Blog Prinsjesdag

Jacco Vonhof over Prinsjesdag: 'Niet bezuinigen, maar investeren'

,,Niet bezuinigen, maar investeren'', oppert Jacco Vonhof in zijn exclusieve Prinsjesdag-blog. Dat is volgens de MKB-Nederland-voorzitter de enige manier om uit de huidige crisis te komen. ,,Het kabinet heeft al het ‘Wobke-Wiebesfonds’ gepresenteerd, haalt overheidsinvesteringen naar voren en komt op Prinsjesdag met maatregelen die ondernemers stimuleren om te investeren in hun bedrijf en in banen. Belangrijk bij dit is alles is dat er een stevige focus is op de behoefte van het mkb.''

Jacco Vonhof | Foto: ANP 14 september 2020

Voorbereidingen prinsjesdag troonrede 2020

De laatste voorbereidingen worden getroffen in de Grote Kerk, in aanloop naar Prinsjesdag. Foto: ANP

In de begroting zoals die morgen naar buiten komt, zien wij veel van onze eigen wensen terug. Het is een lobbysuccesje dat de reeds geplande verlaging van de winstbelasting (vpb) voor het mkb – van 16,5 naar 15 procent – wél doorgaat en de eerste schijf wordt verruimd van 200.000 naar 400.000 euro.

De verlaging van het hoge vpb-tarief gaat niet door. Dat raakt – in tegenstelling tot wat velen denken – niet alleen het grotere bedrijfsleven, maar toch ook zeker 40.000 mkb-ondernemers. Dat ‘vpb-geld’ gaat nu voor het grootste deel naar de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting, de BIK, die een prikkel geeft om ook te investeren in banen. Ook daar hebben we ons hard voor gemaakt, om die middelen te behouden voor het bedrijfsleven. Want die waren immers al door bedrijven zélf opgebracht. Voor de goede orde: de lasten voor bedrijfsleven zijn deze kabinetsperiode met zo’n vijf miljard euro verhoogd.

''Winsten zijn nodig om te investeren in machines, mensen, de toekomst van je bedrijf. En dat is juist nu belangrijker dan ooit. En dat weet ook het kabinet''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Verkeerde beeld bij politici van ondernemers

Ik kan me wel eens storen aan het verkeerde beeld dat sommige politici van ondernemers hebben. Nee, bedrijfswinsten gaan niet naar de privérekening en nee, daar koop je geen boot van. Winsten gaan terug het bedrijf in. Winsten zijn nodig om te investeren in machines, mensen, de toekomst van je bedrijf. En dat is juist nu belangrijker dan ooit. En dat weet ook het kabinet.

Het kabinet zelf trekt met het Groeifonds van Wobke Hoekstra en Eric Wiebes de komende jaren 20 miljard uit voor investeringen in innovatie, digitalisering, verdere verduurzaming. Toekomstbestendige investeringen in de verdiencapaciteit van ons land, dat is goed. Ook heeft het al aangekondigd om voor circa twee miljard aan overheidsinvesteringen in onder meer infrastructuur naar voren te halen.

Lees ook: Nieuwe VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: 'Bedrijfsleven wint op dit moment niet de populariteitsprijs'

Investeringsruimte voor mkb

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat het werk dat hieruit voortvloeit, uiteindelijk terecht komt bij het mkb. Het mkb, dat is bijna 99 procent van alle bedrijven in ons land, en het mkb heeft investeringsruimte nodig. Richt regelingen en faciliteiten zo in dat mkb-ondernemers daar ook gebruik van kunnen maken, en door hun ingewikkeldheid niet slechts de happy few. Dat is het dringende appel dat ik ook doe op de politiek.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.