Nieuws Maatregelen

Weigering schuldhulp aan zzp-ondernemers: Nationale Ombudsman doet onderzoek

Zzp-ondernemers hebben vaak slecht tot zelfs helemaal geen toegang tot schuldhulp. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen grijpt daarom actief in en begint een meldpunt. De hoogste tijd, vindt ook Cristel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Redactie 4 maart 2021

Reinier van Zutphen 2020 foto Freek van den Berg 1

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zet zich in voor zzp-ondernemers. Foto: Freek van den Bergh.

Volgens Van Zutphen zijn er signalen dat zzp-ondernemers door gemeenten worden geweigerd, of dat schuldhulp voor hen nog niet bestaat. Om die reden start de Nationale Ombudsman een groot onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening aan zzp-ondernemers. Van Zutphen verwacht dat vooral zelfstandige ondernemers de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten zullen aankloppen.

,,Door de crisis zullen veel zzp-ondernemers ondanks het steunpakket financieel kopje onder gaan. Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers nog nauwelijks op orde te hebben. Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht.”

Lees ook: Politiek en zelfstandig ondernemers: van motie naar commotie

Gemeenten moeten deskundigheid in huis halen om toestroom op te vangen

Van Zutphen vindt dat gemeenten daarom voldoende deskundigheid en capaciteit in huis moeten halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp’ers. Om die reden stuurde hij al een brief naar alle gemeenten om ze te wijzen op de verwachte toestroom. Daarnaast benadrukt hij, dat als het moet er gelijk wordt gehandeld. ,,Het is niet zo dat we pas iets gaan doen als het onderzoek klaar is”, vult woordvoerder Sharon Bartels aan. ,,We zullen gemeenten bellen. We benadrukken daarom dat de Nationale ombudsman er ook is voor zelfstandigen en zzp’ers.”

ONL en het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf IMK zijn een telefonische hulplijn gestart, na veel signalen van ondernemers die kampen met mentale en fysieke klachten. Lees hier het artikel daarover: Telefonische hulplijn mkb-ondernemers: 'Druk op de persoonlijke situatie is enorm'

VZN ziet zelfstandigen vastlopen bij gemeenten

Op de website van de Nationale Ombudsman doet zzp-ondernemer er Shanti Silos haar verhaal. Door een ongeluk verloor zij een groot deel van haar inkomsten. Ze heeft nu een schuld van 10.000 euro. Via een omweg kwam ze terecht bij de gemeentelijke schuldhulpverlening in Den Haag. Het werd een tocht vol hindernissen.

Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), herkent inmiddels veel schrijnende gevallen van zelfstandigen die bij hun gemeenten vastlopen. Ze ziet ook dat er een groot verschil in kennisniveau is tussen gemeenten. ,,Ik vind het goed nieuws dat Reinier van Zutphen dit onderwerp onderzoekt en op de kaart zet. Het zorgt ervoor dat kabinet, Tweede Kamer en gemeenten er tenminste op gaan letten. Een deel van de oplossing is echter als ondernemers gewoon weer mogen ondernemen. Daarnaast moet er voor zelfstandigen echt veel meer in maatoplossingen worden gedacht. Ik vind het teleurstellend dat de motie over het afschaffen van partnertoets in de Tweede Kamer het niet heeft gehaald.”

"Goed dat Van Zutphen het uitsluiten van zzp-ondernemers onderzoekt. Het zorgt ervoor dit dit onderwerp op de kaart komt"

Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

Categorale uitsluiting van schuldhulp

In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp-ondernemers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dat niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.

Meldpunt voor zzp-ondernemers bij Nationale ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt voor zzp-ondernemers geopend. Hij roept hen op ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening aan hem te melden. Deze meldingen worden meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp-ondernemers in de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het meldpunt is te benaderen via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.