Nieuws Retail

Fonds aanpak noodlijdende winkelgebieden fors overtekend: 16 miljoen meer dan beschikbaar is

De Impulsaanpak Winkelgebieden is fors overtekend. Zestien gemeenten vroegen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 38 miljoen euro aan om hun winkelgebieden een boost te geven. Er is slecht 22 miljoen euro beschikbaar. De RVO trekt dertien weken uit om alle plannen tegen het licht te houden.

Van onze redactie 9 juni 2022

Herstructurering winkelgebieden

Zestien gemeenten hebben bij RVO plannen ingediend om de aanpak van hun winkelgebieden gefinancierd te krijgen. De totale aanvraag bedraagt 38 miljoen euro, terwijl er maar 22 miljoen euro beschikbaar is. Foto: Shutterstock

Lees ook: Eerste miljoenen voor aanpak winkelgebieden beschikbaar, INretail vindt startbudget te weinig

Ondanks dat consumenten de winkelstraat weer hebben ontdekt, blijft de toestand van winkelgebieden een punt van zorg. Binnensteden dreigen door leegstand winkelpanden, een gevolg van online shopping, minder leefbaar en minder aantrekkelijk te worden. Het vorige kabinet Rutte trok daarom voor de aanpak van binnenstedelijke winkelgebieden 100 miljoen euro uit. De Impulsaanpak Winkelgebieden richt zich op herstructurering en transformatie van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten, of delen daarvan. Het gaat niet om de aanpak van solitaire objecten. Voor de eerste tranche, die eind mei sloot, is 22 miljoen beschikbaar.

,,Een eerste snelle inventarisatie leert dat de aangemelde projecten mooi verspreid over het land zijn”, licht een RVO-woordvoerder toe. ,,Voor wat betreft de aard van de aanvragen is het nog te vroeg om daar iets over te melden. De beoordelingscommissie buigt zich over het scoren van de aanvragen op de verschillende criteria en maakt op basis daarvan de rangschikking van de aanvragen.”

Een beoordelingscommissie weegt de ingediende winkelgebiedvoorstellen

De beoordelingscommissie van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de projecten van de ingediende aanvragen op drie kwaliteitscriteria: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. ,,Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria passendheid, kosteneffectiviteit en risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project.”

De uitkering is door zestien gemeenten aangevraagd als een tegemoetkoming in de onrendabele top van het ingediende project. Hierbij moet worden gedacht aan het slopen en (op)nieuw bouwen van (winkel)panden, of het transformeren van winkels naar andere functies zoals bijvoorbeeld wonen.

Lees ook: Retailbranche: 'Pak macht grote online platformen aan, anders geen bruisende winkelstraat'

,,Ondanks dat consumenten de winkelstraat gelukkig weer hebben gevonden, blijft een fonds als Impulsaanpak Winkelgebieden hard nodig. Juist om die onrendabele top af te dekken”, aldus Paul te Grotenhuis van brancheorganisatie INretail. ,,Het gaat niet om het nu maar over de winkelgebieden van de toekomst, dus over tien tot vijftien jaar. Dit soort fondsen helpt om ook plannen als vergroening en verduurzaming in gang te zetten.”

INretail wil dat fonds een omvang krijgt van een half miljard

Overigens heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) nog niet gereageerd op de suggestie van INretail om het budget van 100 miljoen euro met een factor vijf te verhogen. Volgens de brancheorganisatie zijn de problemen dermate groot dat 100 miljoen bij lange na niet toereikend zal zijn. ,,Dit geld is nog vrijgemaakt door het vorige kabinet”, aldus Te Grotenhuis. ,,Er is tenminste 400 miljoen euro extra publiek geld nodig om samen met investeringen van private partijen meer gemeenten te ondersteunen en zo eigen doelen uit het coalitieakkoord te realiseren.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws