Nieuws Coronavirus

Kabinet garandeert kredietverzekering en steunt startups

Het kabinet heeft snel gereageerd op het bericht dat kredietverzekeraars als gevolg van de coronacrisis massaal hun kredietlimieten verlagen of helemaal beëindigen. Als onderdeel van een nieuw noodpakket staat de overheid garant voor 12 miljard aan kredietverzekeringen. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren tevreden op deze liquiditeitssteun.

Van onze redactie 9 april 2020

Wiebes Eric startups scale ups

Meer garanties voor kredietverlening

Toeleveranciers, grotere mkb-bedrijven en jonge snelgroeiende bedrijven worden nu ook meegenomen in de noodmaatregelen die het kabinet heeft ingesteld.Gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het verder een goede zaak dat voor grotere (mkb) bedrijven de garantieregeling voor kredieten tot 150 miljoen (GO-regeling) wordt verruimd. De overheid staat vanaf nu voor een hoger percentage garant. ‘Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen. Zo kunnen we zorgen dat bedrijven liquide blijven nu het geld de deur uitvliegt zonder inkomsten.’

Verder wordt ook het garantiebudget voor de BMKB verhoogd en wordt de bekritiseerde provisie waar ondernemers mee te maken krijgen gehalveerd van 3,9% naar 2%. ‘Belangrijke stappen voor met name kleinere bedrijven.’


Kredietverzekeringen

Naast de uitbreiding van de BMKB GO-maatregel kondigde het kabinet ook aan dat de overheid garant gaat staan voor in totaal 12 miljard euro aan kredietverzekeringen. ‘Dit helpt dit voor de economie belangrijke proces gaande te houden.’


artikel rutger

Jonge en snelgroeiende bedrijven

Er komen overbruggingskredieten (€100 mln) via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) voor jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen. ‘Deze groep ondernemers is belangrijk voor onze economische toekomst. Juist zij dreigden nu ook in de verdrukking te komen, doordat zij buiten sommige regelingen vallen, nog weinig reserves hebben of nog geen omzet maken. Belangrijk is dat de kredieten ook echt de ondernemers bereiken en de zaak simpel wordt vormgegeven,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Verruiming TOGS

Volgens de organisaties is het verder een goede zaak dat de staatssecretaris van EZK de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) aanzienlijk uitbreidt met extra geld naar meer sectoren die door de corona-crisis zijn getroffen, zoals taxibedrijven en tandartsen. ‘Helaas blijft het kabinet wel vasthouden aan het systeem op basis van SBI-codes waardoor nog steeds ondernemers buiten de boot kunnen vallen.’

Luister de podcast voor een reactie van mkb-Nederland voorzitter Jacco Vonhof.