Nieuws Coronavirus

Jacco Vonhof: 'Het is van belang om nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden'

‘Meer Europese en internationale samenwerking, nú en ná corona, is essentieel om de handel en het verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan. Protectionisme is nooit een oplossing. Voor niemand niet! Dat is de les van de jaren dertig.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een speciale Actieagenda Internationale Handel die vandaag is aangeboden aan Minister Kaag.

Van onze redactie 23 april 2020

Eu economie corona handel

Een medewerker voert verse bloemen aan in de veilinghal van FloraHolland. Foto: ANP

In de agenda schetsen de organisaties tientallen voorstellen om te zorgen dat ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren. Ook pleiten ze voor maatregelen om het opkopen van strategische bedrijven door bijvoorbeeld staatsfondsen tegen te gaan nu bedrijven verzwakt kunnen zijn door de crisis.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ,,Aan de Europese binnengrenzen is gedoe, we strijden om schaarse medische hulpmiddelen en migranten zijn bang om weer terug te gaan naar de landen waar ze tot voor kort met succes werkten. Meer dan ooit vraagt deze tijd om internationale samenwerking in plaats van strijd.''

Strategische bedrijven

,,Ondertussen moeten we ook niet naïef zijn en voorkomen dat bijvoorbeeld staatfondsen er met strategische bedrijven vandoor gaan. Met deze agenda doen we tal van concrete voorstellen die de minister kunnen helpen. Wij delen dit ook met onze Europese zusterorganisaties, want niet alleen op het niveau van lidstaten moeten we samenwerken, maar ook business to business.”

''Het beleg op onze boterham, verdienen we als Nederland toch in het buitenland met bijna 2,5 miljoen banen die daar van afhankelijk zijn''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Soepel Europees grensverkeer door

Invoering van een EU-verplaatsingsvergunning voor werknemers in cruciale beroepen, een uitgebreidere EU-lijst van vitale processen en cruciale beroepen; Europese Greenlanes voor alle goederen, waarbij wachttijden aan de grens max. 15 minuten zijn; versnelde invoering van digitale vrachtbrieven.

Gecoördineerde Europese maatregelen

Eén duidelijk EU-plan is nodig om de herstart van de economie in Europa beter op elkaar af te stemmen. Via Europese druk moet het VK daarnaast worden bewogen om de Brexit-overgangstermijn te verlengen, zodat een no-deal eind dit jaar de huidige crisis niet verder kan verergeren en ondernemers aan beide zijden van het kanaal weten waar ze aan toe zijn.

Tegengaan van staatssteun en protectionisme

De economische gevolgen van Corona komen in sommige sectoren, zoals de maritieme technologische sector, bovenop bestaande concurrentieverstoringen. Dit vraagt waar nodig sectorale maatregelen om te voorkomen dat strategische sectoren in gevaar komen. De uitwerking van de investeringstoets, die volgt uit een Europese verordening, kan daarbij mogelijk behulpzaam zijn. Daarnaast moet NL en de EU meer dan ooit inzetten op samenwerking in de WTO en via nieuwe verdragen, zoals met de VS.

Handelsbevordering 2.0

Handelsmissies en dergelijke zijn voorlopig ingewikkeld in een tijd van 1,5 meter afstand en social distancing. Dit vraagt om slimme nieuwe (digitale) concepten en gerichte kleine bezoeken.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kom niet nu met nationale wetgeving, maar pak dit meteen Europees aan. De minister heeft hierin al goede stappen in Brussel gezet, die wij van harte ondersteunen.

Jacco Vonhof: ,,Veel mkb-bedrijven zijn afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers of klanten. Het is van belang om nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden. Tegelijkertijd denken we na over de periode na corona, zodat we weer zo snel mogelijk onze internationale handel op kunnen pakken. Want het beleg op onze boterham, verdienen we als Nederland toch in het buitenland met bijna 2,5 miljoen banen die daar van afhankelijk zijn.''

Extra aandacht ontwikkelingslanden

De Boer: ,,Naast alles wat nu nodig is om de welvaart in de EU en van NL op peil te houden moeten we ook niet vergeten dat de ontwikkelingslanden economische noodmaatregelen nodig hebben om mensen door de crisis te helpen. Dit vraagt additionele investeringen als onderdeel van het grotere (nationale) noodpakket dat er al ligt.”

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.