Nieuws Coronavirus

Ondernemersorganisatie ONL: 'Nieuwe faillissementsgolf op de loer'

Ondernemersorganisatie ONL doet een dringende oproep aan het kabinet voor een derde steunpakket voor sectoren die ook na september nog negatieve gevolgen van de coronamaatregelen ervaren. Als de steunmaatregelen NOW, TVL en Tozo per 1 oktober worden geschrapt, volgt een enorme faillissementsgolf, waarschuwt ONL. In onder andere de horeca-, reis-, evenementen- en kermisbranche is de omzet voor veel ondernemers te sterk gedaald om zonder steun te overleven.

Van onze redactie 21 augustus 2020

Leegstand winkels onl corona failliet

Winkelleegstand in Leiden. Foto: ANP

Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, doet een dringende oproep aan politiek Den Haag: ,,Politici, onderschat de situatie niet! Het gaat in veel sectoren veel slechter dan jullie denken. Het is te vroeg om de steunmaatregelen te laten vervallen. Het kabinet moet nu juist gericht investeren en niet de stekker uit het noodpakket te trekken.''

Maatwerk voor ondernemers noodzakelijk

Veel ondernemers waren afhankelijk van steun van de overheid om de eerste maanden van de coronacrisis te overleven. Hoewel de bedrijvigheid weer lijkt op te leven, zorgen regiospecifieke maatregelen nu lokaal voor schrijnende situaties. Wat door Den Haag toegestaan wordt, wordt lokaal soms in de kiem gesmoord, zoals kermissen die geannuleerd worden. Overheidssteun zou volgens ONL daarom als trechter vormgegeven moeten worden: specifiek en langgerekt.

''Alleen door te blijven investeren vindt Nederland haar weg uit de coronacrisis. De overheid moet de schouders eronder zetten om banen te behouden''

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL

Banen moeten behouden blijven

Biesheuvel: ,,Zeker voor ondernemers zonder duidelijk toekomstperspectief en voor seizoensbedrijven is sectorspecifieke steun essentieel. Alleen door te blijven investeren vindt Nederland haar weg uit de coronacrisis. De overheid moet de schouders eronder zetten om banen te behouden. Dit vereist maatwerk en dus kennis van de specifieke situatie en noden in verschillende sectoren.''

Lees ook: ONL overhandigt ondernemersmanifest 'Overleven en vernieuwen' aan Rutte

Focus op overleven in tijden van corona

Veel bedrijven die nu in de problemen zitten, zijn in de kern gezond maar zullen zonder gerichte steun niet overleven. Om economisch herstel te stimuleren en gezonde bedrijven te helpen overleven, zijn volgens ONL aanvullende maatregelen nodig:

  • Onnodige definitieve faillissementen voorkomen door pauzefaillissementen mogelijk te maken, waarbij activiteiten van bedrijven tijdelijk worden stilgelegd.
  • De belastingdruk op ondernemers zal sterk toenemen als steunmaatregelen vervallen. ONL stelt daarom een betalingsregeling voor belastinguitstel voor, zodat ondernemers openstaande betalingen kunnen spreiden. Dit kan voorkomen dat gezonde ondernemingen genoodzaakt zijn faillissement aan te vragen.
  • Om banen te behouden na verval van de NOW, is ONL voorstander van (her)introductie van deeltijd-WW. Dit voorkomt dat goed personeel wegstroomt in branches die tijdelijk tot stilstand zijn gekomen.

Lees ook: INretail: 'Grote omzetdaling winkels Amsterdam en Rotterdam sinds mondkapjesplicht'

Voorstellen Prinsjesdag

ONL vraagt het kabinet om ondernemers vertrouwen te geven door op Prinsjesdag bovenstaande en andere maatregelen te presenteren: tien voorstellen aan het kabinet voor Prinsjesdag.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.