Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Advertorial Regio

Wat er van een 'handhavingstraject' te verwachten is

Ondernemers krijgen met veel en complexe regels van overheidswege te maken. Bij een (vermeende) overtreding kan de overheid tot handhaving overgaan. Wat kunt u in zo’n handhavingstraject verwachten en doen? Peter de Haan schrijft er over in de expertcolumn.

Peter de Haan 25 januari 2019

Peter de Haan Asselbergs Klinkhanen Advocaten v2

Door de hoge regeldichtheid en complexiteit bestaat helaas altijd de kans dat de overheid tegen u als ondernemer tot handhaving overgaat. Bijvoorbeeld omdat volgens de overheid een omgevingsvergunning ontbreekt of algemene regels zijn overtreden. Een handhavingstraject begint met een voornemen tot handhavend optreden, waarin de overheid een last onder dwangsom aankondigt. Als u zich niet aan die last houdt, verbeurt u dwangsommen.

Een proactieve houding kan u veel misère voorkomen. U kunt in een zienswijze aangeven waarom u het niet met het voornemen eens bent. Het is aan te raden na te gaan wat precies van u in het voornemen wordt verlangd om handhaving te voorkomen. Als daarover onduidelijkheid bestaat, kunt u de overheid om een toelichting vragen. Dit is ook het moment om met de overheid in onderhandeling te gaan, zodat deze niet het handhavingstraject doorzet. Als een buur of concurrent om handhaving verzoekt, dan kunt u met hem contact opnemen om te vragen onder welke omstandigheden hij bereid is zijn verzoek in te trekken. Dat kan dan voor de overheid een reden zijn niet te handhaven.

Als de overheid het handhavingstraject doorzet en een last onder dwangsom oplegt waarin u zich niet kan vinden, is het belangrijk tijdig bezwaar te maken. Deze termijn is zes weken. Als u niet tijdig bezwaar maakt omdat volgens u de regels niet zijn overtreden, dan staat in rechte de juistheid van de last vast. Als de overheid vervolgens daadwerkelijk de dwangsommen wil invorderen, kunt u alleen nog maar aanvoeren dat u zich wel aan de last heeft gehouden of dat de invordering te laat is (verjaring).

Invorderen

Met het betalen van de dwangsommen is de overtreding niet ‘afbetaald’. De overheid kan een nieuwe last met (hogere) dwangsommen opleggen. Ook kan de overheid op uw kosten de overtreding zelf beëindigen. Denk overigens niet dat de overheid de dwangsommen niet volledig kan invorderen, als u slechts beperkt niet aan de last voldoet. Als jurist bij de Raad van State en als advocaat heb ik schrijnende gevallen gezien, waarbij de rechter oordeelt dat de overheid mocht invorderen. Een bekend voorbeeld is het wind- en waterdicht maken van een bouwwerk nadat een bouwstop is opgelegd.

Peter de Haan is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer advocaten. Voor meer informatie: www.ak-advocaten.eu.