Nieuws Financiën

Prikbord: Gastvrij Overijssel

De meest in het oog lopende nieuwe regels, subsidies, verordeningen, inschrijvingen en verkeersmaatregelen.

Van onze redactie 17 juli 2016

Prikbord overheid 1065 1

Groeiers

Starters moeten groeiers worden. Met die ambitie in het achterhoofd wil de provincie Gelderland 4 miljoen euro investeren in innovatieve start-ups die de ambitie en potentie hebben om door de groeien. Deze maand moeten Provinciale Staten dit voornemen van Gedeputeerde Staten nog wel goedkeuren.

Viaduct

Op de A28 ter hoogte van 't Harde wordt tot het eind van dit jaar gewerkt aan een nieuw viaduct, inclusief nieuwe op- en afritten. Bovendien wordt de N309 op verschillende plekken verbreed. Het nieuwe viaduct is groter, om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. Met uitzondering van enkele weekenden kan het verkeer langs de werkzaamheden rijden. gelderland.nl/werkenaandeweg

Succes

Voor de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) Oost 2016 is zoveel belangstelling, dat er geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden gedaan. De regeling is in mei opengesteld, maar zowel in Overijssel als in Gelderland is het subsidieplafond met de huidige vragen al ruimschoots overstegen.

Vrije tijd

Op 22 juni bespreekt de Statencommissie Economie van Overijssel een voorstel voor Gastvrij Overijssel. Ondernemers in de vrijetijdssector hebben plannen ontwikkeld om meer bezoekers naar de provincie te trekken en vragen Overijssel om te participeren. In totaal zou voor 40 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden, waarvan de provincie 10 miljoen bijdraagt.

Overheden worden uitgenodigd tips voor de rubriek Prikbord op te sturen naar regiozwolle@deondernemer.nl.