voor mens en milieu, maar bedreigend voor de toelevering van ondernemers in de stad."

,,Haarlemmermeer biedt nog volop ruimte voor de overslag van goederen afkomstig van zwaar verkeer naar schoon elektrisch vervoer dat wel welkom is in de Amsterdamse binnenstad. Verder zijn de problemen met openbaar vervoer hier herkenbaar en groot. Veel medewerkers of reizigers kunnen na middernacht alleen nog een dure taxi naar huis nemen. Een goede Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld die 24 uur per dag rijdt zou de situatie zeker verbeteren. Daar maken we ons samen sterk voor."

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met MKB-Amsterdam.

Onze samenwerking leidt beslist tot synergie

Paul Kok, voorzitter MKB Haarlemmermeer