Video Verkiezingen

Topeconomen Boot, Kleverlaan en Van Teeffelen over financiering in het mkb

Drie topeconomen aan tafel in de tweede talkshow De Ondernemer Kiest. Arnoud Boot, Ronald Kleverlaan en Lex van Teeffelen en ONL-voorzitter Hans Biesheuvel over financiering in het mkb, hoe je als ondernemer uit de crisis te investeren en de rol van de banken.

Thomas Hendriks 18 februari 2021

MyChannels Video ID: 198425

TALKSHOW DE ONDERNEMER KIEST: WIE IS WIE?

Arnoud Boot is hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is onder meer voorzitter van de European Finance Association (EFA), raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Ronald Kleverlaan is o.m. voorzitter van de Stichting MKB Financiering en directeur European Centre for Alternative Finance (Universiteit Utrecht).

Lex van Teeffelen is lector Financieel Economische Innovatie bij de Hogeschool Utrecht. Gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf.

Hans Biesheuvel is ondernemer en voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland.

Waar in de eerste talkshow De Ondernemer Kiest vier Tweede Kamerleden aan het woord kwamen, is het vanuit het Ondernemershuis in Den Haag in deze tweede aflevering de beurt aan drie topeconomen. Onder leiding van presentator Thomas Hendriks bespreken zij met gastheer/ONL-voorzitter Hans Biesheuvel financiering in het mkb anno nu.

,,Ondernemers zien kansen en mogelijkheden, financiers zien risico's en problemen. Daar moet wat tussen zitten. Het worden gouden tijden voor financieel adviseurs die de taal van ondernemer verstaan", stelt Lex van Teeffelen onder meer. De lector haalt in de talkshow onder meer een recent onderzoek onder zo'n 1500 ondernemers aan. ,,Wat wij vonden in ons onderzoek is dat wie hun zaken financieel, privé en zakelijk goed voor elkaar hebben, die zagen we niet bewegen, die wachten het gewoon rustig af, die hebben de tijd en luxe om rustig af te wachten. Kijken of de concurrenten omvallen, waar zitten de marges, en die zie ik dadelijk als een speer weer investeren als de economie weer aantrekt."

Bekijk hier de eerste talkshow van De Ondernemer Kiest, met Thierry Aartsen (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA), Chris Stoffer (SGP) en Eppo Bruins (Christen Unie). Van regeldruk tot financiën: wat we van deze 'mkb-Kamerleden' kunnen verwachten

Gaat het over financiering in het mkb, gaat het dus ook over banken. Banken en ondernemers zijn elkaar kwijtgeraakt, vindt Arnoud Boot.

,,Dat is een lang proces, banken zijn sinds 1990 massaal in hypotheken gegaan en dus andere activiteiten gaan doen. Het idee was dat de bank er was, lokaal, die kennen de klanten en bedienen de lokale ondernemers bedienen, nee het verdienmodel werd de hypotheken. Begin jaren '90 waren hypotheken 20 procent van het nationaal inkomen en in 2008 170 procent. Het nationaal inkomen is gigantisch gegroeid, maar de hypotheekportefeuille is vier keer harder gegroeid in die periode. Dus je ziet dat de banken allerlei producten zijn gaan verkopen die niks met de ondernemer te maken hebben," aldus Boot.

,,De bank is niet meer de natuurlijke partner van de ondernemer", stelt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. ,,Onze meest gehoorde klacht is we spreken elkaars taal niet meer, de bankier snapt mij niet meer, het afstandelijk. Daar ligt een hele grote uitdaging. Er is heel veel mogelijk dankzij non-bancaire financiering, meer dan toen ik met ondernemen begon, maar om je weg daarin te vinden, dat is een hele grote zoektocht, nog steeds voor veel ondernemers".

Een heuse mkb-bank dan? Boot: ,,Het zou onvoorstelbaar stom zijn als we banken afschrijven. Banken hebben een belangrijke rol in de economie en dat er allerlei dingen mis zijn gegaan de afgelopen tien, vijftien jaar, er een technologische revolutie is, op zoek zijn naar nieuw evenwicht, het zij zo, dat is het verleden. Laten we naar de toekomst kijken. Ik ben bereid het voordeel van de twijfel te geven en te zeggen: waar liggen de kansen, hoe ga je dat invullen en hoe ga je in samenwerking met allerlei nieuwe partijen, ook technologiepartijen, invulling geven aan de nieuwe toekomst?"

Bekijk via deze link een deel uit de eerste talkshow De Ondernemer Kiest waarin het onderwerp 'banken' ook aan bod komt: Tweede Kamerleden over rol banken coronacrisis: 'Ze hebben het laten afweten'

'Er is minder groei geweest dan er had kunnen zijn'

,,Sinds de financiële crisis zie je dat het krediet dat door banken verstrekt wordt aan ondernemers structureel aan het dalen is. Dat zie je terug in statistieken. Acht jaar geleden werden er 20 procent meer aan financieringen verstrekt en dat gaat het over miljarden," stelt Ronald Kleverlaan. ,,Er zijn steeds meer problemen voor ondernemers om financiering aan te vragen omdat ze meer maatwerk nodig hadden, net niet meer binnen het standaardplaatje pasten, net iets te weinig onderpand en zekerheden konden bieden. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat zij niet kunnen investeren, dus niet kunnen groeien, dus geen werkgelegenheid kunnen creëren. Je ziet het niet zo snel terug in de statistieken maar er is minder groei geweest dan er had kunnen zijn."

De toekomst? Van Teeffelen: ,,Ik zie met name ondernemers die voor corona al investeringsplannen hadden, die zie ik verder gaan. We zien naarmate een ondernemer minder getroffen is door corona en beter zijn financiële huishouding op peil heeft, dat die door kan, die heeft er niet veel last van. Ondernemers hebben weinig weerstandsvermogen in de economie. Denk aan horeca, maar ook een heleboel andere sectoren vinden dat ongeveer 50 procent van kleinbedrijven een weerstandsvermogen van minder dan 10 procent heeft en daar zitten dan ook bedrijven bij die al technisch failliet zijn, dus bedrijven die een negatief eigen vermogen hebben. Dat is best wel veel. Dat betekent dat een ondernemer snel moeten kunnen schakelen, snel moet kunnen veranderen, snel moet kunnen inspelen op nieuwe dingen."

Over de toekomst en dan onder meer een mogelijke kwijtschelding van uitgestelde belastingen, zegt Ronald Kleverlaan: ,,Dat zou een mooie oplossing voor ondernemers zijn, alleen ziet er een dieper probleem onder. Dat is dat veel ondernemers veel via schulden, leningen gefinancierd zijn. Nu is het moment om te gaan kijken wat voor andere vormen van financiering je kunt gebruiken als ondernemer."

Bekijk de tweede talkshow 'De Ondernemer Kiest' bovenaan deze pagina.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.