Video Politiek

Mona Keijzer (BBB) pleit voor lastenverlaging: 'Ondernemers zijn geen pinautomaat'

Als nummer 2 op de kandidatenlijst van BBB maakt Mona Keijzer zich op voor een plek in de Tweede Kamer. Bekend terrein want als voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kent Keijzer het klappen van de zweep. Hoog tijd om haar visie op het ondernemerschap te belichten in de Prinsjesdag-uitzending van De Ondernemer Live.

Van onze redactie 19 september 2023

Mona keijzer BBB prinsjesdag ondernemer

Mona Keijzer begint haar betoog met bezorgdheid over de huidige staat van het ondernemersklimaat in de Haagse politiek. Ze wijst erop dat essentiële zaken zoals onderwijs, infrastructuur en defensie allemaal geld kosten, en dat dit geld voornamelijk wordt opgebracht via belastingen die afhankelijk zijn van een florerende economie en succesvolle ondernemers. Echter, volgens Keijzer, laten de plannen in de miljoenennota en verkiezingsprogramma's een zorgwekkende trend zien.

,,Iedereen lijkt vergeten dat het geld kost en door wie dit moet worden opgebracht. Hoe komt de overheid aan geld? Via belastingen. Loonbelastingen, btw, vennootschapsbelasting. En wanneer komt dat binnen bij de overheid? Als het goed gaat met de economie, dus als het goed gaat met ondernemers. En als je dan kijkt naar de plannen die nu in de miljoenennota staan. Weliswaar van een demissionair kabinet, maar als je dat combineert met uitingen van allerlei politieke partijen en hun verkiezingsprogramma, gaat het echt de verkeerde kant op.”

Regeldruk mkb-ondernemers

Keijzer benadrukt het belang van ruimte geven aan ondernemers om te gedijen. ,,In het verkiezingsprogramma van BBB staat gewoon letterlijk: ondernemers zijn geen pinautomaat. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen.” Dit betekent niet alleen dat de overheid haar belastinginkomsten veiligstelt, maar ook dat er meer banen worden gecreëerd. Keijzer merkt op dat werkgelegenheid mensen in staat stelt een inkomen te verdienen en financieel onafhankelijk te zijn, wat de voorkeur verdient boven afhankelijkheid van overheidssteun.

Een kwestie waar veel mkb-ondernemers mee te maken hebben, is de overmatige regeldruk. Keijzer pleit voor een herziening van dit aspect van ondernemerschap. ,,Zoals administratieve verplichtingen met betrekking tot mobiliteit van werknemers, die bedoeld zijn om duurzamer reizen te bevorderen maar vaak leiden tot aanzienlijke administratieve lasten voor ondernemers.”

Lees ook: Waarschuwing VNO-NCW en MKB-Nederland: 'Het ondernemerschap stokt'

Ze wijst ook op de zware regeldruk in specifieke sectoren, zoals de kappersbranche. Volgens Keijzer is het cruciaal om de regeldruk te verminderen en wetten en voorschriften efficiënter te maken, met inspraak van ondernemers zelf. ,,En uitgaan van vertrouwen in plaats van overmatige administratie voor het runnen van een succesvol bedrijf.”

Hogere belastingvrije voet

Over financiering en minimumloon erkent Keijzer dat sommige mensen met lage inkomens moeite hebben rond te komen, maar ze is terughoudend ten opzichte van eenvoudige loonsverhogingen. ,,Het is nu een soort opbieden geworden van het minimumloon, dat verhogen met euro’s gaat op de langere termijn niet helpen. Dat gaat voor veel kleine bedrijven betekenen dat ze gewoon kapot gaan. Want ze kunnen de kosten daarvan niet in hun producten stoppen.”

Ze stelt voor te kijken naar manieren om de belastingdruk voor mensen te verminderen, bijvoorbeeld door het belastingstelsel aan te passen en een hogere belastingvrije voet te hanteren. Dit zou werken stimuleren en de afhankelijkheid van overheidsondersteuning verminderen. ,,Zodat het weer gaat lonen om meer te gaan werken.”

"In het verkiezingsprogramma van BBB staat gewoon letterlijk: ondernemers zijn geen pinautomaat"

Zorgen om verplichte AOV voor zzp'ers

Over de rol van zelfstandige ondernemers (zzp’ers) zegt Keijzer twee groepen te identificeren: degenen die vrijwillig voor zelfstandigheid kiezen en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, en degenen die gedwongen zijn tot zzp’er vanwege de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Ze pleit voor heroverweging van fiscale maatregelen om mensen aan te moedigen weer in loondienst te werken als dat hun voorkeur heeft.

Ten slotte uit Keijzer haar bezorgdheid over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, zoals besproken in het pensioenakkoord. Ze benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met de verschillende belangen en dat de impact op zzp’ers een zorgvuldige overweging verdient voordat een dergelijke verplichting wordt ingevoerd.

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland) aan de politiek: 'Bij het mkb valt nu niets te 'halen''

,,Wij zien nu wel dat mensen buitengewoon kwetsbaar zijn als het misgaat. Of omdat de economie inklapt, dat hebben we tijdens de coronatijd goed gezien. Of omdat iemand een ongeluk krijgt en niet meer kan werken. Maar ik weet niet of het de weg is om zomaar te zeggen: nu gaan we de AOV voor iedereen verplichten. Er zijn veel zzp’ers die hebben gedacht van: ik kan één ding betalen, een pensioenvoorziening of een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. En die hebben gekozen voor de pensioenvoorziening. Die zadel je nu op met gigantische kosten.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws