Nieuws Financiën

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Naast consumenten kunnen straks ook ondernemers gebruik maken van een dienst die ondersteunt bij financiële problemen: Geldfit Zakelijk. Dat betekent dat banken en verzekeraars ondernemers die dreigen in problematische schulden terecht te komen op het spoor gaan zetten naar passende hulp. Geldfit Zakelijk komt tot stand met financiële steun van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, InRetail en Vattenfall.

Van onze redactie 8 oktober 2020

Crowdfunding geld voor elkaar staatsgarantie corona crisis

De betrokken partners vanuit de financiële sector hebben tot deze uitbreiding besloten, mede met het oog op de impact van de coronacrisis die een tweede fase ingaat. Geldfit Zakelijk is een uitbreiding van de online test Geldfit.nl en komt per eind oktober beschikbaar.

Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: ,,Door de coronacrisis ontstaan er naar verwachting nieuwe risicovolle doelgroepen met betalingsachterstanden of schulden. Ondernemers zijn één van die beoogde risicodoelgroepen. De behoefte aan een specifiek kanaal voor ondernemers is daarmee actueler dan ooit.” Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: ,,Met Geldfit Zakelijk krijgen ondernemers effectieve hulp. We zijn blij dat we dit op korte termijn samen met andere partners voor ondernemers beschikbaar kunnen stellen’’

Volgens Buijink en Weurding is het een aanvulling op de ondersteuning die banken en verzekeraars reeds aan hun kleinzakelijke klanten bieden. Buijink: ,,De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering is inmiddels enkele jaren in werking’’. Weurding: ,,Met dit initiatief worden ondernemers ook opgevangen als hun relatie met hun bank of verzekeraar onverhoopt toch eindigt.”

'MKB Doorgaan staat klaar om meer mkb-ondernemers te helpen'

Als onderdeel van Geldfit Zakelijk wordt een pilot gestart met Stichting MKB Doorgaan. De Stichting biedt financieel advies aan ondernemers die hun problemen niet meer zelf te boven kunnen komen. Deze pilot wordt gefinancierd door de betrokken partners.

Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan, geeft aan blij te zijn eind oktober van start te kunnen: ,,MKB Doorgaan staat klaar om meer mkb-ondernemers te helpen. Het is erg goed om te zien dat in Nederland nu vroegsignalering en financiële hulpverlening op de zakelijke markt door zovele partijen wordt opgepakt’’.

Geldfit Zakelijk borduurt voort op het succes van de online test GeldFit.nl voor particulieren en de infrastructuur die door de Nederlandse Schuldhulproute is opgezet voor particuliere schuldhulpverlening en vroegsignalering. NSR-directeur, Martin Suithoff benadrukt: ,,De afgelopen tijd is gelet op de mogelijke rappe verslechtering van de economie en veel energie gestoken in het versneld beschikbaar maken van onze tool voor de zakelijke markt”.

Naast de techniek is het ook belangrijk dat partners waar we naar doorverwijzen klaarstaan. ,,We zijn blij dat we naast consumenten nu ook ondernemers bij passende hulp kunnen brengen.”, aldus Martin Suithoff.

Onlangs is de pilotfase succesvol afgerond en de lancering staat gepland op 27 oktober. De komende weken worden in de aanloopfase de laatste bugs verholpen om vervolgens eind oktober een bredere bekendheidscampagne te starten. Voor de privé-situatie is de consumententest beschikbaar op Geldfit.nl.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.