Nieuws Coronavirus

Nederland in top 10 economisch meest getroffen landen door coronavirus

Nederlandse bedrijven ondervinden naar verwachting nog maanden problemen door het nieuwe coronavirus. Tot die conclusie zijn ondernemersorganisaties als VNO-NCW en FME gekomen in een speciaal crisisoverleg naar aanleiding van de virusuitbraak. Zelfs als de verspreiding van het virus op korte termijn wordt gestopt, zullen de problemen in het transport en de productie waarschijnlijk nog maanden na-ijlen. <dit artikel wordt regelmatig geüpdate>

De Ondernemer / ANP 12 februari 2020

Laatste update: 15 februari 2020 19:00

Corona virus ondernemers

Voetgangers in Hong Kong beschermen zichzelf met mondkapjes tegen het coronavirus. Foto: Anthony Wallace/AFP

Er is nu al een schaarste aan containers aan het ontstaan, stellen de organisaties. Volle containers blijven op kades staan in China, omdat medewerkers die ze uitladen nog thuis zitten of omdat er geen vergunningen zijn voor het vervoer van en naar fabrieken. Ook is sprake van grote capaciteitstekorten voor de luchtvracht door de uitval van vluchten.

Boekingstop lijn Rotterdam-China

In het zeetransport heeft de eerste rederij al een boekingstop afgekondigd op de lijn Rotterdam-China voor maart. Andere rederijen volgen mogelijk dit voorbeeld. De inschatting is dat de capaciteitsproblemen de tarieven voor luchtvracht en zeetransport zullen opdrijven. Of dit ook gevolgen kan hebben voor de prijzen voor consumenten in Nederland, geven de organisaties niet aan.

Lees ook: Campagne #ikchinees van start wegens discriminatie om coronavirus

Nederlandse ondernemers in China melden dat de Chinese overheid probeert de pijn bij lokale bedrijven te verzachten. Sommige fabrieken in China worden inmiddels ook weer opgestart. Maar door alle beperkende maatregelen gaat dit langzaam.

Overzicht sites VNO-NCW en MKB-Nederland

Tijdens de bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag werden circa honderd aanwezige ondernemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het virus zelf, de besmettingsrisico’s en het geldende reisadvies. Ook gaven deskundigen van het ministeries van Buitenlandse Zaken, de GGD en KLM Health Services uitleg over hoe ze het beste kunnen omgaan met medewerkers die vanuit China werken.

De ondernemersorganisatie houden de situatie komende tijd in de gaten. FME heeft al een meldpunt ingesteld waar ondernemers met vragen en problemen terecht kunnen. Op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland komt een overzicht van alle organisaties en instanties waar ondernemers voor specifieke zaken kunnen aankloppen.

"Het is essentieel dat organisaties de mogelijke impact goed in het vizier hebben. Dit kan door de kwetsbaarheid van hun leveranciers duidelijk in kaart te brengen"

Adriaan Kom, Altares Dun & Bradstreet

Nederland in top 10

Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in Chinese regio’s die door het coronavirus zijn getroffen. Deze organisaties hebben hier filialen of dochterondernemingen. Nederland behoort tot de top 10 landen met bedrijven die het meest afhankelijk zijn van bedrijfsvoering in deze regio’s. De top 3 bestaat uit de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Worldwide Business Impact of the Coronavirus, opgesteld door Altares Dun & Bradstreet op basis van hun data die is beoordeeld door een team van economisten en data-analysten.

Grote impact wereldwijd

Uit het onderzoek blijkt dat de Chinese regio’s waar het coronavirus actief is, meer dan negentig procent van alle bedrijven in China vertegenwoordigen. Wereldwijd gezien heeft dit een grote impact: voor minstens 51.000 bedrijven buiten China is de belangrijkste leverancier – die van de fabrikant van het eindproduct - gevestigd in deze regio. Voor nog eens vijf miljoen bedrijven wereldwijd zijn eveneens belangrijke leveranciers hier gevestigd. De meest getroffen sectoren in China zijn dienstverlening, groothandel en productie. Deze vertegenwoordigen 65 procent van de bedrijven in de getroffen regio’s.

Kans op instorten volledige keten

Adriaan Kom, woordvoerder bij Altares Dun & Bradstreet: ,,Wuhan, de plaats waar het coronavirus uitbrak, is een belangrijke transporthub in China. Vanwege de maatregelen die China treft om het coronavirus te beteugelen, komen de distributieketens onder druk te staan. Als er dan een belangrijke schakel uit de supplychain wegvalt, stort de hele keten in. Dit heeft desastreuze gevolgen voor een bedrijf en daarom is het essentieel dat organisaties de mogelijke impact goed in het vizier hebben. Dit kan door de kwetsbaarheid van hun leveranciers, en eventuele alternatieve leveranciers, duidelijk in kaart te brengen. Wij houden ons daar dagelijks mee bezig."