Nieuws Coronavirus

VNO-NCW en MKB-NL: 'Derde noodpakket biedt goede basis voor komende maanden'

Met het derde noodpakket ligt er een goede basis voor de komende maanden, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de maatregelen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd. ,,Vooral het feit dat er nu tot 1 juli 2021 duidelijkheid is, is een goede zaak. Dan weten ondernemers voor langere tijd waar ze aan toe zijn.''

Van onze redactie 28 augustus 2020

Hans de Boer Wouter Koolmees steun maatregelen corona

Hans de Boer (VNO-NCW) en Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorafgaand aan een overleg over een steunpakket en de begroting voor 2021. Foto: ANP

Het kabinet gaat massaal inzetten op het aanjagen van investeringen, zowel publiek als privaat. Een belangrijke wens van ondernemers, omdat de bulk van de investeringen uit de markt moet komen en we de investeringsmachine gaande moeten houden voor banen, bedrijvigheid en de verduurzaming van Nederland.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ,,We hebben als sociale partners en kabinet eendrachtig en daadkrachtig samengewerkt. Drie zaken waren voor ons essentieel: het aanjagen van investeringen, het verlengen van de noodmaatregelen en een massale inzet op het begeleiden van mensen naar nieuw werk en zaken als (om)scholing. Voor dit laatste komt meer dan 1 miljard euro vrij en dat is een belangrijke stap die mensen het vertrouwen geeft dat we alles doen om iedereen aan het werk te houden in deze crisis.''

Lees ook: Derde steunpakket overheid: dit zijn de maatregelen

NOW, TOZO, TVL en belastinguitstel

,,Verder hebben we steeds gepleit om de bestaande maatregelen als de NOW, TOZO, TVL en belastinguitstel langer door te zetten en te verbeteren. Dit zit allemaal goed in dit nieuwe pakket. Met de nieuwe instrumenten als het Equity-fonds, de nieuwe Investeringskorting (Baangerelateerde Investeringskorting) en het nieuwe Groeifonds die op Prinsjesdag officieel bekend worden, kunnen we ons als Nederland echt uit de crisis investeren. De Nederlandse regering geeft hier in Europa de toon aan hoe dit kan'', benadrukt De Boer.

''Het is goed dat ondernemers de uitgestelde belastingen niet direct terug hoeven te betalen en deze kunnen uitsmeren over een periode tot 24 maanden''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Vonhof: 'Pluim voor het kabinet'

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ,,Een dikke pluim voor dit kabinet. Zo is het goed dat ondernemers de uitgestelde belastingen niet direct terug hoeven te betalen en deze kunnen uitsmeren over een periode tot 24 maanden. Dat geeft ondernemers ruimte om geld tijdens de crisis in het bedrijf te houden. Ook zijn afspraken gemaakt om te komen tot een time-out-regeling voor ondernemers die buiten hun schuld moeten stoppen en zodat zij niet in de schuldsanering komen.''

,,Verder komt er een hogere vergoeding voor de vaste lasten (TVL) en gaat de nieuwe investeringskorting veel mkb’ers helpen met zaken als reshoring en de broodnodige investeringen'', gaat Vonhof verder. ,,Allemaal belangrijke stappen om met succes door de crisis te komen en hier hebben we steeds op aangedrongen vanuit het mkb. Doordat de ontslagboete er verder af gaat in de NOW 3.0 kunnen ondernemers en medewerkers verder beter afspraken maken over de noodzakelijke herstructurering van bedrijven en wat daarvoor nodig is. Ik denk dat we met het kabinet en vakbeweging een goed en reëel pakket hebben gebouwd, waarbij we met elkaar er alles aan doen om mensen van werk naar werk te brengen en Nederland door de crisis te trekken.''

Lees ook: VNO-NCW lobbyt in Den Haag voor 'winterslaapregeling' slecht presterende bedrijven

Maatwerk en aanpassingen kunnen nodig blijven

De beide ondernemersorganisaties benadrukken dat voor specifieke sectoren, zoals de evenementensector en delen van de horeca maatwerk mogelijk moet blijven. Ook bij nieuwe omstandigheden, zoals een tweede coronagolf, of voor laat-cyclische sectoren waar de klap nog moet komen, moet er ruimte blijven voor verbeteringen in het maatregelenpakket.

NOW 3.0

Vakbeweging en Ondernemersorganisaties hebben zich hard gemaakt voor een stevige NOW-regeling, omdat in diverse sectoren de klap nog moet komen.

  • Duidelijk is nu dat de looncompensatieregeling NOW dus tot 1 juli 2021 wordt doorgezet. Voor de eerste tranche van oktober tot 1 januari a.s. blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies.
  • Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90 procent van de loonsom wordt uitgekeerd. Wel geldt dat vanaf 1 oktober hiervan 80 procent wordt uitgekeerd aan de werkgever.
  • De overige 10 procent gaat naar een scholingspot voor werknemers. Dit moet nog nader vorm en inhoud krijgen. Ook komt er meer flexibiliteit voor werkgevers om hun bedrijf te reorganiseren.
  • De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt.

''Samen moeten we zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden en waar dat niet mogelijk is mensen goed begeleiden en ondersteunen''

Nic van Holstein, voorzitter Vakcentrale voor Professionals

Vakcentrale: scholing en werkgelegenheid

Het is positief dat het kabinet de coronasteun langere tijd voortzet en meer investeert in scholing en werkgelegenheid. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de nieuwe aankondigingen van het kabinet. Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein is het een goede zaak dat de loonkostenregeling NOW doorgetrokken wordt en dat er ruimte komt voor scholing en begeleiding. ,,In de gesprekken met het kabinet hebben wij het belang van continuïteit en de behoefte aan scholing en begeleiding onderstreept", benadrukt de vakbondsman.

,,Het is zaak om zo goed mogelijk uit de crisis te komen. Sommige bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Samen moeten we zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden en waar dat niet mogelijk is mensen goed begeleiden en ondersteunen", aldus Van Holstein.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.