Nieuws Prinsjesdag

Prinsjesdag 2021: wat doen 'we' aan de belastingschulden van ondernemers?

Het demissionaire kabinet presenteerde vanmiddag de plannen voor volgend jaar. Wat zit er in het vat voor ondernemers? Koning Willem-Alexander sprak in zijn troonrede lovende woorden over de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Minister van Financiën Wopke Hoekstra ruimt in zijn miljoenennota miljarden in voor 'gerichte investeringen'. Hij prees bovendien het 'aanpassingsvermogen' van bedrijven, gesteund door de steunpakketten van het kabinet.

Van onze redactie 17 september 2021

Laatste update: 21 september 2021 16:46

Prinsjesdag 2021 troonrede koning kabinet rutte plannen economie klimaat maatregelen

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor. Foto: ANP.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland gaan nog niet direct in op de inhoud van de troonrede en de Miljoenennota. ‘Het allerbelangrijkste is dat er nu snel een stabiel kabinet komt’, zeggen ze in koor.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ,,Helaas is de Haagse beleidsmachine na zes maanden formeren tot stilstand gekomen. Wij merken dat nu elke dag in de praktijk. En voor een demissionair kabinet kun je de Miljoenennota best beleidsrijk noemen, maar voor de grote vraagstukken waar ons land voor staat is honderd miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en 400 miljoen per jaar voor het klimaat onvoldoende. Bovendien gebeurt aan het meest urgente grote vraagstuk, stikstof, nog niets. De transities naar een nieuwe inrichting van ons land moeten we doordacht vormgeven met oog voor het feit dat iedereen mee moet kunnen doen. Gelukkig liggen er van dat soort plannen vanuit het maatschappelijk middenveld. Maar wat nu dringend nodig is, is een kabinet. Een stabiel kabinet.’

MKB Nederland wil dat de arbeidsmarkt wordt aangepakt

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, dringt er ook op aan om de arbeidsmarkt aan te gaan pakken. ,,Komend jaar staat voor het mkb in het teken van herstel en groei. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat bedrijven genoeg mensen hebben. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om gericht beleid. Zo moet het aantrekkelijker worden te gaan werken én om meer te werken. Zorgen heb ik over de lasten voor bedrijven en hernieuwde plannen op dat terrein. Zo stijgen de lasten voor ondernemers komend jaar naar verwachting met ruim een miljard euro."

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, mist een gevoel van urgentie in deze begroting. ,,De agrarische inkomens staan onder druk, het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten, en we staan voor grote opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Onze ondernemers dragen oplossingen aan maar Den Haag blijft achter. Dat zorgt voor onzekerheid. Wij dagen het kabinet daarom uit nu echt aan de slag te gaan met onze voorstellen voor verdienvermogen en verduurzaming, en het komende jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld kost dan het oplevert.’

"Zorgen heb ik over lasten voor bedrijven en hernieuwde plannen op dat terrein. Zo stijgen lasten voor ondernemers komend jaar naar verwachting met ruim een miljard euro"

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland

Er moet wat worden gedaan aan belastingschulden ondernemers

Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers, spreekt van een sombere toon als hem naar de troonrede wordt gevraagd. ,,Er wordt met geen woord gerept over het mkb en het familiebedrijf. Het is richtingloos.”

Biesheuvel heeft de indruk dat de coronacrisis voor het demissionaire kabinet voorbij lijkt. ,,Het gaat over andere belangrijke thema’s als woningmarkt, energietransitie en klimaat, maar voor heel veel ondernemers is die crisis nog niet voorbij. Kijk naar de kermissen, de horeca en de evenementenindustrie. De coronacrisis is voor deze sectoren nog lang niet voorbij. Ze worstelen onder andere door de opgelegde beperkingen met belastingschulden op hun balans.”

De komende week gebruikt de ONL-voorman om bij de woordvoerders van de politieke partijen die het bedrijfsleven in hun pakket hebben dit, maar ook verlening steunmaatregelen onder de aandacht te brengen. ,,Het failliet laten gaan, vind ik onterecht. Laat eerst externe deskundigen een scan van zo’n bedrijf doen, want zomaar kwijtschelden willen we ook weer niet. Het gaat niet om goed of slecht ondernemerschap, omdat zij de dupe zijn geworden van overheidsmaatregelen.”

Koning eert het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven

Koning Willem-Alexander sprak tijdens de troonrode in de Grote Kerk in Den Haag over de Nederlandse economie. ,,Die staat er gelukkig goed voor, zeker in vergelijking met andere landen. Dat is een compliment aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven en het geeft perspectief aan mensen die nu aan de kant staan. De doorgevoerde steunmaatregelen voor bedrijven waren ongekend in financiële omvang en reikwijdte, maar hebben wel het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag, terwijl de staatsschuld door de steunmaatregelen niet uit het lood is geslagen en de koopkracht gemiddeld op peil blijft.”

Evofenedex blij met aandacht voor herstel na de coronacrisis

Ondernemersvereniging evofenedex reageert positief op extra investeringen van het demissionaire kabinet voor economisch herstel, klimaat en internationale handel. In de troonrede benadrukte koning Willem-Alexander het belang van klimaatmaatregelen. ,,Het is goed dat we in de troonrede horen dat er blijvende aandacht is voor het herstel na de coronacrisis en ook dat het kabinet meer geld uittrekt voor klimaatbeleid”, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. ,,Deze miljarden helpen onze maatschappij maar ook de Nederlandse handels- en productiebedrijven om te voldoen aan de klimaatafspraken. Daaraan snel voldoen geeft een concurrentievoordeel, en biedt ook nieuwe kansen voor ondernemers.

Er is extra budget nodig om infrastructuur aan te leggen

Evofenedex, behartigt de handels- en logistieke belangen van 15.000 handels- en productiebedrijven, kijkt overigens halsreikend uit naar een nieuw kabinet. Van der Kuijl: ,,Maar het is belangrijk dat het kabinet ondanks de demissionaire status toch beslissingen van betekenis durft te nemen. Met het toegezegde budget voor klimaat kunnen we al serieuze stappen zetten. Veel van de leden van evofenedex zijn al bezig met het verduurzamen van hun handels- en productieketen. Maar ook op andere gebieden, zoals onderhoud en aanleg van infrastructuur, is extra budget hard nodig.”

MyChannels Video ID: 250938

Economie

 • De economie groeit dit jaar met 3,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend (CPB). In 2022 groeit de economie iets minder hard (3,5 procent).
 • De werkloosheid is dit jaar 3,4 procent. Volgend jaar stijgt dat heel licht, naar 3,5 procent.
 • Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 5,4 procent. Volgend jaar halveert dit tekort ruimschoots en komt het naar verwachting uit op 2,3 procent. Dit komt onder meer doordat het kabinet volgend jaar minder hoeft uit geven aan coronasteun voor bedrijven.
 • Het kabinet investeert de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar in woningbouw.

Lees ook: Brancheorganisaties: liever daadkracht dan nieuwe verkiezingen

Inkomen

 • Nederlanders gaan er gemiddeld 0,1 procent op vooruit.
 • De koopkracht verschilt per inkomensgroep:
  • Alleenverdieners -0,2 procent
  • Gepensioneerden 0,0 procent
  • Tweeverdieners 0,0 procent
  • Gezinnen met kinderen 0,0 procent
  • Werkenden +0,1 procent
  • Uitkeringsgerechtigden +0,1 procent
  • Alleenstaanden +0,1 procent
  • Gezinnen zonder kinderen +0,1 procent
 • De cao-lonen stijgen dit jaar gemiddeld 2,0 procent. Volgend jaar komt daar een plus bij van 2,2 procent. Toch neemt de koopkracht daardoor maar beperkt toe, omdat de prijzen van goederen en diensten waarschijnlijk ook stijgen.
 • Het kabinet trekt zo'n 220 miljoen euro uit om de koopkracht van sommige groepen niet te veel te laten zakken.

Lees ook: Overzicht: dit zijn de coronamaatregelen die 25 september ingaan

Klimaat

 • Het kabinet trekt 6 tot 7 miljard euro uit voor maatregelen om het klimaatprobleem te bestrijden. Zo komen er onder meer subsidies om bijvoorbeeld duurzame energieproductie voor bedrijven te stimuleren en voor de aanschaf van elektrische auto's.
 • Maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen, neemt dit demissionaire kabinet niet. Een volgend kabinet moet dit probleem aanpakken.

Lees ook: 'Steunmaatregelen: meer geld met terugwerkende kracht naar de ondernemers'

Veiligheid

 • Er gaat meer geld naar de bestrijding van criminaliteit. Dit wordt onder meer uitgegeven aan wijkagenten en recherche.
 • Ook trekt het kabinet meer geld uit voor de zogeheten sociale advocatuur. Dit zijn advocaten die de belangen behartigen van mensen met een laag inkomen.
 • Daarnaast kan defensie meer geld tegemoetzien.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws