Nieuws Maatregelen

Extra miljardensteun voor ondernemers, ook budgetten voor starters

Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit om ondernemers bij te staan tijdens de verlengde lockdown. Een aantal bestaande regelingen wordt uitgebreid. Ook komt er toch een speciale regeling voor startende ondernemers, terwijl dit eerst nog niet lukte. Het demissionaire kabinet heeft voor uitbreiding van het steunpakket 7,6 miljard euro gereserveerd.

De Ondernemer / ANP 21 januari 2021

Laatste update: 21 januari 2021 18:25

Koolmees Hoekstra kamer steun

Demissionair ministers Koolmees (links) en Hoekstra in de Tweede Kamer. Foto: ANP

Niet alleen de regeling voor vaste lasten wordt flink uitgebreid, ook de loonkostensubsidie gaat iets omhoog, zo meldden de drie ministers Hoekstra (Financiën), Koolmeest (Sociale Zaken) en de net aangetreden Bas van 't Wout (EZK) tijdens een persconferentie aan het einde van de donderdagmiddag. Er komt een losse regeling voor starters en de voorraadvergoeding voor winkeliers wordt verhoogd en verlengd. Ook komt er een garantiefonds voor evenementen van zeker 300 miljoen euro.

Lees ook: Teruglezen: de persconferentie van 20 januari

Vooral bedrijven die het hardst zuchten onder de lockdown krijgen wat extra’s toegestopt, meldt het AD. Wie op dit moment helemaal geen omzet draait krijgt in het eerste en tweede kwartaal 85 procent van de vaste lasten vergoed via de TVL. Nadat de maximale vergoeding eerder al omhoog was gegaan van maximaal 50 naar 70 procent, komt er dus nóg een schep bovenop. ,,Zo kunnen ondernemers verder als deze ellende voorbij is’’, zegt minister Bas van 't Wout (Economische Zaken).

De regeling wordt nog verder uitgebreid. Dat is nodig omdat het kabinet ‘het gros van de bedrijven door de crisis wil sleuren’, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Deze subsidiebedragen gaan omhoog

In de TVL wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de regeling. Verder gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb. Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro.

Lees ook: 'Ondernemers in financiële nood door weigerende banken'

Het kabinet onderzoekt nieuwe belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten van hun personeel kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Met de uitbreiding van dit pakket geeft het kabinet alleen al in 2021 zo'n 30 miljard euro uit aan steunmaatregelen. Volgens Hoekstra is dat ‘heel veel geld’. ,,Maar de vooruitzichten voor ondernemers zijn rampzalig. Die mensen zijn echt in paniek. Wij willen hen helpen deze periode te overbruggen.’’ Hij wijst erop dat de Nederlandse economie er in vergelijking met andere Europese landen goed voor staat door alle miljardensteun van de overheid.

Vermogenstoets is van de baan

Ook de regeling voor zelfstandigen zonder personeel wordt verruimd. Per 1 april zou er voor deze zogeheten Tozo een vermogenstoets gaan gelden. Daardoor zouden veel zzp-ondernemers hun uitkering verliezen. Het kabinet ziet daar nu van af. De partnertoets blijft wel gelden.

Er komt ook een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals. Vooralsnog gaat het kabinet er vanuit dat dat vanaf 1 juli weer zou moeten kunnen. Mocht dat onverhoopt niet doorgaan omdat de pandemie nog niet onder controle is, dan kunnen die ondernemers een beroep doen op dit fonds. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.

Lees ook: Meerman (INretail): ‘Kabinet was al om: nu meer maatwerk en perspectief’

Speciale regeling voor zzp-ondernemers

De speciale regeling voor starters gaat naar verwachting in april open. Die regeling is vergelijkbaar met de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Startende ondernemers en partijen als de VVD hebben vaker aangedrongen op een speciale maatregel voor deze groep, maar eerder bleek het lastig zo'n regeling in elkaar te zetten.

Ondernemers die vlak voor de coronacrisis waren begonnen met hun bedrijfje, hebben veelal geen 'normale' maanden gedraaid, waarmee ze hun omzet in tijden van de lockdown kunnen vergelijken. Andere regelingen zijn wel gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van andere maanden. Nu zal het derde kwartaal van 2020 als referentie worden gebruikt.

,,Van zelfstandigen tot het grotere mkb en werknemers, voor alle groepen zitten er verbeteringen in die helpen om door deze ingrijpende crisis te kunnen komen"

Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland)

VNO-NCW en MKB-Nederland: ‘Belangrijk voor banen en ondernemers’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet de steun voor vaste lasten (TVL) flink intensiveert na de recente aanscherpingen van de lockdown. Zo gaat het vergoedingspercentage naar 85 procent. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85 procent. ‘Dit was echt bittere noodzaak. Nog steeds zal niet iedereen geholpen zijn, maar het is een enorme verbetering. Groot respect voor het kabinet dat het op tal van fronten echt heeft doorgepakt om banen en bedrijven door de crisis te helpen. Het verbeterde steunpakket voorziet per april ook in ondersteuning voor starters die tot nu toe niet konden worden geholpen.’

De ondernemersorganisaties hebben tot op het laatste moment voor de persconferentie intensief gesproken en onderhandeld met het kabinet. Ze zien veel van hun wensen in het aangepaste steunpakket terug. Zo krijgen ook grotere mkb-bedrijven en juist heel kleine beter toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten. Zo is het voor kleine bedrijven goed nieuws dat het minimumbedrag verdubbelt naar 1.500 euro en komen ook mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers voor de TVL in aanmerking. Verder gaat het maximumbedrag van de TVL flink omhoog (90.000 euro voor drie maanden naar 330.000 euro) en wordt de voorraadvergoeding voor winkeliers substantieel verhoogd.

Garantiefonds evenementen en eigen vermogen

Ook twee andere belangrijke punten van de ondernemersorganisaties, namelijk een garantieregeling voor evenementen en steun om het eigen vermogen te versterken, komen er. Die laatste wordt nu uitgewerkt door het kabinet. Dat is nodig omdat de vermogens van veel ondernemers zijn opgebrand en zij in het zicht van de eindstreep van de crisis anders alsnog failliet gaan. Het garantiefonds moet ondernemers in de evenementensector helpen, zodat zij het evenementenseizoen 2021 kunnen gaan voorbereiden zonder grote risico’s die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

Volgens Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) ligt er een pakket dat met eendracht en daadkracht tot stand is gekomen en dat ook uitstraalt. ,,Van zelfstandigen tot het grotere mkb en werknemers, voor alle groepen zitten er verbeteringen in die helpen om door deze ingrijpende crisis te kunnen komen."

Lees ook: Hans van Tellingen: 'Steun de ondernemer en red de maatschappij'

ONL: 'Steunpakket keihard nodig'

Ondernemend Nederland (ONL) laat in een reactie weten het 'verstandig' te vinden ,,dat het kabinet nu met een aanvullend steunpakket komt, maar snelheid is cruciaal. Ondernemers hebben in sterke mate het gevoel dat zij alle klappen van deze crisis moeten opvangen."

ONL is blij dat zowel de onder- als de bovengrens van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt uitgebreid. ,,Wel maakt ONL zich nog zorgen over de grotere bedrijven zoals de horeca groothandels, voor hen zal zelfs de uitgebreidere TVL niet voldoende zijn. Hetzelfde geldt voor de voorraadvergoeding die wordt uitgebreid, deze gaat naar 21 procent op het vaste lasten percentage in de TVL en tot maximaal 200.000 euro."

INretail: 'Extra vergoeding erg welkom'

INretail zegt 'tevreden' te zijn dat het kabinet met ruim anderhalf miljard euro aan extra steunmaatregelen voor getroffen winkels over de brug komt. Ook banken moeten nu verantwoordelijkheid nemen en meedenken over acute uitdagingen die het kabinet en de sector niet alleen kunnen oplossen.

“We hebben in constructief overleg gestreden voor snel meer budget en fatsoenlijke, passende regelingen. Het kabinet erkent de benarde positie van winkels die met onverkochte voorraden zitten door met een voorraadvergoeding te komen van 21 procent. Dat past veel beter dan de horecavergoeding van 2,8 procent die eerst werd voorgesteld. INretail heeft hier samen met MKB Nederland hard voor geknokt.”

Ook positief vindt INretail dat nu meer ondernemingen aanspraak kunnen maken op de regelingen voor voorraad- en vaste lastenvergoedingen VGD en TVL, waarbij deze laatste regeling met 35 procent is verhoogd naar 85 procent. De aandacht die het kabinet toont voor starters is goed, maar er zijn ook ondernemers die nog steeds tussen wal en schip vallen. Daar moet ook aan gedacht worden, vindt INretail.

Een gigantisch probleem blijft de liquiditeits- en financieringspositie van winkels die met een nieuw verkoopseizoen te maken hebben. Het risico van een tsunami aan faillissementen en ontslagen bij vooral mode- schoenen en sportwinkels blijft levensgroot. INretail is blij dat het ministerie heeft toegezegd snel met banken en sectorvertegenwoordigers in gesprek te willen gaan om hiervoor oplossingen te bespreken.

''Haagse bronnen benadrukten dat er tot op het laatste moment is gepraat over de steunpakketten''

Ministers spreken over 'Steunpakket 3.3'

Haagse bronnen benadrukten dat er tot op het laatste moment is gepraat over de steunpakketten. De contouren ervan stonden vast, maar de invulling van specifieke regelingen was lang niet duidelijk. De ministers die verantwoordelijk zijn voor de steunpakketten, Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Bas van 't Wout, de kersverse minister van Economische Zaken, presenteerden aan het einde van de donderdag de belangrijkste maatregelen in het 'Steunpakket 3.3'.

Volgende week volgt waarschijnlijk een debat in de Tweede Kamer. Overigens is niet uitgesloten dat bepaalde regelingen nog worden bijgeschaafd of verder ingevuld na de persconferentie van de ministers.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.