Aangeboden door UWV

Branded Content Coronavirus

NOW: de tools, tips en tricks

Als uitvoerder van de NOW-regeling zorgt UWV ervoor dat ondernemers, die als gevolg van de huidige crisis omzetverlies lijden, een financiële tegemoetkoming ontvangen. Maar UWV doet méér voor ondernemers. Het biedt een luisterend oor, denkt mee en geeft advies. Cor Burgmeijer, directeur Uitvoering Klant & Service bij UWV: ,,Ons team met klantadviseurs weet alles van NOW, waardoor het ondernemers oplossingen biedt voor de meeste vraagstukken."

Van onze redactie 26 november 2020

Direct na het uitbreken van de coronacrisis vroeg minister Wouter Koolmees aan UWV om de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit te voeren. Met deze maatregel kunnen ondernemers hun medewerkers behouden en doorbetalen. In eerste instantie was het voornaamste doel van UWV om de maatregel zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren, zodat ondernemers tijdig over de financiële steun zouden beschikken. Al snel daarna kwam er een tweede doel bij: ondernemers voorzien van de nodige informatie om hen zo goed mogelijk door deze crisisperiode heen te helpen. ,,We hebben dagelijks contact met honderden ondernemers en we merken dat ze er – als het gaat om NOW – niet altijd uitkomen. Vragen als Hoe schat ik in hoe hoog het definitieve bedrag van mijn tegemoetkoming is? Hoe bereken ik mijn omzetverlies? en Welke informatie moet ik aanleveren om aanspraak te kunnen maken op financiële steun bij de derde NOW-regeling? zijn aan de orde van de dag. Je merkt dat er onzekerheid bestaat bij de ondernemers. En die twijfel willen wij zoveel mogelijk wegnemen. Want niets is zo onprettig als onzekerheid", vertelt Burgmeijer.

Overal van op de hoogte

Om ondernemers te helpen met hun vragen over NOW, zijn alle klantadviseurs van UWV goed getraind. Ze weten de ins and outs van álle NOW-regelingen. En dat is nodig ook, want er zijn inmiddels drie NOW-regelingen actief en alle drie de regelingen verschillen op detailniveau. ,,Ondernemers kunnen nu niet alleen de eerste aanvraagperiode NOW afronden door hun definitieve tegemoetkoming aan te vragen, maar ook is het mogelijk om een voorschot aan te vragen voor de derde periode NOW. Er komt veel op hen af en wij kunnen ons voorstellen dat bij hen het overzicht ontbreekt", zegt Burgmeijer.

Overzicht, verduidelijking en inspiratie

Om ondernemers overzicht te geven, biedt UWV naast de website uwv.nl/now, waar alle inhoudelijke informatie over NOW staat, nu ook een website Oplossingen voor werkgevers – NOW. Daar zijn diverse stappenplannen, (uitleg)video’s en verhalen van ondernemers te vinden die context geven aan de uitwerking van de NOW-regelingen. ,,Zo vind je er een simulatietool, waarmee ondernemers in kunnen schatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt in vergelijking met het ontvangen voorschot. Op deze manier voorkomen we dat ze voor verrassingen komen te staan", aldus Burgmeijer. ,,Maar ook hebben we in kaart gebracht wat er gebeurt als ondernemers hun aanvraag voor de definitieve berekening hebben ingediend. In een infographic lichten we toe hoe het proces van aanvraag tot besluit definitieve berekening er uitziet." Een ander voorbeeld waar Burgmeijer graag nog de aandacht op vestigt, is de tool Rekenhulp omzetverlies. Met de rekenhulp kunnen ondernemers het percentage verwachte omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. ,,Dit percentage moet opgegeven worden bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW."

Naast de informatieve teksten en video’s is Oplossingen voor werkgevers – NOW voor ondernemers ook bedoeld om inspiratie op te doen. ,,Op de website staan verschillende inspirerende interviews met ondernemers die met behulp van de NOW-regeling een nieuwe impuls aan hun bedrijf hebben gegeven. Wie weet brengt het u ook op ideeën", besluit Burgmeijer.

Wilt u meer weten over de verschillende NOW-regelingen?

Ga dan naar de website Oplossingen voor werkgevers – NOW. Hier is alle beschikbare informatie over NOW op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Voor meer inhoudelijke informatie over de regeling bezoekt u uwv.nl/now.