Nieuws Vastgoed

Mega bouwproject in Breda krijgt vorm

Bij de bouw van het nieuwe Amphia Ziekenhuis in Breda zijn 150 bedrijven betrokken. Het is daarmee een van de grootste bouwprojecten van Zuid-Nederland. BN/DeStem bezocht de bouwplaats.

PETER ULLENBROECK 7 april 2017

Amphiafoto7

Vanachter een raam op de derde verdieping kijkt een patiënt bijna gebiologeerd toe. De al wat oudere man, hand in een mitella, geniet zichtbaar van het perfecte uitzicht op de immense bouwplaats voor hem. Een welkom tijdverdrijf voor als je noodgedwongen een tijdje in het ziekenhuis moet liggen.

Er is dan ook veel te zien op de door metershoge, schuttingen afgeschermde bouwplaats voor het huidige Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht. Betonvlechters, lassers, timmerlieden, vrachtwagens die af en aan rijden: het is één en al bedrijvigheid op het terrein waar bezoekers van het Amphia vroeger hun auto konden parkeren, maar nu de contouren van het nieuwe ziekenhuis meer en meer vorm krijgen.

De hoogte in

Met de aanleg van een nieuwe parkeergarage ging vorig jaar de bouw van het nieuwe ziekenhuis van start. Nadat die in september klaar was, werd begonnen met het heien van bijna tweeduizend betonnen palen op het enkele voetbalvelden grote terrein. Uit voorzorg waren in het ernaast gelegen ziekenhuis trillingsmeters opgehangen, maar de vrees voor overlast door de heimachines werd niet bewaarheid. Inmiddels is de fundering voor het nieuwe ziekenhuis zo goed als klaar en worden deze week de metersdiepe damwanden die het grondwater op afstand moesten houden eruit gehaald. ,,En dan gaan we de hoogte in'', lacht Jasper Meijer, projectdirecteur nieuwbouw Amphia. ,,Met al die prefab-elementen die we daarvoor gebruiken, kan dat heel snel. Over een paar maanden ken je het hier niet meer terug.''

Ingewikkelde klus

Gewapend met helm, laarzen en fel-oranje vestjes ('veiligheid voor alles') lopen we over het bouwterrein. De vier gebouwen die als een soort klavertje vier het nieuwe ziekenhuis vormen, zijn met een beetje voorstellingsvermogen al zichtbaar. Een gebouw voor moeder en kind waar onder andere gynaecologie wordt ondergebracht, één voor hart- en longziekten, één voor oncologie en het vierde dat het 'interventiecentrum' gaat heten. Dat is medisch jargon voor de spoedeisende hulp, de huisartsenpost die er wordt ondergebracht en niet te vergeten zestien operatiekamers. ,,In dat gebouw gaat echt de meeste tijd in zitten. Dat wordt de meest ingewikkelde klus met alle apparatuur en ict die daar nodig zijn. Dat gaat de nodige tijd vergen'', weet Meijer.

Duur

Het is - ondanks dat het laagste gebouw (slechts twee bouwlagen) wordt - ook verreweg het duurste onderdeel van het nieuwe ziekenhuis dat ruim 200 miljoen euro kost. ,,Als je het omrekent naar de prijs per vierkante meter dat is het interventiecentrum twee keer zo duur dan de rest'', rekent de projectdirecteur die eerder de bouw van het nieuwe Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht voor zijn rekening nam, voor.

Tunnel

Wat opvalt is de immense, metersdiepe tunnel die het bouwterrein doorklieft en straks de vier nieuwe gebouwen straks met elkaar verbindt. Die is niet bedoeld voor het publiek, maar voor het verpleegkundig personeel en de artsen die vanaf eind 2019 als het nieuwe Amphia klaar is, razendsnel van het één naar het andere gebouw kunnen.

Veel delen van het huidige Amphia zoals verpleegafdelingen en poliklinieken, gaan over naar de nieuwbouw.

De ziekenhuisvestiging aan de Langendijk wordt gesloopt. Het ziekenhuis verkoopt nog dit jaar de grond aan een ontwikkelaar die er vermoedelijk vanaf 2023 huizen kan gaan bouwen. Wat er met de vestiging aan de Pasteurlaan in Oosterhout gebeurt, is - laat de raad van bestuur van Amphia weten - nog altijd niet besloten.

Bouw in cijfers

  • Het nieuwe Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht kost ruim 200 miljoen euro.
  • Eind 2019 gaat het open. Een deel van het huidige ziekenhuis aan de Molengracht blijft in gebruik. De vestiging Langendijk verdwijnt.
  • Bij de bouw zijn 4 hoofdaannemers en tot nu toe 64 onderaannemers betrokken. Later zijn dat er 150.
  • Momenteel werken op de bouwplaats waar de fundering zo goed als klaar is, ruim honderd bouwvakkers. Later zijn dat er 600.
  • In het nieuwe ziekenhuis gaan straks zo'n 4.500 mensen (full- en parttime) aan de slag.
  • Voor de bouw moesten veel bomen worden gekapt. Breda heeft er 175 teruggeplaatst.