Nieuws Maatregelen

3,7 miljard euro aan extra steun voor bedrijven: 'Het is nog onvoldoende'

Het kabinet ziet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Het trekt 3,7 miljard euro extra uit voor nieuwe maatregelen. Zo komt er een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij gesloten zijn.

De Ondernemer / ANP 9 december 2020

Laatste update: 9 december 2020 13:00

Koolmees Hoekstra Wiebes 2020 ANP lowres 426017972

De ministers Koolmees (D66), Hoekstra (CDA) en Wiebes (VVD) hielden woensdag samen een persconferentie. Foto: Sem van der Wal (ANP)

De tegemoetkoming voor bedrijven met grote omzetverliezen wordt verhoogd. Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt de subsidie tussen de 50 en 70 procent. Idee daarachter is dat bedrijven met de grootste verliezen de meeste steun krijgen. Het kabinet denkt daarbij bijvoorbeeld aan cafés. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 oktober.

De NOW-regeling voor inkomenssteun blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het laatste kwartaal van dit jaar. Verder komt er een nieuwe regeling voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, de zogenoemde 'TONK'. Deze regeling geldt onder meer voor zelfstandigen zonder personeel die ineens zonder opdrachten zitten of noodgedwongen in quarantaine moeten.

Lees ook: Ondernemersorganisaties: 'Kabinet moet ruimhartiger zijn met steunmaatregelen'

Het kabinet bevestigde verder dat het samen met de reisbranche werkt aan 'een voucherkredietfaciliteit'. Die moet ervoor zorgen dat mensen ontvangen vouchers vanwege het niet doorgaan van reizen kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. Het kabinet meldt dat de contouren inmiddels zijn uitgewerkt, de Europese Commissie moet zich er ook nog over buigen.

VNO-NCW en MKB Nederland kritisch

Het aanvullende steunpakket is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren. Toch zal het lang niet voor iedere individuele ondernemer voldoende zijn om zijn of haar bedrijf door deze crisis te loodsen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de extra steunmaatregelen.

De ondernemersorganisaties zijn hierover weken met het kabinet in gesprek geweest. Het pakket dat er nu ligt, is volgens VNO-NCW en MKB Nederland aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag en bevat veel van de punten die ze zelf hebben ingebracht.

Lees ook: Kabinet: horeca blijft dicht, KHN: horeca wordt gegijzeld

De eerder aangekondigde versoberingen per 1 januari zijn geschrapt, waardoor de NOW niet teruggaat van 80 naar 70 procent. ,,Goed is ook dat er een voucherbank komt van 400 miljoen euro voor de reisbranche en dat ondernemers opnieuw maanden uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst, in het eerste kwartaal", zo valt er te lezen in het persbericht van de twee ondernemersorganisaties.

Horeca nog altijd geen zicht op heropening

VNO-NCW en MKB Nederland wijzen erop dat het pakket voor veel ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, die ook na de persconferentie van dinsdag nog altijd geen zicht op openen hebben, echter niet voldoende zal zijn. 'Als je geen omzet hebt omdat je van de overheid dicht moet, en toch een flink deel van je loonkosten en vaste lasten zelf moet ophoesten, dan houdt het een keer op. Veel ondernemers zijn inmiddels volledig door hun reserves heen.'

"Met het doorzetten van de steun krijgen ondernemers iets meer perspectief, al ben ik bang dat het onvoldoende is"

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL

ONL opgelucht maar bang voor toekomst

Hoewel ONL het gebaar van 3,7 miljard aan uitbreiding van het steunpakket zegt te waarderen, blijft de teleurstelling onder ondernemers volgens hen groot. ,,Niet alleen vreest ONL dat alsnog veel ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren onvoldoende of niet worden geholpen met dit pakket aan maatregelen, ook krijgen ondernemers niet het perspectief waarop ze hoopten", laat Hans Biesheuvel als voorzitter van ONL in een uitgebreide reactie weten. ,,Het belangrijkste voor ondernemers is dat ze perspectief krijgen wanneer ze open kunnen en daarmee zicht krijgen op de toekomst."

De geplande afbouw van de NOW en TVL gaat vooralsnog tot april 2021 van tafel. Dit betekent dat de TVL- en NOW-regeling in het eerste kwartaal van 2021 onverkort worden doorgezet. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel is opgelucht dat het kabinet deze steun aan ondernemers biedt: ,,ONL pleit al weken voor het onverkort doorzetten van de steunmaatregelen en riep het kabinet keer op keer op om af te zien van de geplande afbouw van de NOW en de TVL. Met het doorzetten van de steun krijgen ondernemers iets meer perspectief, al ben ik bang dat het onvoldoende is”

Lees ook: Voor blooming hotel is deze crisis de tijd van realisme en nieuwe kansen

De grootste aanpassing is de uitbreiding van de TVL. Deze tegemoetkoming in vaste lasten gaat meer mee-ademen met het omzetverlies. Concreet houdt dit in dat een ondernemer die 100 procent omzetverlies leidt, maximaal 70 procent aan vaste lasten vergoed krijgt. Biesheuvel: ,,Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het voor ondernemers in de horeca- en evenementenbranche onvoldoende. Alleen met de reisbranche lijkt het de goede kant op te gaan nu er een voucherbank wordt opgericht. ONL ziet dit als een goede stap voorwaarts, aangezien de reisbranche diep in de problemen zit."

Irritatie over uitwerking voor eventbranche

ONL irriteert zich echter aan de uitwerking van de evenementenbranchemodule. ,,Eerder kondigde het kabinet deze module aan voor het laatste kwartaal van 2020. Hoewel de module nu ook in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komt, heeft de uitwerking van deze seizoensknopmodule vertraging opgelopen waardoor het onduidelijk blijft wanneer ondernemers hun aanvraag kunnen indienen voor beide kwartalen."

,,Net als het kabinet maken wij ons grote zorgen over de solvabiliteit van deze en alle andere bedrijven", vervolgt Biesheuvel. ,,Als het aan ons ligt, moet de uitwerking van de module snel worden gerealiseerd. Bedrijven moeten die aanvraag zo snel mogelijk kunnen indienen. Dit is al ruim voor Prinsjesdag toegezegd. We roepen het kabinet dan ook op om hier haast mee te maken."

"Ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen, komen nu door de maatregelen in de problemen. Deze groep moet ook aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen"

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL

Biesheuvel wil loket voor schrijnende gevallen

ONL is van mening dat het steunpakket lang niet alle ondernemers in voldoende mate helpt en daarom is de ondernemersorganisatie gebrand om politiek Den Haag ervan te overtuigen dat er echt meer aandacht moet komen voor alle ondernemers die nu tussen wal en schip vallen. ,,Ik roep het kabinet op om zo snel mogelijk een loket te openen voor schrijnende gevallen. Er komt bijvoorbeeld geen regeling voor starters. En ook ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen, komen nu door de kabinetsmaatregelen in de problemen. Deze groep moet ook aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen."

Zoals ONL al aangeeft, lijkt het erop dat de reisbranche een stapje in de goede richting kan zetten nu er een voucherbank wordt opgericht. Reiskoepel ANVR en de aangesloten reisbedrijven denken daar hetzelfde over. Zoals bekend behoort de reissector tot de zwaarst getroffen sectoren van de coronacrisis door onder meer reisbeperkingen en virusvrees.

Lees ook: Horecaondernemers openen hun boekhouding: cijfers kleuren bloedrood

Reissector opgelucht met extra steunmaatregelen

De ANVR is 'blij en opgelucht' dat de reissector in aanmerking komt voor extra steun. 'Reisbedrijven hebben deze steun dus hard nodig om de winter te overbruggen in de hoop zich straks te kunnen focussen op wat wél kan”, zo klinkt het.

De reisbranche krijgt onder meer hulp bij het terugbetalen van klanten die afgelopen jaar hun vakantie niet door zagen gaan. Bedrijven gaven daar vaak een voucher voor, maar na een jaar moet alsnog geld worden teruggegeven. Zij kunnen daar binnenkort geld voor lenen van de overheid dankzij een speciale kredietfaciliteit. De organisatie wijst erop dat de sector de afgelopen periode kampte met vele honderdduizenden annuleringen, hoge repatriëringskosten en een omzetdaling van gemiddeld zo’n 85 procent. Daarmee is 2020 een 'dramatisch jaar', concludeert de reiskoepel.

Lees ook: Reisaanbieders zien niets in voucherbank: 'Branche wordt nu gestraft'

LTO: 'Verstandige zet van kabinet'

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) noemt het verstandig dat het kabinet heeft besloten om het lopende steun- en herstelpakket niet af te bouwen. Daarbij wijst men op de impact van de tweede coronagolf op de economie. Die zorgt er voor dat ondernemers in onder andere de glastuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij het zwaar hebben.

Concreet kunnen land- en tuinbouwbedrijven in het eerste kwartaal van 2021 een beroep blijven doen op steunmaatregelen van het kabinet, zoals de NOW-subsidie en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). LTO heeft in de onderhandelingen met het kabinet naar eigen zeggen ook aangedrongen op voortzetting en uitbreiding van het huidige steunpakket.

KHN ziet 4 miljard aan spaargeld verdampen

Voor horecaondernemers is de steun niet genoeg zolang ze geen zicht hebben op een snelle heropening, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een eerste reactie op de steunplannen van het kabinet.

,,Het is een mooie uitbreiding op de tegemoetkoming vaste lasten, maar uiteindelijk gaat het alleen helpen als we in januari open kunnen", stelt Willemsen. Het kabinet maakte bekend de vaste lasten tot 70 procent te vergoeden bij het wegvallen van alle omzet. In combinatie met een steunmaatregel voor ongebruikte voorraden zou dat volgens Willemsen kunnen oplopen tot 85 procent in het vierde kwartaal.

,,Maar er is nog steeds een deel dat niet wordt vergoed. Voor sommige horecaondernemers zou dit een mooie aanleiding zijn om door te gaan, maar voor diegenen van wie het geld op is, stopt het." De brancheorganisatie schat dat horecaondernemers door lockdownmaatregelen zo'n 4 miljard euro aan eigen spaargeld hebben toegelegd.

KHN vindt het jammer dat er voor startende ondernemers in de horeca geen oplossingen voor steun zijn gevonden. Ook zou het maximaal te vergoeden bedrag via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet voldoende zijn voor grotere ondernemingen die nu zonder inkomsten zitten.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.