Blog Coronavirus

Coronablog ONL: dit zijn de meest urgente ondernemersvragen (en antwoorden)

Moeten zieke collega’s worden doorbetaald? Een medewerker is besmet, moet mijn bedrijf nu dicht? Is schadevergoeding mogelijk? Kan ik ergens hulp krijgen? Ondernemers zitten met diverse vragen over de gevolgen van de coronacrisis. En die stellen zij aan organisaties zoals ONL voor Ondernemers. Dagelijks behandelen we op deze website de meest gestelde vragen (en antwoorden).

i.s.m. ONL voor Ondernemers 16 maart 2020

Vraag antwoord

Maandag 16 maart

Vraag: Ik ben zzp’er en werk voor theaters. Ik kan niet thuiswerken. Krijg ik een steuntje in de rug?

Antwoord: ONL heeft veel contact met de overheid en er wordt gewerkt aan meer maatregelen voor zzp’ers. Er is al een aantal maatregelen genomen. Je krijgt in ieder geval uitstel van vrijwel alle belastingen die je moet betalen. Daarvoor schrijf je een brief aan de belastingdienst waarin je uitlegt hoe je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen. Doe dit zo snel mogelijk.

Doordat zzp’ers geen werknemers in loondienst hebben, kunnen zij geen gebruik maken van de werktijdverkorting. Alternatief: bij iedere gemeente heb je een loket voor zelfstandigen: de BBZ-regeling (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). Daar kun je vragen om financiële steun. Maar de vraag is op dit moment: kan de gemeente dit aan? Ze zijn er natuurlijk niet op voorbereid.


Vraag: Ik hoor heel weinig over de zelfstandige retailer. Veel van deze mensen hebben nu geen inkomen, terwijl voor vrijwel alle andere bedrijven een vangnet is zoals staatshulp of ww/bijstand. Wordt er aan mij gedacht?
Antwoord: ONL heeft keihard ingezet op uitstellen van belastingen. Dit is nu toegezegd. Zo kan er een verlaging van de voorlopige aanslag VPB worden aangevraagd. We gaan een oproep doen om ook de gemeentelijke belasting vooruit te schuiven.

Zondag 15 maart

Vraag: Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting?

Antwoord: Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er wordt de laatste dagen wel van diverse kanten gepleit voor versoepelende maatregelen.


Vraag: Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie ziek is geworden? Of in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?

Antwoord: Jouw werknemer is ziek en dus moet je in principe het loon doorbetalen. De dagen die jouw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.


Vraag: Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Antwoord: De Rijksoverheid maakt een beroep op werktijdverkorting mogelijk. De regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij tenminste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken tenminste twintig procent minder werkuren hebben door het coronavirus.


Vraag: Een medewerker is besmet. Moet je dan je bedrijf sluiten? En waar moet je dan rekening mee houden?

Antwoord: In geval van besmetting kan de lokale of nationale overheid besluiten individuele bedrijven te sluiten. Dit valt onder het ondernemersrisico.


Vraag: Een van mijn medewerkers komt terug van vakantie uit een gebied waar veel besmettingen zijn. Kan ik mijn medewerker de toegang tot het werk weigeren?

Antwoord: Zolang je personeelslid geen ziekteverschijnselen heeft, is er volgens het RIVM geen reden medewerkers te weren van de werkvloer. Ook als zij terugkomen van een reis uit risicogebieden. Laat werknemers wel contact opnemen met de huisarts om te kijken of zij wellicht besmet zijn. En uiteraard: laat iedereen die dat kan thuis werken.


Vraag: Wat kan ik doen als de beperkingen aanhouden?

Antwoord: Probeer een inschatting van de schade te maken. Kun je bijvoorbeeld op tijd je product of dienst leveren? Controleer je lopende contracten. Ga na bij welke partij de aansprakelijkheid ligt. Wanneer je een goede regeling voor overmacht (force majeure) in je contract hebt, ben je doorgaans niet aansprakelijk voor de schade bij de klant. Wanneer je deze clausule niet hebt opgenomen, moet de aansprakelijkheid in het toepasselijk recht worden opgezocht worden. Dit kan het Nederlands recht zijn, maar ook het Chinese recht of het recht van het land waar je klant is gevestigd.

Lees ook: Déze coronamaatregelen moet de politiek nu nemen, vindt ONL-voorman Biesheuvel

Zaterdag 14 maart

Vraag: Als uitzendbureau voor wereldwijde evenementen hebben wij veel last van events die op het laatste moment worden gecanceld. Nu zijn we vanwege de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans ook nog verplicht onze uitzendkrachten uit te betalen. Is daar geen uitzondering voor te maken?

Antwoord: Als het aan ONL ligt maakt de regering een uitzondering. Het verloop van het coronavirus is namelijk onvoorspelbaar. Bedrijven kunnen vaak niet langer dan 24 uur vooruit plannen. Sommige WAB-regels, zoals roep een oproepkracht minimaal vier dagen van te voren op, zijn nu onwerkbaar. Denk aan de zorg en de evenementen- en horecabranche. Als de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden door een werkgever wordt ingetrokken, heeft een oproepkracht recht op loon over de volledige periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. ONL stelt: schort deze regeling tijdelijk op. ONL heeft dit bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de aandacht gebracht.

Vrijdag 13 maart

Vraag: Wij moeten extra personeel inhuren om de vragen over corona te beantwoorden. Hoe kunnen wij hiermee omgaan?

Antwoord: Houd je liquiditeit goed in de gaten. Let vooral op de kosten die je maakt. ONL heeft met Stichting MKB Financiering een whitepaper gemaakt met tips om problemen voor ondernemers te beperken en ze op korte termijn te helpen aan extra liquiditeit. Bijvoorbeeld: zet voor de komende twaalf maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Een heldere blik op de toekomst maakt eventuele knelpunten snel inzichtelijk en stelt je in staat daarop te anticiperen.

Geef klanten korting als ze vroeg betalen. Leg het vast als de afspraken worden gemaakt. Bij langer lopende projecten: spreek af dat je periodiek factureert, zo blijft er geld binnenkomen. En pas op met voorraad. Snel kunnen leveren is belangrijk, maar minder voorraad aanhouden betekent voor nu minder uitgeven.

ONL behandelt dagelijks honderden ondernemersvragen naar aanleiding van de coronacrisis. Met het toenemen van overheidsmaatregelen en beperkingen neemt de zorg toe. Vragen over liquiditeit worden vaak gesteld. Bekijk hier het whitepaper van ONL en Stichting MKB Financiering.

Lees ook: Hans Biesheuvel (ONL) in coronapodcast: 'Wij kunnen tegen een stootje'

Vraag: Mijn werknemers zitten gedwongen thuis. Op wie kan ik deze personeelskosten verhalen?
Antwoord: Sommige buitengewone gebeurtenissen vallen niet onder het normale ondernemersrisico, zoals het coronavirus. In die omstandigheden heb je misschien tijdelijk onvoldoende werk binnen je bedrijf voor al je werknemers. Dan kunnen werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Eerst moet je dan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het UWV.

ONL heeft in dit verband ook aandacht gevraagd voor een tijdelijke spreiding van de omzetbelasting en overige belastingafdrachten. Ondernemers hebben namelijk ademruimte nodig. Bedrijven waar een faillissement dreigt moeten financieel ondersteund worden.

Dit blog, een samenwerking tussenONL voor Ondernemers en De Ondernemer, wordt dagelijks aangevuld met nieuwe ondernemersvragen over de gevolgen van de coronacrisis.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.