Nieuws Digital marketing

Dit bedrijf sleept meer klanten binnen door 'breinverstoringen'

Het is niet eenvoudig verwondering te wekken bij mensen die dagelijks geconfronteerd worden met een overdaad aan reclame. Met ‘breinverstoringen’ is dat wél de uitdaging die Klaas Nagel met Wij Doen Dingen aangaat door kunst en ICT te combineren.

Teun Ceelen | Foto: Jeroen Appels 27 november 2018

Wijdoendingen

Klaas Nagel, bedrijfsontwikkelaar van Wij Doen Dingen maakt met een vraag zijn punt: ,,Ben je weleens in Cuba geweest? Commerciële boodschappen zie je daar eigenlijk niet. Hier in het westen worden we ermee overspoeld. Gek eigenlijk. Ons brein reageert er nauwelijks nog op. Wil je de aandacht trekken, dan moet je een nieuwe ‘breinverstoring’ creëren. Een zorgvuldig geëtaleerd paar schoenen loop je zo voorbij, maar wat als het lijkt alsof ze in brand vliegen op het moment dat je langsloopt?” Het is één van de manieren waarop het Bossche ontwerpbureau de digitale wereld inzet om de werkelijkheid, in de woorden van de ontwikkelaar, ‘te verrijken’. Dat neemt verschillende vormen aan. Met een virtual reality-bril op ontsnap je aan de realiteit, met augmented reality projecteer je iets op de buitenwereld. Om het laatstgenoemde te illustreren: je staat tussen het hoge gras en ziet op je telefoon dat er een Pokémon ronddwaalt.

Virtual Reality

,,Zulke technieken brengen niet alleen kinderen in beweging, ze kunnen ook van toegevoegde waarde zijn voor overheden of bedrijven”, benadrukt Nagel. ,,Zij willen immers informeren, overtuigen of vermaken. Via een app kan een klant zien of een nog te plaatsen hekwerk past bij de inrichting van de tuin. Je bekijkt de tuin door het telefoonscherm doordat in de digitale wereld het hek al is geplaatst. Of neem een opdrachtgever als De Efteling, waar een magische kijker vermaak brengt: wie door de lens tuurt, ziet mythische wezens vliegen. Het educatieve aspect, tenslotte, krijgt invulling bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap schakelde het ontwerpbureau in om met behulp van virtual reality de leeropbrengst van gastlessen te verbeteren.”

De Efteling biedt de bezoekers sinds deze zomer een extra beleving: Mythische wezens vliegen er namelijk voortaan door de lucht. Tenminste, als je door de Magische Kijker tuurt.

De verrekijker werkt met Augmented Reality. Bezoekers kijken door een normale verrekijker en zien dankzij een speciale techniek en een soort projector de verschillende wezens. De Magische Kijker is het resultaat van een samenwerking tussen initiatiefnemer ontwerpbureau Wij Doen Dingen en Dutch Deco Finish.

,,Het is een extra dimensie die we de bezoeker willen bieden, wat er allemaal te zien is houden we nog even geheim. Kom vooral zelf kijken. Het is pure tovenarij", aldus de woordvoerder in het Brabants Dagblad.

Vereenvoudigen

Deze innovaties zijn volgens Nagel ook interessant voor kleine ondernemers met minder investeringsmogelijkheden: ,,Bedenk dat je er veel mee kunt besparen. Door bijvoorbeeld kennisoverdracht eenvoudiger te maken met behulp van een augmented reality-bril. Als een oude rot in het vak over alle benodigde kennis beschikt van een specifieke machine, hoe zorg je er dan voor dat de rest van het personeel zo snel mogelijk op de hoogte is? Via zo’n bril kunnen werknemers die de apparatuur bedienen snelle instructies krijgen van de expert op afstand. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen de stand van zaken in een woning makkelijk in kaart brengen met zo’n bril zonder een tijdrovende rapportage te hoeven schrijven.”

Maatschappelijke problemen

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Wij Doen Dingen het daglicht zag. De creatievelingen zochten destijds nog naar een passende bedrijfsnaam waarbij hen duidelijk was dat techniek een steeds grotere rol speelt in het leven. Daar moest iets mee gebeuren. Onderweg naar het eerste project brachten Cyril de Vroom en zijn nieuwe collega’s, die net waren afgestudeerd aan de kunstacademie in Breda, een brainstormsessie op gang: ,,Wat doen we eigenlijk? Wij doen dingen.” De kwinkslag maakt het mogelijk uiteenlopende disciplines – marketing, communicatie, design en ICT – in één zin te vatten. De naam mag luchtig zijn, de missie van de tien werknemers is serieus, verzekert Nagel: “Wij zien de technologie die we inzetten altijd als middel. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat het plezier van de VR-bril kennisoverdracht verdrijft. We willen er ook maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid mee aan gaan pakken.”

Gastlessen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft zijn gastlessen op basisscholen vernieuwd en schakelde hiervoor ontwerpbureau Wij Doen Dingen in.

Het waterschap zette eerder al virtual reality in om leerlingen uit groep zeven en acht een hoge waterstand te laten ervaren. Maar volgens Nina Lambalk, communicatiespecialist bij HHNK, zijn de vernieuwde lessen hier eigenlijk niet mee te vergelijken. ,,Wij Doen Dingen heeft het veel grootser aangepakt door een interactieve les te ontwikkelen: VR is slechts één onderdeel, in aanvulling op het bieden van informatie en een quiz.” De VR-bril brengt de klas aan boord van een drone die een gemaal verkent, waardoor bezoek op locatie niet noodzakelijk meer is. Ook simuleert de bril een uitdaging: welke vier voorwerpen stellen de leerlingen veilig wanneer hun huis onder water dreigt te lopen?

Volgens Lambalk sluit de nieuwe technologie goed aan op de belevingswereld van de kinderen, waardoor de informatie beter beklijft. ,,Natuurlijk is deze doelgroep al veel gewend op het gebied van games. Zo’n spel ontwikkelen is dus niet makkelijk. Na afloop van de les kwamen ze naar me toe met de vraag of ze het vaker mogen spelen. Het heeft dus indruk gemaakt. Dat is ons hoogste doel, want zo vertellen ze het onder het avondeten aan hun ouders, die we ook graag informeren.”

https://youtu.be/CbQtwuijKh0

‘Zinvolle discussies’

Het waterschap heeft inmiddels een pilotonderzoek naarVR afgerond en gaat de effecten van de techniek nog verder in kaart brengen. “We zien al wel dat de leerlingen nu veel actiever en interactiever met de stof aan de slag gaan. Er ontstaan bijvoorbeeld zinvolle discussies over het veiligstellen van de voorwerpen. Het mobieltje wordt dan vaak genoemd. Maar het bergen daarvan heeft geen zin als telefoonnetwerken platliggen. Je leert dus veel van deze discussies. De les sluit aan bij 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken en reflecteren, die we van ze verwachten.” Het op droge wijze afdraaien van een PowerPointpresentatie is dus verleden tijd.

Het waterschap kwam Wij Doen Dingen op het spoor in Het Noordbrabants Museum, waar bezoekers op initiatief van het ontwerpbureau digitaal konden zien hoe een jarentachtigkapsel ze zou staan. Niet veel later ontving Wij Doen Dingen een mailtje: of ze dertig VR-brillen en helmen konden leveren? Het werd het spel Waterhelden, met VR als onderdeel.

https://www.youtube.com/watch?v=wgtRfwSYcKA

Wat doen we eigenlijk? Wij doen dingen

Klaas Nagel, bedrijfsontwikkelaar van Wij Doen Dingen