Aangeboden door ABAB | ZAKELIJK

Branded Content Regio

Pensioencommunicatie vergroot tevredenheid medewerkers

Per 1 januari 2017 trad de Wet Pensioencommunicatie volledig in werking. Deze wet zorgt ervoor dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het pensioenbewustzijn van uw werknemers. Uit onderzoek blijkt dat het pensioenbewustzijn onder Nederlanders laag is en dat is een gemiste kans. Niet alleen voor de werknemer, maar zeker ook voor u als werkgever.

deOndernemer i.s.m. ABAB Accountants en Adviseurs 27 maart 2018

Foto pensioenadvies DE

Verantwoordelijkheid bij werkgever

De Wet Pensioencommunicatie legt de verantwoordelijkheid voor pensioencommunicatie grotendeels bij u als werkgever. Concreet betekent dit dat u een nieuwe werknemer binnen drie maanden na indiensttreding moet informeren over de kenmerken van de pensioenregeling, wie de verzekeraar van het pensioen is en wanneer de werknemer actie moet ondernemen als zijn persoonlijke situatie wijzigt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wisseling van baan, echtscheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet u de werknemer wijzen op de website van de pensioenverzekeraar waar hij aanvullende informatie kan vinden.

Actieve pensioencommunicatie

“Alleen het toezeggen van een pensioenregeling aan uw werknemers is niet meer voldoende”, aldus senior pensioenadviseur Bart van de Wouw. “Van u wordt verwacht dat u zich actief inzet om het pensioenbewustzijn van uw medewerkers te verhogen. En waarom ook niet? Pensioen is na het salaris de duurste arbeidsvoorwaarde voor een werkgever. Als werkgever bent u per definitie op zoek naar een return on investment; in dit geval de waardering van uw personeel. Met de juiste vorm van pensioencommunicatie volgt deze waardering snel.”

Werknemers binden aan uw organisatie

Het aantrekkelijk houden van uw organisatie voor werknemers wordt de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Werknemers zijn het kapitaal van de organisatie. “Het hebben van goede arbeidsvoorwaarden is belangrijk”, geeft Van de Wouw aan. “De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat u andere middelen moet inzetten om aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuwe werknemers. Het periodiek organiseren van pensioencommunicatie toont betrokkenheid vanuit de werkgever en bindt medewerkers aan de organisatie. ‘Mijn werkgever heeft mijn pensioen goed geregeld.’ Dat is de indruk die u als werkgever wilt achterlaten. Bijkomend voordeel is dat u als werkgever daarmee ook direct voldoet aan de eisen die de Wet Pensioencommunicatie aan u stelt.”

Lees ook: Overdracht familiebedrijf raakt hele familie

Vier basisvragen als uitgangspunt

Zorg dat uw medeweker de arbeidsvoorwaarde pensioen meer gaat waarderen door antwoord te geven op vier basisvragen:

  • Hoeveel pensioen krijg ik?
  • Wanneer krijg ik het?
  • Is het voldoende?
  • Welke keuzes kan ik maken?

Van de Wouw: “Maar wie gaat de antwoorden verschaffen? De pensioenuitvoerders zijn met hun massacommunicatie niet in staat om hier antwoord op te geven. Ook mijnpensioenoverzicht.nl kan deze verantwoordelijkheid (nog) niet aan. De sleutel naar succes op het vlak van pensioencommunicatie is de pensioenadviseur. Alleen een pensioenadviseur is in staat om binnen dertig minuten in een één-op-één gesprek met de werknemer een duidelijk antwoord te geven op deze basisvragen. Hij kan een compleet beeld geven en heeft overzicht. Dit biedt duidelijkheid en bewustwording.”

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de Wet Pensioencommunicatie voor u als werkgever? Kijk het webinar ‘Gevolgen Wet Pensioencommunicatie voor werkgever’. In dit webinar gaat Bart van de Wouw verder in op de consequenties hiervan voor u als werkgever en bespreekt de vormen van pensioencommunicatie die u in uw bedrijf kunt implementeren.

Download infographic

abab sz 1x1