Nieuws Prinsjesdag

Transportbranche zet vraagtekens bij investeringen infrastructuur

Ook investeringen in de infrastructuur behoren tot de op Prinsjesdag door het kabinet aangekondigde plannen. Brancheorganisaties in de transportsector, logistiek en handel zijn niet onverdeeld enthousiast over de maatregelen. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn de investeringen niet genoeg om Nederland uit de crisis te helpen.

Van onze redactie 16 september 2020

Infrastructuur investeren prinsjesdag trein spoor transport

Foto: ANP

De begroting voor de aanleg en het onderhoud van wegen stelt TLN zelfs teleur. Het grootste deel van het budget dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar voren haalt is namelijk bestemd voor het spoor. Volgens TLN zou er meer geld vrijgemaakt moeten worden om achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken. ,,Transportondernemers krijgen namelijk steeds vaker te maken met wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud,’’ schrijft de brancheorganisatie in een persbericht.

Daarnaast hamert TLN op extra investeringen in een aantal belangrijke transportroutes zoals A1, A12, A15, A58 en A67. Die zouden nodig zijn om de positie van Nederland als toegangspoort van Europa veilig te stellen en bij te dragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland als handelsland.

Lees ook: De Ondernemer Radio: dit vinden branche-organisaties van de Miljoenennota

Los van het benodigde extra budget voor infrastructuur, moet het kabinet volgens TLN het stikstofprobleem snel oplossen: ,,Het is met deze begroting onduidelijk of de aangekondigde maatregelen op tijd de vereiste stikstofruimte opleveren. Die ruimte is hard nodig om te kunnen investeren in de bouw en weginfrastructuur. Als er te weinig stikstofruimte vrijkomt, staat economisch herstel in de weg.’’

Extra financieel steuntje handel en logistiek

Ook evofenedex, de belangenbehartiger van handels- en logistieke bedrijven, zet vraagtekens bij de plannen in de Miljoenennota. Volgens de vereniging hebben hun leden meer steun nodig als ze de overstap naar vervoer via het spoor moeten maken. ,,We hebben een financieel steuntje in de rug nodig van het kabinet”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl. ,,Onze leden, handels- en productiebedrijven, hebben behoefte aan ondersteuning om de mogelijkheden voor efficiënter vervoer van hun goederen in kaart te brengen. Het voordeel van het vervoer van je goederen met een binnenvaartschip of over het spoor is niet snel duidelijk.’’

Daarnaast is het voor evofenedex niet duidelijk of de aangekondigde vliegbelasting ook gaat gelden voor vrachtvluchten. Een heffing op vrachtvluchten zou volgens de belangenbehartiger grote schade toebrengen aan het vestigingsklimaat voor handels- en productiebedrijven. ,,Onderzoeksbureau SEO geeft aan dat, naast een daling van het aanbod aan vrachtvluchten op Schiphol door deze heffing, ook 6.500 banen verloren gaan. Het aanbod van vrachtvluchten verplaatst zich naar het buitenland want daar is zo’n heffing niet. Die beweging heeft invloed op investeringsbeslissingen van bedrijven. Daarom is duidelijkheid belangrijk”, aldus Van der Kuijl.

Lees ook: Leendert-Jan Visser (MKB-Nederland): 'Kabinet heeft meer focus op mkb'

Evofenedex pleit voor andere maatregelen voor vrachtvliegtuigen. Van der Kuijl: ,,Een uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) of een internationale belasting op kerosine levert meer CO2-besparing op. Tegelijkertijd borgen dergelijke maatregelen ook beter een internationaal gelijk speelveld voor de inkoop van vrachtvluchten. Voor deze maatregelen zouden we het kabinet graag steunen.”

Mondiale CO2-heffing voor zeevaart

Daarnaast reageert evofenedex op het plan voor een mondiale CO2-heffing voor de zeevaart. Een terechte maatregel, zegt de vereniging, omdat de invoering van grootschalige CO2-beperkende maatregelen in de zeescheepvaart alleen op wereldschaal echt eerlijk doorgevoerd worden.

,,Bijna 90 procent van de internationale goederenstroom verloopt via zeevaart en dat is per definitie een internationaal opererende modaliteit. Om het gelijke speelveld in de markt zoveel mogelijk te garanderen moet je afspraken over een CO2-heffing dan ook op internationaal niveau vastleggen. Wij steunen de inzet van het kabinet op dit punt.”

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.