Nieuws Coronavirus

Organisaties blij met tweede steunpakket, maar 'doorpakken is nu noodzaak'

Ondernemers- en werkgeversorganisaties reageren hoofdzakelijk positief op het vandaag aangekondigde tweede steunpakket vanuit Den Haag. Toch zijn er zeker nog beren op de lange weg, zo waarschuwen MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook ONL voor Ondernemers ziet nog wat punten.

Van onze redactie 20 mei 2020

Koolmees hoekstra wiebes steunpakket

Ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financien) op weg naar de presentatie van het tweede steunpakket. Foto: Bart Maat/ANP

ONL reageert positief op de aangekondigde verlenging van het noodpakket banen en economie. Een aantal belangrijke punten uit het ONL Ondernemersmanifest Overleven en Vernieuwen komt in het hernieuwde noodpakket terug. Met dit pakket wordt er nogmaals 13 miljard uitgetrokken door het kabinet, hierin zijn de kosten van belastinguitstel nog niet meegenomen.

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: ,,ONL heeft bij het kabinet aangedrongen op verlenging van het steunpakket en we zijn opgelucht dat dit er nu komt. Deze hulp is noodzakelijk om in de basis gezonde bedrijven de coronacrisis te helpen overleven. Het is goed dat het kabinet ondernemers meer perspectief biedt. Dit geeft hun een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst.’'

''Nu blijkt dat de coronacrisis langer gaat duren, moeten bedrijven kunnen reorganiseren zodat banen elders in het bedrijf behouden blijven''

Hans Biesheuvel, ONL voor Ondernemers

ONL positief over NOW

ONL is blij met verlenging van de NOW-regeling én met het verdwijnen van de ontslagboete uit deze loonkostenregeling. Biesheuvel: ,,De ontslagboete werkte contraproductief. Door de boete lieten veel ondernemers de regeling links liggen, omdat zij inschatten dat het bedrijfseconomisch onvermijdelijk was dat zij personeel moesten ontslaan. Nu blijkt dat de coronacrisis langer gaat duren, moeten bedrijven kunnen reorganiseren zodat banen elders in het bedrijf behouden blijven.''

De organisatie ziet het liefst dat ontslagen vermeden worden, maar het eerlijke en realistische beeld is volgens ONL anders. ,,Bijna de helft (44 procent) van de ondernemers moet zijn bedrijf reorganiseren om het hoofd boven water te houden, bleek gisteren uit een peiling van het ONL ondernemerspanel. Bedrijven moeten nu in hun kosten kunnen snijden zodat zij overleven en een deel van de werkgelegenheid behouden blijft.''

De TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers is met drie maanden verlengd, maar vanaf 1 juni is een partnertoets onderdeel van de aanvraag voor inkomensondersteuning. ONL verbaast zich over deze keuze van het kabinet. ,,Er is geen indicatie dat er zonder partnertoets overmatig misbruik wordt gemaakt van de TOZO'', aldus Biesheuvel. ,,Veel zelfstandigen verkeren in onzekerheid over hun bestaansrecht als ondernemer. Ik hoop dat gemeenten toch snel blijven handelen en dat huishoudinkomens boven het sociaal minimum niet alsnog massaal in financiële problemen komen door te hoge vaste lasten.''

Zaak om door te pakken

Biesheuvel: ,,De oproep van ONL aan het kabinet om stevig naast ondernemers te staan, is gehoord. We moeten alles op alles zetten om de verdienkracht en banenmotor van Nederland op de been te houden, en het helpt enorm als ondernemers vertrouwen hebben dat zij gehoord worden door politiek Den Haag. Mijn grootste zorg is of de regelingen snel worden uitgevoerd nu er meer maatwerk komt. De overheid heeft laten zien dat zij ruimte en snelheid kan bieden aan haar wet- en regelgeving. Nu is het zaak om door te pakken.''

''Dit zijn verbeteringen waaraan veel behoefte was bij veel ondernemers en waar we ons hard voor hebben gemaakt de afgelopen maanden''

Hans de Boer, VNO-NCW

,,Het is een goede zaak dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten. Wel is de nieuwe (TVL MKB) regeling die hiervoor is ontwikkeld te beperkt voor grotere mkb en middenbedrijven in de door de overheid gesloten sectoren. Hierdoor dreigt alsnog de situatie dat zij failliet gaan of dat de werkgelegenheid fors in het geding komt'', reageren VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het tweede pakket noodmaatregelen voor ondernemers.

,,Goed is verder dat het kabinet nu ook concreet onderzoekt of er solvabiliteitssteun moet komen om voor Nederland strategische (middelgrote) bedrijven te kunnen behouden en ondersteunen om weer te investeren. Wij denken dat dit absoluut nodig gaat zijn en hebben hier zeer voor gepleit.''

Tevredenheid VNO-NCW en MKB-Nederland

De ondernemersorganisaties zijn tevreden over de in de NOW 2.0 doorgevoerde verbeteringen, zoals de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dit nodig is. De hogere opslag (van 30 naar 40 procent) voor zaken als pensioenpremies zorgt voor iets meer lucht bij bedrijven die van de NOW gebruik maken en het zwaar hebben. Verder komen seizoenbedrijven in de nieuwe NOW beter aan bod, doordat bij de loonkosten niet wordt gekeken naar de maand januari als referentiemaand, maar naar de maand maart. Ook wordt de komende periode extra ingezet op scholing via onder meer het programma NL leert door.

,,Dit zijn verbeteringen waaraan veel behoefte was bij veel ondernemers en waar we ons hard voor hebben gemaakt de afgelopen maanden. Dat hier bedrijfseconomische voorwaarden aan worden gesteld is daarbij niet meer dan logisch,'' aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

Lees ook: 'De Versoepeling': VNO-NCW en MKB-Nederland positief maar 'meer was mogelijk'

Speciale regeling TVL

Op aandringen van de ondernemersorganisaties komt er in het nieuwe noodpakket een speciale regeling (TVL) voor ondersteuning bij het betalen van vaste lasten waar ondernemers mee geconfronteerd worden. Deze extra tegemoetkoming is essentieel voor sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens. Bij deze ondernemers komt geen geld binnen, terwijl de loonkosten maar deels worden vergoed. Door alle bijkomende vaste lasten teren zij nu zwaar in op hun reserves en komen ze in gevaar.

,,Het is goed dat het kabinet iets doet voor deze bedrijven en hiermee wordt een groot deel van de mkb-bedrijven geholpen. Maar we hebben grote zorgen over de hoogte van de maximale vergoeding, maximaal 20.000 euro over drie maanden'', zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ,,Vooral de wat grotere mkb-bedrijven in de gesloten sectoren als horeca, reissector, evenementen- en recreatiebranche en alle toeleverende bedrijven zijn hier naar verwachting onvoldoende mee geholpen. Zo dreigen alsnog onnodig faillissementen en ontslagen, terwijl het om een afzienbare periode gaat waarin wat extra’s nodig is.''

Ook hopen de ondernemersorganisaties dat de uitvoering van de TVL – MKB Regeling soepeler kan dan bij de TOGS-regeling en ondernemers niet meer onterecht buiten de boot vallen.

Lees ook: Horeca open met 30 gasten en andere versoepelingen vanaf 1 juni

Internationaal ondernemen

Het kabinet geeft in de plannen ook veel aandacht voor internationaal ondernemen en de ondersteuning hiervan. ,,Dit is een goede zaak. Nederland verdient zijn boterham immers in het buitenland,'' aldus de organisaties. De maatregelen ten aanzien van uitstel van kredieten en belastingen worden verder ook gelukkig verlengd. Waar het uitstel van belasting betreft zijn daar nu wel voorwaarden aan verbonden.

Voor startups komt 150 miljoen beschikbaar. Het is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep bedrijven.

Reactie Koninklijke Horeca Nederland

KHN-voorzitter Robèr Willemsen in een reactie op het tweede pakket: ,,De afgelopen weken heeft KHN keihard gelobbyd voor aanvullende steunmaatregelen. De meeste ondernemers zijn dusdanig hard geraakt dat er geen tijd is voor lange bureaucratische processen. De pijn is nú en dus moeten de oplossingen ook nú komen. Daarom heeft KHN een noodplan opgesteld en ik ben blij dat met de vandaag aangekondigde maatregelen, er voorzichtig perspectief wordt geboden voor de sector. Ik vertrouw er op dat het kabinet zo snel mogelijk met praktische en werkbare oplossingen komt, om de maatregelen zo snel mogelijk te implementeren.”

Willemsen mist nog toezeggingen vanuit de overheid als het gaat om afstel/kwijtschelding van vaste lasten. Op dit moment is er in sommige gevallen wel sprake van uitstel/opschorting, maar hiermee wordt het probleem verschoven en komen ondernemers later alsnog in de problemen. De horecaorganisatie ziet liever dat (lokale) belastingen worden kwijtgescholden, rekeningen van leges voor nieuwe vergunningen of verlengingen niet in rekening worden gebracht of dat ondernemers vrij worden gesteld van belastingplichten.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.