Nieuws Regio

We houden onszelf een spiegel voor

Een jaar geleden schreef ik in ons blad SHIFT #2 over de toekomst van de accountancy. Het artikel bracht aardig wat reacties teweeg. Diverse klanten spraken mij of HLB-collega’s aan op het onderwerp. Waardering viel ons ten deel, omdat we pleit(t)en voor transparantie. En ook een kritische noot: waarom is er in onze sector nu pas aandacht voor transparantie? Dat transparantie zeer belangrijk en waardevol is, blijkt wel uit het feit dat ons transparantieverslag vorig jaar het meest opgevraagde website-artikel was.

Erik van der Haar - HLB Van Daal & Partners 3 mei 2016

HLB kompas

Rode draad in het artikel in SHIFT #2 was de veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole te verbeteren. De werkgroep ‘Toekomst Accountantsberoep’ presenteerde daartoe zo’n anderhalf jaar geleden een plan van aanpak. Uiteraard is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Kantoren die zijn aangemerkt als organisaties van openbaar belang (oob) werden verplicht gesteld om een raad van commissarissen aan te stellen, teneinde het toezicht te verbeteren. HLB is een niet-oob kantoor en is dus niet verplicht tot dergelijke maatregelen. HLB Van Daal & Partners heeft echter al sinds 1 januari 2013 een onafhankelijke Raad van Toezicht aangesteld.

Al snel na de start van de implementatie bij oob-accountantsorganisaties werd duidelijk dat een aantal maatregelen aanpassing behoeft, om te kunnen worden toegepast bij de niet-oobkantoren. De werkgroep heeft daarop recent – november 2015 – een aanvullend rapport uitgebracht, dat zich specifiek richt op niet-oob-kantoren en dus ook op HLB. Dit rapport als ook het plan ‘In het publiek belang’ uit september 2014 vindt u op www.hlb.nl/rapport. *

"Is onze cultuur voldoende gericht op onafhankelijkheid?"Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten te vinden. Daarom houdt een van onze specialisten zich intensief bezig met het doorvoeren van aanbevelingen uit beide rapportages. Eén van de actiepunten is een cultuurmeting. Medewerkers van HLB Van Daal & Partners hebben in februari kunnen deelnemen aan een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke, externe partij. Daarmee wilden we onder meer meten of onze cultuur voldoende gericht is op onafhankelijkheid. Op basis van de uitkomsten zullen we waar nodig maatregelen nemen.

Zo’n cultuurmeting raakt aan de grondvesten van de organisatie. We gaan ervan uit dat er zaken uit voortkomen die we moeten aanpakken. ‘Bang’ voor een negatieve uitkomst ben ik niet. Het is altijd goed om je organisatie een spiegel voor te laten houden. Daar word je altijd beter van. Wat ik zeker weet, is dat HLB Van Daal & Partners kwaliteit en onafhankelijkheid boven het eigen belang stelt. En dat betaalt zich altijd uit.

* Via www.hlb.nl/rapport kunt u de rapportages ‘In het publiek belang’ en ‘In het publiek belang: het kan echt beter’ downloaden.

Dit artikel is eerder verschenen in het HLB Nederland magazine SHIFT, editie 4. Lees het hele magazine hier.

Auteur: Erik van der Haar - Partner / Accountant, HLB Van Daal & Partners

"Meedenken met ondernemers, directies en grootaandeelhouders van bedrijven over de toekomst en de manier waarop je een ingezette strategie succesvol kunt doortrekken, accountancy is voor mij en voor HLB Van Daal & Partners veel meer dan alleen maar cijferwerk. Je houdt samen voortdurend een vinger aan de pols. Daarbij gaat het steeds meer om continuous auditing. Door de razendsnelle ontwikkelingen in de IT kunnen ondernemers ook steeds sneller schakelen en reageren op marktontwikkelingen. Gegevens zijn altijd en overal snel beschikbaar. En of het nu gaat om een puur Brabants bedrijf, een ondernemer die naar het buitenland wil of een buitenlandse onderneming die in Nederland wil starten. Iedereen kan van dezelfde kwaliteit op aan."