Nieuws Coronavirus

Werkgeversorganisaties 'verheugd' met snelle NOW-regeling

In een eerste reactie geven werkgeversorganisaties aan 'verheugd' te zijn met de snelle NOW-regeling. Wel laten MKB Nederland en VNO NCW in een gezamenlijk statement al weten dat er waarschijnlijk nog verbeteringen nodig zullen blijken. Gezien de eerdere ervaringen verwachten de bonden daar goed uit te komen. Daarnaast roepen zij ondernemers op alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is.

Van onze redactie 31 maart 2020

Koolmees now regeling coorna virus werkgevers werknemers flexwerkers

Maak ik aanspraak op de NOW-regeling?

Het kabinet wil het mogelijk maken dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode, zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor de organisatie. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.


Voorwaarde is dat de bedrijven medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Meer over de NOW-regeling lees je hier.

In een persconferentie dinsdag maakte Minister Koolmees de NOW-regeling bekend. Hierin staat onder meer dat ondernemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen zich vanaf 6 april bij het UWV kunnen melden. Daar krijgen zij een substantieel gedeelte van de loonsom vergoed. Het doel van de overheid is om binnen twee tot vier weken een voorschot op de bankrekeningen van de ondernemers te hebben staan.

De vakbonden roepen op tot eenheid en goede samenwerking tijdens deze crisis: 'Het is van groot belang snel, eendrachtig en daadkrachtig met elkaar op te trekken in deze ongekende tijden. Daarbij beseffen we dat de nu gepubliceerde regeling zeer waarschijnlijk nog moet worden verbeterd. Snelheid brengt met zich mee dat uitvoerbaarheid en effectiviteit niet op voorhand volledig verzekerd zijn. Bij de huidige regeling is dit op onderdelen al onderkend, daarover vindt verder overleg met het kabinet plaats. Afgesproken is dat indien problemen zich voordoen, deze snel moeten worden opgelost.'