Nieuws #supportondernemers

Horeca Nederland staakt overleg met vakbonden

De afgelopen periode heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gesprekken gevoerd met CNV Vakmensen en FNV Horeca over tijdelijke maatregelen met betrekking tot flexibiliteit en verlofdagen. KHN heeft de gesprekken inmiddels gestaakt.

Van onze redactie 19 april 2020

Horecaondernemers getroffen uwv noodloket

In de eerdere gesprekken heeft KHN aangekaart dat alle financiële druk nu uitsluitend op de schouders van de werkgever ligt en er geen enkel offer van werknemerszijde is gevraagd of geboden. De nood bij horecaondernemers is hoog en als er niet snel wordt ingegrepen, moet twee derde van de horecazaken voor 1 juli zijn deuren sluiten.

'Ook werknemers moeten steentje bijdragen'

Om de lasten eerlijk te verdelen was KHN vastbesloten om met de vakbonden tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen met betrekking tot de invoering van maatregelen die voor verlichting kunnen zorgen bij horecaondernemers. Het is volgens KHN onvermijdelijk dat ook door werknemers een steentje moet worden bijdragen om de horeca te laten overleven. Echter weigeren de vakbonden concrete medewerking, stelt KHN in een verklaring.

Lees ook: Horeca Nederland: anderhalve meter-protocol voor 70 procent horeca niet rendabel

KHN heeft de vakbonden gevraagd om mee te werken aan:

  • Het gespreid betalen en/of later uitbetalen van vakantiegeld.
  • Het tijdelijk stoppen van opbouw vakantiedagen en/of vakantiegeld gedurende de periode van sluiting en dus inactiviteit van werknemers.
  • De mogelijkheid om een aantal vakantiedagen eenzijdig in te kunnen zetten in deze periode van sluiting.
  • De mogelijkheden bespreken van het tijdelijk stoppen van pensioenopbouw en daarmee premiebetaling stoppen gedurende een aantal maanden.

,,Wij hebben de bonden gevraagd constructief mee te denken en een concrete bijdrage te leveren. Echter is er op al deze punten vooralsnog geen enkele sprake van medewerking vanuit de bonden, zo bleek uit een gesprek van donderdag 16 april. De vakbonden geven weliswaar aan begrip te hebben voor de situatie van de werkgevers, maar blijkbaar is dit niet genoeg om ook daadwerkelijk in beweging te komen. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen; het is dan ook niet uit te leggen waarom de verantwoordelijkheid alleen bij de werkgever wordt neergelegd".

Lees ook: Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland heeft voor het eerst slapeloze nachten

'Werkgelegenheid gezamenlijke verantwoordelijkheid'

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "Het is onbestaanbaar dat de vakbonden op géén van de verzoeken ingaan. Juist in deze tijd móeten werkgevers en werknemers samen optrekken; het behoud van banen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen door samen te werken, kunnen we deze crisis doorstaan."

,,Het lijkt of de vakbonden vergeten dat daar 1-op-1 werkgelegenheid en dus baanbehoud tegenover staan. Door geen medewerking te verlenen op deze punten, helpen de vakbonden de werkgevers verder in de put, met als mogelijk gevolg een sterk toenemende druk op het UWV loket de komende weken en maanden. KHN is verbaasd over de passieve houding van de vakbonden. Dít is een kans om aan baanbehoud te werken".

Lees ook: Banken: sinds begin corona 5,4 miljard euro aan kredieten en uitstellen van betaling

Brandbrief ministers Wiebes en Koolmees

De vakbonden gaven aan wél mee te willen denken op de langere termijn, zoals transitieregelingen voor medewerkers naar andere branches. ,,Op zich een positieve en constructieve gedachte, maar met de huidige vooruitzichten en tekortschietende noodmaatregelen van het kabinet is voor een groot deel van de werkgevers helemaal geen langere termijn weggelegd. De problemen zijn nú!"

Op 15 april jl. stuurde KHN de ministers Wiebes en Koolmees een brandbrief en vroeg het kabinet concreet om actie te ondernemen om ook de vakbonden op dit punt in beweging te krijgen. ,,Het kan in deze tijd niet zo zijn dat de vakbonden niet bereid zijn te bewegen en alle risico’s en verantwoordelijkheid bij de werkgevers laten liggen. De covid-19 crisis betekent een economische impact van jewelste. Willen we dit als maatschappij overleven, dan zal de financiële pijn zo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden over zowel werkgevers als werknemers."

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): 'TOGS, NOW, BMKBC, is het allemaal voldoende?

Advies KHN aan leden: regel het onderling

Nu vanuit de vakbonden geen centrale medewerking komt om werkgevers op korte termijn te helpen, adviseert KHN haar leden om zélf in gesprek te gaan met hun werknemers over eventuele mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld vakantiegeld en/of vakantiedagen. ,,Als centrale afspraken niet mogelijk zijn, dan moeten individuele afspraken met 340.000 horecamedewerkers voor enige verlichting zorgen. Gelukkig hebben we al veel goede voorbeelden van bereidwilligheid voorbij zijn gekomen."

Eerder deze week was KHN-directeur Dirk Beljaarts te gast in onze De Ondernemer Update op New Business Radio. Dát gesprek ging onder meer over de mogelijke horecaprotocollen die voor 70 procent van de horeca niet rendabel zal zijn. Hieronder terug te luisteren:

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.