Nieuws Financiën

Health Hub overtreft doelstellingen

Van onze redactie 4 februari 2016

Onderzoek roden health hub samenwerken innovatie noordelijke provincies

Geslaagd! Health Hub in Roden overstijgt ruimschoots de doelstellingen om binnen vijf jaar 25 deelnemers aan zich te binden, want Lode Holding uit Groningen is de 25ste onderneming die zich heeft bijgeschreven als lid, schrijft .

De planning was om voor 2017 12 bedrijven te vinden die zich als lid wilden binden aan het kennisknooppunt.

Health Hub is een kennisknooppunt voor de medische technologie, waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen participeren. Bedrijven maken bij de ontwikkeling van producten en kennis gebruik van dit netwerk, waarbij ook studenten worden ingezet.

De noordelijke regio kenmerkt zich door het beperkte aantal partijen. Daarom moet de focus meer op samenwerking liggen dan op concurrentie. Binnen Health Hub wordt om die reden in gezamenlijkheid gewerkt aan innovaties op het gebied van medische technologie.

Lode Holding heeft zich bij Health Hub aangesloten, omdat in Roden meerdere zaken samenvallen voor het bedrijf. Lode maakt al gebruik van ongeveer 35 studenten (wo, hbo, mbo), maar nu kan er ook gebruik worden gemaakt van de innovatiewerkplaats.