Nieuws Salaris

Dit zijn de salarissen van directeurs bij goede doelen

Een directeur van een goededoelenorganisatie verdient gemiddeld 97.133 euro, zo blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie VFI.

Bram de Vrind 15 juni 2015

CORDAI Dcampagnegoededoelensalarissendirecteurs1065

Het gaat om het jaarsalaris over 2013, inclusief vakantiegeld en bonussen van directeurs van 91 goede doelen die deelnamen aan het onderzoek. Het maximumsalaris is afgeleid van het maximum dat geldt voor rijksambtenaren, meldt het VFI in haar Goede Doelen Rapport 2014. Kijk hier voor het nieuwe overzicht (2017) van de salarissen van directeurs bij goede doelen.

'Ruim onder het maximum'

VFI kent sinds 2005 een beloningsregeling voor directeuren. De beloningsregeling houdt rekening met de zwaarte van de functie, dus de omvang van de organisatie en complexiteit ervan. Het jaarsalaris van een goede doelen-directeur varieerde in 2013 van gemiddeld 85.463 euro bij kleine organisaties tot gemiddeld 119.242 euro bij grote organisaties. "Het bedrag is ruim onder de maximumnorm van 158.000 euro die in de beloningsregeling van VFI is vastgelegd", meldt de organisatie in haar rapport. Deze regeling is gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen.

Uitschieters

Hoewel de meeste bestuurders zo rond de ton aan jaarinkomen zitten, bevat de lijst ook enkele uitschieters. De directeur van stichting AAP verdient met 61.831 euro veruit het laagste salaris van de algemeen directeuren. Ook de beloning van directeur Bernard Uyttendaele van War Child valt op. Zijn salaris werd op eigen verzoek met 10.000 euro naar beneden bijgesteld van naar 88.353 euro.

Half miljoen

Verder wordt duidelijk dat bij besturen met meerdere directiefuncties de totale beloning behoorlijk kan oplopen. Zo slokten de zes directeuren van Artsen Zonder Grenzen samen een half miljoen euro op, hoewel daarbij wel vermeld moet worden dat het om een breder managementteam voor meerdere Europese landen gaat. Natuurmonumenten telde in 2013, 379.000 euro neer voor zijn drie directeuren, terwijl Cordaid 265.822 euro naar zijn tweekoppige directie overmaakte.

Vertrekpremies

Het beloningsbeleid van VFI is in 2011 aangescherpt, waarbij onder meer de hoogte van de vertrekpremies voor goede doelen-directeurs is bezolderd.

Directiesalarissen Goededoelenorganisaties (2013)

 • Prins Bernard Cultuurfonds: A. Esmeijer € 157.879
 • KWF Kankerbestrijding: M.T. Rudolphie € 146.486
 • Reumafonds: H.J.L. Ridderbos € 142.037
 • Hartstichting: J.C.G. Stam (tot 30-4) € 46.520. F. Italianer (vanaf 30-4) € 93.040.
  Totaal: € 139.560
 • Rode Kruis: C. Breederveld € 135.000
 • Longfonds (voorheen Astma Fonds): M.R. Rutgers € 133.499
 • Zonnebloem: N. van Rooij € 133.220
 • Wereld Natuur Fonds: J. van de Gronden € 132.355
 • Natuurmonumenten: M.G.A.C. van den Tweel (algemeen directeur) € 130.000. T. Wams (directeur natuurbeheer): € 126.000. F. Koster (directeur financiën & bedrijfsvoering): € 123.000.
  Totaal: € 379.000
 • Unicef: J.B. Wijbrandi (algemeen directeur) € 124.038. I.A. Visscher (operationeel directeur): € 121.348.
  Totaal: € 245.386
 • Nierstichting: T.A.J. Ostroom € 124.999
 • KiKa (Kinderen Kankervrij): F. Hirschstein (algemeen directeur) € 123.694. J. Hülsmann (zakelijk directeur vanaf 01-03): € 95.050.
  Totaal: € 218.784
 • Alzheimer Nederland: G.J. Broekema € 120.002
 • Cordaid: S. Filippini (algemeen directeur vanaf 16-09) € 34.748. R.B.M. Grotenhuis (algemeen directeur tot 16-09): € 111.707. H.L. van Eeghen (directeur programma’s / marketing): € 119.367.
  Totaal: € 265.822
 • Terres des Hommes: A.J. van Santbrink € 111.760
 • Artsen zonder Grenzen: A. Hehenkamp (algemeen directeur) € 108.825. M. Langenbach (directeur operaties): € 107.944. F. van Spengler (directeur middelen tot 31-12): € 95.333. L. Shanks (medisch directeur tot 31-05): € 32.260. S. Wong (medisch directeur vanaf 01-04): € 72.606. K. Coppens (delegerend directeur): € 83.812.
  Totaal € 500.780 (Managementteam van het Operationeel Centrum Amsterdam. Dit is een internationaal samenwerkingsverband bestaand uit Artsen zonder Grenzen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).
 • Greenpeace: S. Borren € 109.395
 • Leprastichting: J. van Berkel € 109.354
 • Amnesty: E. Nazarski € 104.404
 • Liliane Fonds: C.J. van den Broek € 104.019
 • Stichting Hulphond: E. Bouwer (algemeen directeur) € 103.902. R. Striekwold (directeur marketing en commercie): € 103.902.
  Totaal: € 207.804
 • Plan Nederland: M. van ‘t Hek € 102.000
 • Stichting Kinderpostzegels: W.J.C.M. van Haaren € 101.399
 • Diabetes Fonds: J.W.M. Dessing € 101.187
 • CliniClowns: J.P. Geels (tot 31-03) € 21.836B. M.C. Hellendoorn (vanaf 01-04): € 75.975.
  Totaal € 97.811
 • Spierfonds: J.L. de Ruijter € 97.500
 • SOS Kinderdorpen: M. Ende € 96.552
 • War Child: B. Uyttendaele € 88.353. Jaarsalaris was bepaald op € 98.353 maar op verzoek van de directeur werd er € 10.000 op zijn salaris ingehouden.
 • Dorcas: J. van der Mei (fundraising & communication) € 64.358. M. Gendi (operations): € 64.358. N. Hoogenraad (finance & operations): € 63.919.
  Totaal: € 192.635
 • Stichting AAP: D. van Gennep € 61.831

Gemiddeld-inkomen.nl verzamelde de cijfers met behulp van de jaarverslagen van het desbetreffende goede doel. De cijfers zijn het bruto jaarsalaris incl. vakantietoeslag, tenzij anders aangegeven.