Advertorial van NVL Lease

Advertorial Regio

Strijd mee tegen klimaatverandering en ga leasen

Wat draag jij als ondernemer eigenlijk bij aan de strijd tegen klimaatverandering? Een gewetensvraag die je gemakkelijker positief kunt beantwoorden dan je misschien denkt. De geleerden zijn erover eens: we moeten toe naar een circulaire economie waarin de hele levenscyclus van grondstoffen en producten in ogenschouw wordt genomen, vanaf het allereerste ontwerp via het gebruik tot en met het afvoeren van verbruikt materiaal en bedrijfsmiddelen. Laat lease nu net een belangrijke motor zijn voor circulair ondernemen!

Theo Loth 14 maart 2019

NVL Lease 2

De circulaire economie beoogt objecten een zo lang mogelijk leven te bezorgen, en uiteindelijk weer in het productieproces te brengen als grondstof voor nieuwe apparaten of fabrikaten. “In feite is dit een aanpak die spelers in de leasewereld al veel langer naleven.” dat zegt Stephan van Beek, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). De NVL is de belangenvereniging van partijen die zich richten op leasing van bedrijfsmiddelen – ook wel equipment leasing genoemd. De NVL treedt ook op als kenniscentrum op het gebied van equipment leasing, voor gebruikers, aanbieders en tussenpersonen.

Een vierde leven

Circulair ondernemen heeft extra urgentie gekregen nu wereldwijd consensus is ontstaan over het belang van verantwoord en energiezuinig produceren om de klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te bieden. De voorbije jaren hebben zich business-modellen ontwikkeld die inspelen op de circulaire economie en de recycling van materialen en grondstoffen. Denk aan de handel in oude metalen, hergebruik van plastic, enz. Daarnaast is hergebruik van bedrijfsmiddelen niet nieuw: voor auto’s, vrachtwagens, bussen en dergelijke bestaat een levendige tweedehandsmarkt. Gebruikte objecten krijgen een’ tweede, derde of vierde leven’, vaak in een ander land. Wat voor de één economisch afgeschreven is, is voor de ander nog heel waardevol als productie- of transportmiddel.

Trailers en tegels

Twee voorbeelden van een circulaire aanpak: Een Duitse trailerfabrikant is overgegaan tot het mid-life aanpassen van jaren eerder verkochte trailers. Trailers die aan het einde van de levensduur zijn, worden teruggenomen, zodat het staal weer als grondstof kan gebruikt worden voor nieuwe trailers. Een Nederlandse tapijttegelproducent levert vloerbedekking in een huurformule en verzorgt ook het vervangen van versleten tapijttegels, waardoor niet de hele vloerbedekking vervangen hoeft te worden. De gebruikte tegels kunnen weer als grondstof ingezet worden bij de productie van nieuwe tegels.

Nieuwe markten

Een dergelijke strategie biedt meerdere voordelen voor de producent: niet alleen het hergebruik van onderdelen of grondstoffen, maar ook het aanboren van nieuwe markten en klantsegmenten die interesse hebben in tweedehands objecten, en die wellicht op een later moment ook nieuwe objecten zullen aanschaffen. Bovendien opent het mogelijkheden nog meer diensten aan te bieden, zoals verzekeringen, support, gebruikerstraining en dergelijke. Deze werkwijze veronderstelt de aanwezigheid van een volwaardig ‘after sales’ en ‘sales of used equipment’ apparaat, met een onderhoudsdienst, een refurbishment-afdeling, en de bijbehorende logistieke organisatie. Dit kan als een service worden afgenomen van gespecialiseerde partijen.

Regierol

Van Beek: “Leasing leent zich uitstekend als financieringsbron voor circulaire proposities. Immers, een investering in een bedrijfsmiddel moet op de één of andere wijze worden gefinancierd, door de koper van het object om het te gebruiken, of door de leverancier om het door de klant te laten gebruiken.” In beide gevallen is leasing een geschikte oplossing, met name omdat het de financiering van een object combineert met het behoud van grip op het object. De financiering is nodig om überhaupt het object in het economisch verkeer te brengen, het grip houden is nodig om de fabrikant/leverancier in staat te stellen zijn regierol in de circulaire waardeketen te spelen.

Grip houden

In het circulaire model richt de producent zich niet alleen op de productie en de primaire verkoop van het object, maar ook op het ‘second life’ ervan. Hij zal op de één of andere wijze grip willen houden op het object, zodat hij het zelf weer op de tweedehandsmarkt kan brengen en/of onderdelen kan hergebruiken. In het geval het object door de leverancier als circulaire dienst wordt aangeboden, is er sprake van uitgebreide vendor leasing, waarbij de leverancier voorafgaand aan de transactie een kaderovereenkomst heeft gesloten met een leasemaatschappij, die de investering zal financieren. Hierbij ontstaat een tripartiete verhouding tussen de leverancier van het object (de vendor), de leasemaatschappij en de gebruiker.

De langdurige relatie die verstrekker en gebruiker van het geleaste goed aangaan, geeft de leverancier de mogelijkheid om met het oog op de levensduurverlenging controle te houden op het geleverde bedrijfsmiddel. “Dat gebeurt door die levensduur te ‘managen’ middels reparatie, mid-life upgrading, refurbishment en remanufacturing. Met als sluitstuk het terugnemen van producten en het verkopen ervan op de tweedehandsmarkt in binnen- of buitenland. Het zijn stuk voor stuk activiteiten waar de gebruiker blij mee is.” Dat zegt zegt Peter Jan Bentein, secretaris van de NVL. “Uit overwegingen van bedrijfscontinuïteit (de spullen blijven op een goed kwaliteitsniveau) en omwille van de wens te voldoen aan de maatschappelijke eisen op het gebied van verantwoord ondernemen.”

Geld verdienen

Dit alles in overweging nemende: hoe kun jij als ondernemer bijdragen aan de circulaire economie? Kijk of het bedrijfsmiddel dat je op het oog hebt, geleverd kan worden via uitgebreide vendor lease. Dat wil zeggen dat in de lease-overeenkomst circulaire elementen zitten inzake (her)gebruik, management en support op afstand, leveren en verantwoord afvoeren van supplies en dergelijke. En als jouw onderneming als importeur, dealer, verkooporganisatie of onderhoudsbedrijf commercieel contact heeft met de eindklant, dan zou je een uitgebreid vendor lease-programma kunnen opzetten. Dankzij vendor leasing wordt het jouw klant niet alleen makkelijker gemaakt om bij jou te kopen, maar ook kun jij de lease uitbreiden met circulaire diensten rondom het geleverde bedrijfsmiddel. Wie zegt dat je geen geld kunt verdienen aan de circulaire economie?

Kijk op NVL Lease voor meer informatie.

Kijk op NVL Lease voor meer informatie over leasen.