Nieuws Personeel

Thuiszorg dialect

Van onze redactie 8 maart 2016

Thuiszorg TSN Drenthe 1065

De thuishulp had hem die ochtend geholpen met aankleden, en op de een of andere manier was zijn lange onderbroek daarbij achterstevoren komen te zitten. Toen een andere thuishulp hem 's avonds in zijn nachtkleding kwam helpen, vroeg ze hem - in dialect - waar zijn hulp was gebleven. "Nou," zei de man, een beetje verbaasd, "dat ben jij toch?!" De thuishulp keek hem bevreemd aan en schoot toen in de lach. De onderbroek met gulp werd snel omgedraaid.