Nieuws Coronavirus

Corona aanpak: NOW-regeling, wat je als ondernemer moet weten

De NOW-regeling is één van de maatregelen die Nederlandse bedrijven en banen moet behouden tijdens de coronacrisis. Wat deze looncompensatieregeling precies inhoudt vind je in dit artikel.

Van onze redactie 31 maart 2020

Laatste update: 20 mei 2020 00:00

Koolmees regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken. Foto: ANP

Tijdelijke noodmaatregel werkbehoud

De tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkortingsregeling. De nieuwe regeling is ook ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV, die ernaar streeft om de betalingen binnen 2 tot 4 weken over te maken.

Bedrijven konden in eerste instantie aanspraak maken op de regeling als ze door de crisis gedurende drie maanden hun omzet zeker 20 procent zien dalen. Voorwaarde is dat zij hun personeel gewoon blijven doorbetalen en dat zij tijdens de periode dat zij subsidie ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er is wel een maximum: de regeling geldt voor brutosalarissen tot ongeveer 9.500 euro per maand.

Ontslagboete

De ontslagboete is stevig ingeperkt. In eerste instantie was deze bedoeld om te voorkomen dat banen verloren ging, naar mate de crisis langer duurde werd duidelijk dat die houding onhoudbaar was. Sinds 28 mei bestaat de boete alleen voor bedrijven die aanspraak maken op de now-regeling, meer dan 20 mensen ontslaan én daarover geen afspraak hebben met ondernemingsraad of vakbond. In dat geval is de boete 5 procent over de gehele subsidie die het bedrijf ontvangt.

Noodloket tijdens coronacrisis

De maatregelen zijn onderdeel van een breder Noodloket. Andere maatregelen uit het noodpakket vind je hier:

- TOZO Regeling: Tijdelijke Noodregeling Zelfstandige Ondernemers

Salaris flexwerkers gecompenseerd

Ook het salaris van flexwerkers kan worden gecompenseerd, benadrukt het ministerie. Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties roepen bedrijven op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. ,,Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee."

Het UWV keert in drie termijnen een voorschot van 80 procent uit. Het eerste deel kan al enkele weken na de aanvraag worden overgemaakt. De uitkeringsinstantie houdt rekening met tienduizenden aanvragen en heeft al extra maatregelen getroffen om de aanvraagwebsite overeind te houden. Het zou helpen als niet iedereen tegelijk zich meldt, benadrukt het UWV. Dat is ook niet nodig, brengt Koolmees in herinnering, want de regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Maak ik aanspraak op de NOW-regeling?

Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Bedrijven die opnieuw gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.