Aangeboden door CORUM investments

Branded Content Financiën

Sterke huurders met langjarige contracten: de bewezen strategie voor stabiel rendement uit vastgoed

Wie belegt zoekt rendement. Wie met een aanzienlijk kapitaal belegt zoekt stabiel rendement. Die stabiliteit, dat is precies waar CORUM Investments sterk in is. Al sinds de oprichting in 2012 betaalt het vastgoedfonds maandelijks dividend uit, op basis van de huurinkomsten. Sterker nog, het fonds heeft sinds de oprichting ieder jaar de rendementsdoelstellingen overtroffen. Afgelopen jaar bedroeg het bruto totaalrendement van CORUM Origin zelfs 11,01%.

Patrick Wessels 18 juni 2023

Hidde Basten groot

Sterke huurders met langjarige contracten: de bewezen strategie voor stabiel rendement uit vastgoed. Op de foto Hidde Basten. Bron: CORUM Investments

tracking pixel

Het was een turbulent jaar op de aandelenbeurzen. Beleggers kregen flinke tikken door de oorlog in Oekraïne, door hoge energieprijzen en enorme inflatie. Bovendien ligt ook de COVID-onzekerheid de meesten nog vers in het geheugen. Dat merkt ook CORUM Investments. We spraken Hidde Basten, Head of Sales bij CORUM Nederland. Hij vertelt: ,,We hebben door de jaren heen steeds een sterke instroom van aandeelhouders gehad. Het zijn er inmiddels meer dan 100.000. Ook het afgelopen jaar maakten veel beleggers de stap naar onze vastgoedfondsen.” Die instroom van nieuwe aandeelhouders vergroot de slagkracht van het fonds én verbetert de verhandelbaarheid van aandelen.

Hij wijst daarnaast op de veranderende regelgeving voor individuele vastgoedbeleggers. ,,Bovenop de volatiliteit op de beurzen komt de alsmaar strengere wetgeving voor vastgoedbeleggers die woningen in Nederland verhuren. Zij vragen ons steeds vaker naar de mogelijkheden. Zij zoeken een alternatieve investering die hetzelfde stabiele rendement oplevert.” Wie via een fonds investeert in commercieel vastgoed krijgt niet te maken met de regels die er gelden op de woningmarkt. Bovendien neemt het fonds vrijwel al het werk uit handen, dus vragen investeringen veel minder dagelijkse aandacht.

Basten vervolgt: ,,Vermogende beleggers zoeken een stabiel rendement. Het dividend uit huurinkomsten is voor hen een bron van passief inkomen of een stukje lastenverlichting.” Die stabiliteit haalt CORUM uit de duidelijke strategie en focus van het vastgoedfonds. “We hanteren een anticyclische strategie, dat houdt in dat we niet de trends in de markten volgen, maar wel anticiperen op marktbewegingen. Een voorbeeld: tijdens COVID-19 rende iedereen op logistieke panden af. Dat bood ons kans om logistieke panden uit onze portefeuilles zeer goed te verkopen. Anderzijds zetten we met ons vastgoedfonds CORUM XL nog steeds heel erg in op het lage Britse pond en kopen we veel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. Met de verwachting dat de Britse pond zich op termijn zal herstellen. Daarnaast sluiten we met huurders zoals Google, Amazon en overheidsinstanties langjarige contracten, van gemiddeld 6,5 jaar. Dat garandeert de stabiliteit die onze vermogende klanten zoeken.”

,,Dankzij een portefeuille van momenteel 225 panden met 515 solide huurders profiteren beleggers van een goede spreiding en stabiele huurinkomsten''

Hidde Basten, Head of Sales CORUM Nederland

Wat doet CORUM Investments?

CORUM Investments biedt met CORUM Origin (opgericht in 2012) en het vijf jaar later opgerichte CORUM XL twee vastgoedfondsen voor beleggers. Het Origin-fonds belegt in de eurozone en het XL-fonds ook daarbuiten. Beide fondsen investeren in commercieel vastgoed, op strategisch sterke locaties en met stabiele huurders.

De fondsen verschillen in de mate waarin groei wordt nagestreefd. ,,Met CORUM Origin richten we ons echt op ‘cashflow’, op het profiteren van stabiele, hoge huurinkomsten dankzij zijn spreiding in de verschillende landen en sectoren. Met CORUM XL profiteren we eveneens van stabiele huurinkomsten door middel van spreiding, al benutten we ook valutaschommelingen en zetten we iets nadrukkelijker in op vermogensgroei door waardestijging van het vastgoed. Zo bieden we onze aandeelhouders de keuze tussen een zo stabiel mogelijk rendement en de kans op verdere vermogensgroei, of beide natuurlijk” aldus Basten.

Dankzij een portefeuille van momenteel 225 panden met 515 solide huurders profiteren beleggers van een goede spreiding en stabiele huurinkomsten. Met de fondsen beleggen beleggers bovendien in 17 landen en 6 verschillende sectoren, en zelfs in 5 valuta met CORUM XL.

,,Zelfs tijdens de meest turbulente tijden op de vastgoedmarkt bleven onze huurders, en dus onze huurinkomsten en het dividend, moeiteloos overeind''

Hidde Basten, Head of Sales CORUM Nederland

Stabiel rendement dankzij sterke strategie

Het stabiele rendement is bij CORUM een belangrijke focus. ,,Onze klanten zoeken naar maandelijks dividend op hun belegging. Natuurlijk kunnen ze dat moeiteloos herinvesteren, maar de meesten gebruiken het als passief inkomen of bouwen er een appeltje voor de dorst mee op. Daarom zijn we er trots op dat we sinds de oprichting onze rendementsdoelen hebben overtroffen, ieder jaar opnieuw."

Dat daar een sterke strategie achter schuilgaat wil Basten wel prijsgeven. Hij licht graag een tipje van de sluier op: ,,Zelfs tijdens de meest turbulente tijden op de vastgoedmarkt bleven onze huurders, en dus onze huurinkomsten en het dividend, moeiteloos overeind. Dat lukt ons door heel kritisch te kijken naar vastgoed en het te verwachten rendement, naar de huurders waarmee we contracten sluiten en naar de strategische locaties waarin we investeren.”

Hij legt uit hoe de huurders onderaan de streep altijd leidend zijn: ,,Met stabiele huurders sluiten we langjarige contracten. Als het gaat om hun hoofdkantoor, hun best presterende vestiging of een sterke shopping-hub beperkt dat het risico op plotselinge veranderingen aanzienlijk. Bovendien doen wij het volledige beheer zelf en onderhouden we nauw contact om de behoeften van de huurders tijdig te identificeren en hierop te anticiperen.”

Het hoofdkantoor van Brand Loyalty in Den Bosch, een van de activa van CORUM. Bron: CORUM Investments

Bekijk de fondsen en download de brochure

Wie zoekt naar stabiel rendement op een serieuze vastgoedbelegging leest bij CORUM meer over de twee beschikbare fondsen en de strategie waarmee het bedrijf succesvol is. Download de brochure, waarin alle informatie nog eens overzichtelijk op een rij staat.

*Bruto totaal rendement: het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, oftewel 0,94% voor CORUM Origin en 0,12% voor CORUM XL in 2022), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N.


De producten die CORUM aanbiedt, zijn langetermijnbeleggingen die geen rendementsgarantie bieden en een risico op kapitaal- en liquiditeitsverlies inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten, de financiële markten en de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management, hoofdkantoor: 1 rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk. CORUM Investments is in Nederland gevestigd aan de Herengracht 338, 1016 CG te Amsterdam - www.corum.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws