How-to Maatregelen

Nieuwe aanvraagperiode NOW3: tot en met 27 december

Aanvragen voor tegemoetkomingen, onderdeel van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kunnen per dinsdag en dan tot en met 27 december aangevraagd worden. Het moet ondernemers helpen nu alle niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten.

Van onze redactie 14 december 2020

Rutte persconferentie lockdown coronamaatregelen

Premier Rutte live vanuit het Torentje, ondernemers tv-kijkend vanuit hun winkel. Ook zij horen: de lockdown is een feit. Foto: ANP.

,,De lockdown zorgt voor een ingrijpend andere situatie voor werkgevers die aanvankelijk dachten geen tegemoetkoming (meer) nodig te hebben", zegt UWV-bestuurder Janet Helder. ,,De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons daarom gevraagd het loket weer te openen. Uiteraard werkt UWV daar graag aan mee en we hebben ervoor gezorgd dat deze werkgevers vanaf morgenochtend bij ons terecht kunnen om een aanvraag te doen."

Tot nu toe zijn er drie aanvraag periodes geweest voor de NOW. De derde aanvraagperiode liep tot en met afgelopen zondag, 13 december. Deze wordt met de aankondiging van de premier op dinsdag 15 december om 09:00 uur weer heropend.

Lees ook: Lockdown: de nieuwe coronamaatregelen

Lockdown: dit is de NOW3-regeling

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Met deze online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden.

Dit zijn verdere voorwaarden:

 • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan het geldende omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste het geldende omzetverlies heeft, komen in aanmerking mits ze aan de aanvullende voorwaarden voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau voldoen. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.
 • Over 2020 (voor NOW3 eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW3 tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, voor hen geldt een bredere verplichting.
 • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.

Lees ook: Lockdown, maar deze winkels mogen de deuren open houden

NOW3-regeling aanvragen tot en met 27 december

 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot / het definitieve subsidiebedrag).
 • Voor deelname aan NOW 3 die per 1 oktober geldt, maakt het niet uit of u wel of niet hebt deelgenomen aan de NOW1 (maart, april, mei) of de NOW2 (juni, juli, augustus, september). Als u vanaf 16 november voor de eerste keer een NOW-aanvraag doet, kunt u de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 oktober, 1 november, of 1 december. Indien u eerder een beroep heeft gedaan op de voorgaande tranche van de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor. De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW3 vastgesteld op juni 2020 (peildatum 15 augustus).

Alle informatie over de NOW3-regeling kun je via deze link van de Rijksoverheid vinden.

Lees ook: MKB-Nederland: 'Dit doet heel veel pijn', KHN: 'Dit is symboolpolitiek'

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.