Aangeboden door UWV

Branded Content Maatregelen

Alles wat je móet weten over de definitieve berekening NOW

Werkgevers die vorig jaar in de periode maart-april-mei gebruik hebben gemaakt van de eerste aanvraagperiode NOW moeten uiterlijk 31 oktober aanstaande hun definitieve berekening aanvragen. Waarom is het zo belangrijk om het tijdig aan te vragen? Waar moeten werkgevers rekening mee houden? En wat kun je doen als je financieel adviseur de verklaring niet op tijd af heeft? Op deze en andere vragen over de definitieve berekening NOW geeft Cor Burgmeijer, directeur Uitvoering Klant & Service bij UWV, antwoord.

Van onze redactie 27 september 2021

UW Vx NOW 02

Wat houdt de definitieve berekening NOW in?

Cor Burgmeijer: ,,Zo’n 140.000 werkgevers hebben begin vorig jaar, toen corona net de kop opstak, een aanvraag gedaan voor de eerste periode NOW. Op basis van het door de werkgever zelf ingeschatte omzetverlies ten opzichte van 2019 ontvingen zij een voorschot op de NOW-tegemoetkoming. Nu we anderhalf jaar verder zijn is het daadwerkelijke omzetverlies over de subsidieperiode bekend, waarmee we de definitieve tegemoetkoming waar de werkgever recht op heeft kunnen berekenen. Op basis hiervan ontvangt de werkgever een nabetaling of moet hij (een deel van) de tegemoetkoming terugbetalen.''

Waarom is het belangrijk dat werkgevers de definitieve berekening aanvragen?

,,Wij kunnen pas berekenen op welke tegemoetkoming de werkgever daadwerkelijk recht heeft, wanneer wij over een aantal gegevens beschikken, zoals het daadwerkelijke omzetverlies. Werkgevers kunnen dit doorgeven door de definitieve berekening NOW aan te vragen. Als werkgevers de definitieve berekening niet (tijdig) aanvragen, kunnen wij deze eindberekening niet doen. Het gevolg hiervan is dat de werkgever het gehele voorschot dat hij heeft ontvangen moet terugbetalen. Het is dan ook belangrijk dat je als werkgever áltijd een aanvraag doet.''

''Voor aanvragen op groep- en concernniveau geldt dat de optelsom van alle aanvragen binnen de groep of concern bepaalt of een derden- of accountantsverklaring nodig is''

Cor Burgmeijer, directeur Uitvoering Klant & Service UWV

Hoe weten werkgevers of zij moeten terugbetalen of toch nog een nabetaling krijgen?

,,Ze kunnen natuurlijk de beslissing van UWV afwachten of, indien een accountantsverklaring of derdenverklaring opgesteld moet worden, hun financieel specialist raadplegen. Maar ik zou hen vooral willen adviseren om – voor een eerste indicatie – gebruik te maken van de rekenhulp Simulatie NOW. Daarmee kunnen werkgevers goed inschatten of zij na de definitieve berekening een bedrag moeten terugbetalen of juist van UWV ontvangen.''

Wanneer hebben werkgevers een accountants- of derdenverklaring nodig?

,,Dat is geheel afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Als je een voorschot van meer dan 100.000 euro hebt ontvangen óf als je definitieve tegemoetkoming hoger is dan 125.000 euro, heb je voor deze eerste NOW-periode een accountantsverklaring nodig. Als je voorschot tussen de 20.000 en 100.000 euro was óf als je definitieve tegemoetkoming tussen de 25.000 en 125.000 euro bedraagt, heb je een derdenverklaring nodig.''

,,Daarnaast zijn er nog specifieke situaties die gelden voor werkmaatschappijen en concerns. Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau is altijd een accountantsverklaring nodig. Voor aanvragen op groep- en concernniveau geldt dat de optelsom van alle aanvragen binnen de groep of concern bepaalt of een derden- of accountantsverklaring nodig is.''

Cor Burgmeijer

directeur Uitvoering Klant & Service UWV

,,Wij begrijpen dat het teveel ontvangen bedrag misschien niet in één keer kan worden terugbetaald.''

Lees ook: Definitieve berekening NOW: zo bespaar je tijd én geld

Stel, je hebt een verklaring nodig bij je aanvraag, maar je financieel adviseur heeft deze nog niet gereed op 31 oktober. Wat dan?

,,Dan is er nog geen man overboord, mits de werkgever ons hiervan uiterlijk 31 oktober op de hoogte brengt. Dit moet ook via de reguliere aanvraag definitieve berekening tegemoetkoming. Op de vraag 'Heeft u al een accountantsverklaring of derdenverklaring' kan de werkgever het antwoord 'Nee, nog niet' geven. De werkgever krijgt vervolgens tot en met 6 februari 2022 de tijd om de definitieve berekening aan te vullen met de verklaring. Let op: dit moet de werkgever dus wel uiterlijk 31 oktober aan ons laten weten.''

Als een werkgever zijn hele tegemoetkoming wilt terugbetalen, moet hij dan nog steeds een verklaring overleggen?

,,Nee, dat hoeft niet. Werkgevers die alsnog af willen zien van de NOW-tegemoetkoming hoeven geen derden- of accountantsverklaring te overleggen. Je kunt afzien van je tegemoetkoming door in het aanvraagformulier voor de definitieve berekening een omzetverliespercentage van 0 procent (of in ieder geval lager dan 20 procent) in te vullen. Dan wordt automatisch de definitieve tegemoetkoming op 0 euro gesteld en hoeft de werkgever dus ook geen verklaring van zijn financieel adviseur te overleggen.''

''Ook al verwacht je dat je geen recht hebt op een nabetaling of dat je zelfs een deel van het ontvangen voorschot moet terugbetalen, vraag altijd uiterlijk 31 oktober de definitieve berekening aan''

Cor Burgmeijer, directeur Uitvoering Klant & Service UWV

In het geval dat een werkgever (een deel van) zijn voorschot moet terugbetalen. Moet hij die terugbetaling direct doen?

,,Nee, zeker niet. Wij begrijpen dat het teveel ontvangen bedrag misschien niet in één keer kan worden terugbetaald. Daarom hebben we ruime betalingsregelingen waar de werkgever gebruik van kan maken. Hierbij kan de werkgever op basis van zijn specifieke situatie een betalingsregeling op maat afspreken. Een betalingsregeling kan zowel online als via de UWV Telefoon NOW worden aangevraagd.''

Wat adviseer je een werkgever die de definitieve berekening nog niet heeft aangevraagd?

,,Ook al verwacht je dat je geen recht hebt op een nabetaling of dat je zelfs een deel van het ontvangen voorschot moet terugbetalen, vraag altijd uiterlijk 31 oktober de definitieve berekening aan. Door een definitieve berekening aan te vragen, krijg je zekerheid over waar je recht op hebt. En twijfel je? Bel dan met UWV Telefoon NOW, daar zit een team van specialisten klaar dat met je mee kan denken en vragen kan beantwoorden.''

Wil je meer weten over het aanvragen van de definitieve berekening NOW? Op deze pagina heeft UWV alles op een rijtje gezet. Aan de hand van onder meer instructievideo’s, stappenplannen en simulatietools helpt UWV werkgevers op weg. Daarnaast is het mogelijk om te bellen naar de UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws