Nieuws Maatregelen

Wibra mag personeel gemiste corona-uren laten inhalen

Winkelbedrijf Wibra mag personeel de uren laten inhalen die ze vanwege de coronapandemie niet hebben gewerkt. Volgens de rechter voldoet de winkelketen aan afspraken uit de cao en maakt vakbond FNV ten onrechte het verwijt dat Wibra niet als een goede werkgever handelt. De zaak draait om de regeling met betrekking tot zogeheten plus- en min-uren.

ANP 5 juli 2021

Laatste update: 5 juli 2021 16:34

Wibra personeel uitspraak rechter minuren inhalen corona

Wibra betaalt zijn personeel een vast loon per maand voor een afgesproken aantal uren per week. Het daadwerkelijke aantal gewerkte uren kan daar iets van afwijken, zowel hoger als lager. Als gevolg van de coronamaatregelen bleven vestigingen van Wibra dicht en kon er minder worden gewerkt. Bij sommige medewerkers ligt het aantal gemiste uren door de winkelsluitingen hoger dan normaal.

Gesloten Wibra-winkels leiden tot min-uren personeel

FNV wilde voorkomen dat personeel uren moet inhalen omdat winkels vanwege coronamaatregelen gesloten moesten blijven. Verder zou Wibra volgens de vakbond misbruik maken van coronasteun van de overheid door werknemers de gemiste uren 'gratis' te laten komen inhalen. Volgens de rechter zijn de subsidies gebruikt om de medewerkers die gedwongen thuis zaten hun volledige loon uit te betalen.

Lees ook: Wibra-directeur: 'Beslissing om werknemers corona-uren te laten inhalen niet uit luxe'

Toepassing van de cao-afspraken leidt er niet toe dat werknemers zich onbeperkt beschikbaar moeten houden voor het inhalen van de min-uren. ,,Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden", aldus de rechter. ,,Het gaat overigens slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar."

Gesprek met Wibra-personeel

In een eerste reactie geeft de Wibra aan blij te zijn met de uitspraak. ,,Wij voeren de CAO Retail Non-Food die in goed overleg tot stand is gekomen met meerdere vakbonden, zoals De Unie, CNV Vakmensen, AVV en RMU Werknemers, correct uit. Daarbij heeft ook onze ondernemingsraad laten weten ons beleid te steunen.”

Daarbij geeft het bedrijf aan dat slechts enkele medewerkers in verhouding veel minuren hebben. Met die personeelsleden, waarvoor het inhalen meer dan 40 minuten per week zou betreffen, gaat het bedrijf in overleg. ,,Natuurlijk lossen we dit in goed overleg op met deze werknemer. We hebben steeds aangegeven hierover in overleg te treden met de individuele werknemer. Dat hoort bij goed werkgeverschap."

Lees ook: Wibra-directeur: 'Beslissing om werknemers corona-uren te laten inhalen niet uit luxe'

INretail: 'Heldere uitspraak over cao-afspraak min-uren'

Brancheorganisatie INretail vindt het een bevestiging dat deze in de cao Retail Non-Food gemaakte afspraak rechtsgeldig is en geen enkele relatie heeft met het wel of niet aanvragen van NOW.

'In de sector wordt al jarenlang gewerkt met een cao-afspraak met min- en plus-uren vanwege het seizoenskarakter, dat drukke en rustiger perioden kent. Bij de cao-urenafspraak, die al jaren geleden in goed overleg met de vakbonden tot stand kwam, kunnen medewerkers iedere maand rekenen op een gelijk salaris, ook als minder uren gewerkt is. Dat maakt flexibiliteit in werkroosters mogelijk', stelt INretail in een reactie.

'Constructief uit de crisis komen'

INretail adviseert werkgevers om met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad te bespreken hoe de tijdens de lockdown opgebouwde min-uren worden verwerkt. 'Het is belangrijk dat ondernemingen op een constructieve manier uit de coronacrisis komen. De energie moet daarom zitten in onderlinge samenwerking en herstel, niet in discussies'.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws