How-to Coronavirus

Coronavirus: wat kun én moet je als werkgever doen?

Ook Nederlandse bedrijven treffen maatregelen tegen het coronavirus, dat sinds donderdagavond ook in Nederland is. Maar ben je dat als ondernemer eigenlijk verplicht? En waar heeft personeel eigenlijk recht op bij besmettingsgevaar en werkuitval? Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek (foto onder) vertelde aan AD hoe het zit.

Sanne Wolters (AD) 28 februari 2020

Laatste update: 16 april 2020 21:28

Coronavirus personeel gevaar

Is een werkgever verplicht om maatregelen te nemen?
,,Ja, want werkgevers hebben de plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving.”

Hoe zorg je daarvoor?
,,Vraag de bedrijfsarts om de juiste informatie om het personeel in te lichten. Leg uit wat de symptomen zijn en wijs het personeel op de hygiënevoorschriften.”

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?
,,Alleen als er goede grond is voor de vrees, mag een werknemer thuisblijven. Stel dat een collega uit een risicogebied komt, dan is er kans op besmetting. Dan mag iemand thuisblijven omdat de vrees gegrond is. Samen met de werkgever moet dan gekeken worden naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.”

Wat moet je doen met een werknemer in een risicogebied?
,,Als je werknemers in een risicogebied hebt, moet je maatregelen treffen om te voorkomen dat ze besmet raken. Zorg dat de veiligheid van die werknemers is gewaarborgd.”

Interview gaat verder onder kader.

World Health Organization (WHO) vraagt elk bedrijf maatregelen tegen coronavirus te nemen

  • Het is uitermate belangrijk om de werkplek op regelmatige basis te reinigen met een ontsmettingsmiddel, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
  • Werkgevers dienen hun personeel ook te stimuleren zo veel mogelijk de handen te wassen. Dat kan bijvoorbeeld door genoeg zeepdispensers te plaatsen en met affiches te wijzen op het belang ervan. Zorg daarnaast ook voor papieren zakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken om ze in weg te gooien.
  • De WHO raadt bedrijven ook aan om een plan klaar te hebben als iemand de typische ziekteverschijnselen zou vertonen. Welke ruimte zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om die persoon te isoleren? Welke werknemers lopen extra risico om ziek te worden? Denk dan concreet aan ouder personeel of mensen die bijvoorbeeld kampen met suikerziekte of hart- en longaandoeningen. Zulke vragen moeten in dat geval zo snel mogelijk een antwoord krijgen.
  • De WHO vraagt tot slot ook om thuiswerk te promoten. ,,Als er een uitbraak komt, kan de bevolking geadviseerd worden om openbaar vervoer en drukke plaatsen te mijden. Dankzij thuiswerken blijft je bedrijf draaiende en lopen de werknemers geen gevaar.”

Stel dat scholen sluiten, je personeelslid geen oppas heeft voor de kinderen en hierdoor niet kan komen werken. Heeft hij dan recht op doorbetaling van loon?
,,Als een school aangeeft de deuren de volgende dag te sluiten, dan kan er sprake zijn van een noodsituatie. Hij of zij krijgt doorbetaald verlof tot er iemand gevonden is die de kinderen kan opvangen. Maar dat duurt natuurlijk geen week, het doorbetaald verlof is van korte duur. Daarna moet de werknemer in overleg met jou als werkgever vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan.”

Hebben werknemers recht op doorbetaling van loon als het bedrijf stil komt te liggen?
,,Als een bedrijf producten nodig heeft uit China om te produceren, maar deze worden niet meer geleverd, dan is er ook geen werk. In zo’n geval kan een werkgever gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Werknemers krijgen dan een WW-uitkering. Maar dat is alleen als er sprake is van minimaal 20 procent werkuitval, een werknemer heeft in dat geval recht op maximaal 24 werken ww.”

Wat als de aanvraag voor een werktijdsverkortingsregeling niet wordt goedgekeurd?
,,Dan moet een werkgever het op een andere manier proberen uit te zingen. Het valt namelijk binnen de risicosfeer van de werkgever en deze heeft loondoorbetalingsplicht. Als doorbetalen niet lukt door de grote financiële impact van het coronavirus, kan een werkgever ontslag aanvragen en de werknemer een uitkering krijgen via het UWV. Maar dat duurt meestal vier tot zes weken plus opzegtermijn. Bij de werktijdverkortingsregeling gaat dat veel sneller en blijft een werknemer in dienst.”

Grote bedrijven als Unilever en Nestlé Nederland nemen maatregelen om personeel te beschermen tegen het nieuwe coronavirus

De levensmiddelenmakers raden mensen aan die voor zaken of privé in risicogebieden zijn geweest ten minste twee weken vanuit huis te werken. Unilever beperkt zakelijke tripjes waar mogelijk en ook Nestlé stelt dergelijke reisjes uit.

Behalve de genoemde maatregelen laat Unilever weten dat het zijn personeel ook aanraadt extra hygiënemaatregelen te nemen. ,,Maar de meeste mensen deden dat al na alle aandacht daarvoor", benadrukt een woordvoerster.

Voor het eerst gaat het om een aanzienlijk aantal besmettingsgevallen in het Midden-Oosten en in Europa, waaronder een eerste geval in Nederland, zo benadrukt Nestlé. Vandaar dat de onderneming de risico’s rond het virus met gericht beleid tot een minimum wil beperken.

Nestlé heeft ruim 1100 werknemers in Nederland, bij Unilever zijn dat er 3100. (Bron ANP)

Lees ook: Coronavirus: Nederlands bedrijf waarschuwt voor wereldwijde afvalberg

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.