Nieuws Regio

Voorbereid de cloud in

Als jurist met een voorliefde voor informatietechnologie kan ik mij geen mooiere tijd wensen dan de huidige digitale revolutie. Maar soms staan technologie en recht haaks op elkaar. De in IT gespecialiseerde advocaten in mijn praktijkgroep krijgen vaak de vraag: hoe moet ik als ondernemer juridisch verantwoord in de cloud werken?

Lesley Broos | De Ondernemer i.s.m. KienhuisHoving Advocaten en Notarissen 9 mei 2017

Lesley Broos

In plaats van te blijven hangen in het noemen van de bezwaren, heb ik een aloud abc'tje gemaakt waaraan u gedacht moet hebben.

Afhankelijkheid

U wordt, bijvoorbeeld bij herstel van incidenten, afhankelijk van de welwillendheid van uw cloudpartner om snel een oplossing te vinden. Zelfs met een goede Service Level Agreement zult u eraan moeten wennen dat de regie niet langer bij u ligt.

Beschikbaarheid

Vanzelfsprekend zult u goede afspraken moeten maken over beschikbaarheid van online dienstverlening, functionaliteit, data enzovoorts. Uw business is hiervan afhankelijk.

Continuïteit

Heeft u geborgd dat uw bedrijfsprocessen kunnen doorlopen als uw cloudpartner onverhoopt failliet gaat? Of als uw data verminkt raakt? Schrijf en implementeer een calamiteitenplan.

Dataprivacy

U blijft ook bij uitbesteding wettelijk verantwoordelijk voor de naleving van privacyregels. Wees extra alert als uw data op servers buiten de Europees Economische Ruimte staat!

Exclusiviteit

Is uw online opgeslagen data goed beveiligd, zodat niemand anders erbij kan? Gecentraliseerde datacenters bevatten grote concentraties bedrijfsgegevens en zijn een aantrekkelijk doelwit voor hackers.

Flexibiliteit

Hoe lang zit u contractueel 'vast' aan uw cloudpartner? En kunt u de dienstverlening tussentijds opschalen of downsizen? Zorg dat u alles zelf kunt exporteren naar een andere partner als dat nodig is.

In contracten van de grote cloudproviders vindt u grote verschillen op bovenstaande thema's. Laat uw keuze daarom mede afhangen van hoe goed dit soort zaken contractueel zijn geregeld.

Lesley Broos is advocaat Intellectueel Eigendom, ICT en privacy. Meer weten? Mail dan naar: lesley.broos@kienhuishoving.nl.