Nieuws Prinsjesdag

Prinsjesdag 2020: dit zijn de maatregelen voor ondernemers

Het was een Prinsjesdag zoals we die nog nooit meegemaakt hebben. Geen Gouden of Glazen Koets, amper publiek en talloze coronamaatregelen waaraan ieder zich strikt dient te houden. En dan hebben we het nog niets eens over de inhoud van de Troonrede en het koffertje gehad. Een arsenaal aan maatregelen is aangekondigd, om zo ondernemers en de economie te redden. Maar wat houden al die plannen precies in?

Van onze redactie 14 september 2020

Laatste update: 16 september 2020 10:00

Prinsjesdag corona mondkapje

Speciaal voor Prinsjesdag ontworpen mondkapjes. Foto: ANP

Ja, corona levert onze economie een enorme knauw op. Toch pakken de gevolgen van de coronacrisis iets minder desastreus uit dan gedacht, zo bleek vorige week uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die op Prinsjesdag werdegepresenteerd. Lees hier alles over wat wij eerder brachten naar aanleiding van de prognose van het CPB.

Het CPB is positiever over de groei van de economie, de werkloosheid én de koopkracht van burgers dan het deze zomer was. Dat komt onder andere door het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis.

Bij de vorige voorspellingen van het bureau was met dat pakket nog geen rekening gehouden, maar inmiddels heeft het kabinet weer voor miljarden aan steun toegezegd om bedrijven overeind te houden. Het CPB benadrukt dat het bij de voorspellingen een forse slag om de arm houdt. Er hangen dreigingen in de lucht die al het positieve nieuws zo weer onderuit kunnen halen. Zo verwachten de rekenmeesters van het kabinet dat de economie volgend jaar groeit met 3,5 procent. Dat zou een welkome opleving zijn van de economie, die dit jaar naar verwachting met ruim 5 procent krimpt. Echter, komt de tweede grote coronagolf er toch, dan kunnen alle prognoses direct in de afvalbak.

Check De Gouden Bus: negen ondernemers verdeeld over drie video's nemen plaats in deze zetel en vertellen ronduit over de toekomst van hun branche en bedrijf, de Miljoenennota en wat de overheid komend jaar voor hun vooral níet moet doen.

MyChannels Video ID: 168167

Lees ook: Jacco Vonhof over Prinsjesdag: 'Niet bezuinigen, maar investeren'

Overzicht maatregelen Prinsjesdag 2020:

  • Er komt een Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke/Wiebes-fonds genoemd. Daarmee wordt er de komende vijf jaar jaarlijks vier miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in de economie, met name in innovatie, de infrastructuur en onderzoek. De investeringen moeten ook bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.
  • Minder zelfstandigenaftrek voor onder andere zzp'ers. De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Deze aftrekpost zou al slinken van 7.280 euro in 2019 naar 5.000 euro in 2028, maar het kabinet wil hem nu versoberen naar 3.200 euro. Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland is niet te spreken over de maatregel. Luister hier naar wat zij erover zei in onze podcast.
  • Er komen lastenverlichtingen voor alle werkenden om de koopkracht hoog te houden. Zo wordt de arbeidskorting voor een totaalbedrag van 500 miljoen verhoogd. Daarnaast daalt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting met circa 0,2 procentpunt. Werkenden, waaronder zelfstandigen, betalen hierdoor minder belasting. Dit zou de verlaging van de zelfstandigenaftrek moeten compenseren.
  • Geen lagere winstbelasting voor grote bedrijven. De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt.
  • Kleine tot middelgrote bedrijven gaan wel minder winstbelasting betalen. Deze verlaging van het zogeheten vennootschapsbelastingtarief (Vpb) was al eerder aangekondigd, die pakt nu wat anders uit dan verwacht. Meer mkb-bedrijven vallen voortaan onder het lage tarief van deze belasting. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar 395.000 euro. Ook gaat dit lage tarief van het Vpb van 16,5 procent naar 15 procent.
  • Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren. Die maatregel, de Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) werkt hetzelfde als subsidies voor onderzoek en ontwikkeling: kosten voor investeringen kunnen worden afgetrokken van de loonheffing.

Lees ook: Ondernemers in de Gouden Bus: 'Overheid, kijk kritischer naar staatssteun bedrijven'

Wat als er een tweede lockdown komt?

RTL Nieuws wist al aan de hand van uitgelekte stukken te melden dat de overheid geen rekening houdt met een tweede lockdown. Als (met de nadruk op ‘als’) het herstel van de economie doorzet zien we volgens de rekenmeesters een economische groei van 3,5 procent in 2021. Dat biedt ruimte om de koopkracht iets te laten stijgen. Geld van de consument dat retail en horeca maar al te goed kan gebruiken.

''Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren''

De Miljoenennota

Lees ook: Nieuwe VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: 'Bedrijfsleven wint op dit moment niet de populariteitsprijs'

Nederlandse begroting coronacrisis: kosten- en inkomstenplaatje

De overheidsinkomsten laten naar verwachting een herstel zien ten opzichte van dit jaar. Maar met een geschatte 293 miljard euro komen ze nog lang niet op het niveau van 2019, toen er meer dan 300 miljard euro aan met name belastingen binnenkwam. Vooral de belasting die bedrijven betalen over hun winst valt een stuk lager uit.

Waar het kabinet voor dit jaar zo'n 302 miljard euro aan uitgaven voorzag, een bedrag dat door de coronacrisis volgens de laatste schatting een kleine 40 miljard euro hoger is komen te liggen, is voor 2021 ruim 336 miljard euro aan uitgaven ingeboekt. Vooral de zorgkosten en de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen liggen fors hoger dan voor de coronacrisis.

Volgend jaar ontstaat een begrotingstekort van 43,7 miljard euro. Vorig jaar ging het kabinet op Prinsjesdag nog uit van een overschot van 3,4 miljard voor 2020, maar inmiddels is daar met potlood een tekort van 68 miljard euro van gemaakt.

Wat staat er in de Miljoenennota?

De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Ook beschrijft de nota de financiële en economische situatie van Nederland en de verwachte ontwikkelingen. Het mag geen verrassing heten: de teneur is dit jaar vanwege de coronacrisis alles behalve rooskleurig. Belangrijkste vragen: wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar, wat gaan die plannen kosten en welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven. Maar ook: hoe staat het met de overheidsfinanciën, Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort en hoe gaat het met de onze economie?

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.