Nieuws Innovatie

Nederland moet aan de bak om talent te werven

Amerika is hét land voor toptalenten. Jaarlijks vertrekken vele tienduizenden hoogopgeleide migranten naar het land van de onbegrensde mogelijkheden. Óns land is niet bepaald in trek bij buitenlandse talenten, schrijft het AD.

Natasja de Groot 20 oktober 2016

Silicon Valley kennis

Kan Nederland ook een eigen Silicon Valley optuigen? Nou, nee, vooralsnog legt Nederland het zwaar af tegen Amerika als het gaat om het binnenhalen van toptalent. Volgens de nieuwe Amerikaanse studie 'Global Talent Flows' oefenen plekken als New York, Hongkong, Londen en Silicon Valley een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op ambitieuze hoogopgeleiden.

Niet zo geheel verwonderlijk: dit zijn dé plekken waar nu de grootste technologische uitvindingen worden gedaan.

Buitenlandse kenniswerkersVolgens het onderzoek bevindt Nederland zich ergens in de middenmoot van landen met instroom- en uitstroom van kenniswerkers: er komen nu jaarlijks evenveel toptalenten ons land binnen als dat er vertrekken. Een paar duizend.

Opvallend is wel dat Nederland ook in vergelijking met andere welvarende landen zoals Duitsland en Zwitserland relatief weinig hoogopgeleide migranten trekt. Hoe kan het dat die landen er veel beter in slagen om toptalenten te verleiden om er naartoe te emigreren? Otto Raspe, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), deed eerder een groot onderzoek naar buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Hij heeft hier een aantal verklaringen voor. Zijn belangrijkste: ,,Het Nederlandse beleid om buitenlandse kenniswerkers te werven, staat nog in de kinderschoenen."

Hightech- en technologiesectorDit heeft nog maar heel recent de volle aandacht gekregen van het ministerie van Economische Zaken, en dat terwijl er in de regio rond München al meer dan dertig jaar aan gewerkt wordt. Raspe: ,,Daar pronken ze al heel lang met hun vooruitstrevende hightech- en technologiesector. En ze weten zich te presenteren als een aantrekkelijke plek om te wonen, met veel goede voorzieningen."

En hoewel Nederland goed scoort met zijn kennis- en opleidingsinstituten - ons land staat in de top 100 van internationale rankings - is er geen enkele Nederlandse universiteit die in de top 50 voorkomt. ,,Dat speelt ook zeker een rol bij de vraag waarom we relatief weinig hoogopgeleide kenniswerkers hebben", aldus Raspe.

Volgens de cijfers die in zijn onderzoek van 2014 werden genoemd, telt Nederland zo'n 600.000 buitenlandse arbeidskrachten, waarvan 16,7 procent tot kenniswerker gerekend kan worden.

Als we de Amerikaanse onderzoekers mogen geloven, zullen landen de komende tijd flink aan de bak moeten om toptalent te werven. De onderzoekers gaan er namelijk van uit dat ambitieuze jongeren alleen maar meer bereid worden om te verhuizen. ,,Dit is een trend die zal doorzetten", stellen zij in het onderzoek.

MetropoolVolgens Raspe zou Nederland veel slimmer kunnen inspelen op die toekomstige stroom van kenniswerkers. Namelijk: door zich te presenteren als een metropool.

,,Uit ons onderzoek bleek dat kenniswerkers niet alleen kijken naar een kennisinstituut, maar ook naar de voorzieningen die een stad te bieden heeft. Nederland heeft eigenlijk alles in huis, maar nu doen universiteiten, bedrijven en steden afzonderlijk de promotie."

Overigens vindt ook weer niet iedereen het erg dat kenniswerkers ons land liever links laten liggen. Zo laat de Universiteit Leiden weten het juist 'prachtig' te vinden als onze academici of mensen die in Nederland gestudeerd hebben een baan vinden in Silicon Valley.