Nieuws Regio

Rabobank koppelt ondernemers aan vermogende klanten

Alternatieve financiering is niet meer weg te denken. De Rabobank speelt daar op in met de nieuwe dienst Rabo&Co, het bij elkaar brengen van ondernemers en vermogende klanten. De bank vult zijn rol als bedrijfsadviseur actief in.

RENE BOGAARTS | De Ondernemer i.s.m. Rabobank | Foto Roland J. Reinders 8 mei 2017

Rabo005

Marcel Gerritsen, directeur zakelijk financieren bij de Rabobank, wil één misverstand meteen wegnemen. Dat Nederlandse banken minder geld uitlenen, klopt niet. ,,Banken hebben ongeveer 426 miljard euro aan kredieten uitstaan. Dat bedrag is in de loop der jaren nauwelijks veranderd.'' Alternatieve financieringsvormen als crowdfunding winnen wel snel aan populariteit. ,,Maar dat gaat om pakweg 800 miljoen euro.''

Belang alternatief financieren

Sinds de financiële crisis zijn de regels voor banken volgens Gerritsen flink aangescherpt. Tegenover uitstaande kredieten moet op de balans van een bank veel meer eigen vermogen staan. Daarom hebben banken belang bij alternatieve financiering. ,,Het mooie daarvan is dat klanten meer opties hebben'', zegt Gerritsen. ,,Tegelijkertijd is het minder overzichtelijk geworden.'' Dat terwijl ondernemers eigenlijk niets liever willen dan onestopshopping, zegt Gerritsens collega Eric Saris, directeur bedrijven. ,,Ondernemers willen niet bezig zijn met financiering, maar met het succes van hun bedrijf.''

Investeringsbeslissingen

Volgens Saris zijn veel ondernemers de afgelopen jaren bezig geweest om hun financiën weer op orde te krijgen. ,,De meesten hebben dat nu achter de rug. Ze hebben geld op hun spaarrekening staan en kijken vooruit. Er moeten weer investeringsbeslissingen genomen worden.'' Waar ze vroeger langs hun accountant en bank gingen om hun plannen door te nemen en financiering te regelen, hebben velen nu het idee dat ze niet meer bij een bank hoeven aan te kloppen. Rabobank heeft een sterke positie in de financiering van mkb-bedrijven. ,,We zetten er op in dat ondernemers met ons in contact zijn om hun plannen te realiseren'', zegt Saris.

Belangrijkste bron

De belangrijkste alternatieve financieringsbron naast bancair krediet wordt sinds jaar en dag gevormd door venturecapitalfondsen en beleggers. Die hebben tegenwoordig respectievelijk 165 en 326 miljoen in mkb-bedrijven gestoken. Daarnaast is een compleet nieuwe bedrijfstak ontstaan: crowdfunding, geld dat wordt opgehaald bij grote aantallen particulieren. Op die manier is in 2016 al voor 141 miljoen in bedrijven geïnvesteerd.

Samenwerking

Vrijwel alle Nederlandse grootbanken volgen deze ontwikkelingen. Rabobank werkt nauw samen met vijf verschillende crowdfundingplatforms voor investeringsaanvragen die kunnen oplopen tot 2,5 miljoen. Zo kan de financiering voor een ondernemer bancair worden ingevuld in samenwerking met crowdfundingoplossingen. ,,Die samenwerking is uiteraard bedoeld om deze vorm van financiering aantrekkelijker te maken voor onze klanten'', zegt Saris. ,,Ondernemers hebben er een hekel aan om voor elke nieuwe vorm van financiering nieuwe formulieren in te vullen. Helaas hebben al die platforms en de banken nog verschillende procedures. Dat proberen we te stroomlijnen.''

Lees ook: Rabobank: eigen succes creëren doet u zelf

Meer mogelijkheden

Alternatieve financiering is niet alleen een extra optie voor ondernemers geworden, ze biedt banken ook de ruimte klanten te helpen. Daarom zoeken banken nog meer mogelijkheden. Deze maand begint de Rabobank met een nieuwe oplossing die de laatste maanden is getest: Rabo&Co. Dit is een manier voor ondernemers om geld aan te trekken waarbij vermogende particuliere klanten als investeerder optreden. Op het platform Rabo&Co ontmoeten zij elkaar. ,,Dat heeft drie voordelen'', zegt Gerritsen. ,,Mensen met vermogen krijgen een nieuwe investeringsmogelijkheid, wij kunnen meer ondernemers helpen aan een financiering zonder dat dat op onze balans drukt, en ondernemers krijgen korting op de financiering. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de kennis van die investeerders, die vaak ook ondernemer zijn.''

Vertrouwen groeit

Voor zover Gerritsen en Saris weten, doet geen enkele andere Europese bank dit. ,,Eigenlijk past dit, geld bijeenbrengen uit ons netwerk, precies bij onze coöperatieve rechtsvorm en onze ontstaansgeschiedenis'', aldus Saris. Volgens Saris begint het vertrouwen in banken weer te groeien. ,,Als mensen goede plannen hebben, willen we die graag financieren. We helpen ze ook graag hun plannen te verbeteren'', zegt Gerritsen. Saris: ,,We zien wel vaak dat ze snel willen gaan. Te snel. Doe het in kleinere stapjes, adviseren wij. Investeren hoeft niet in big leaps. Denk eraan dat je businessmodel schaalbaar is, dat je kunt opschalen als het werkt, maar ook dat je kunt stoppen als dat niet zo is. Als je ineens in een heel groot pand trekt of als je een bedrijf overneemt dat net zo groot is als jezelf, kun je niet meer terug. Besef hoe de nieuwe wereld in elkaar zit. Commercieel vastgoed, bijvoorbeeld, zal altijd blijven bestaan, maar wat is het effect van thuiswerken, van de groei van het aantal zzp'ers? Welk concept heb je? Bij dergelijke financieringsvragen willen wij ondernemers graag helpen. Wij zijn een enabler van groei.''

Snelle investering

De belangrijkste rol die banken spelen, blijft helpen met financiering. Voor continuïteit, groei en investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals een nieuwe bus of uitbreiding van een pand, moeten ondernemers bij een bank aankloppen. Om ondernemers ter wille te zijn, heeft de Rabobank sterk in snelheid geïnvesteerd. ,,Een investering in een nieuwe bedrijfsbus kan in een uur geregeld worden'', zegt Gerritsen. ,,Grotere investeringen kunnen in een dag. Wie 's ochtends belt, kan de volgende dag aan tafel met een adviseur, die dan ook meteen 'ja' kan zeggen.'' Saris knikt: ,,Bij grotere investeringen willen we mensen wel in de ogen kijken.''

De investeerders zijn vaak zelf ondernemer

Marcel Gerritsen | Directeur Zakelijk Financieren Rabobank