Nieuws Actueel

Aantal boeren in de regio Rivierenland neemt fors af

CBS constateert daling in alle sectoren van akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. Dat schrijft De Gelderlander.

Menno Provoost 9 november 2016

Koe 1065 2

Het aantal boerenbedrijven in deze regio is het afgelopen jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de sector heeft gepubliceerd. In de zes gemeenten van het verspreidingsgebied van de editie Rivierenland van De Gelderlander stopten 173 agrarische bedrijven. Dat is ruim 14 procent van het totale aantal bedrijven.

DalingZowel in de akkerbouw, de tuinbouw als de veeteelt is de daling te zien. De meeste bedrijven die stopten hielden rundvee, ook in de tuinbouw in de open grond waartoe ook de fruitteelt behoort, stopten veel bedrijven.

De varkenssector die in eerdere jaren al veel bedrijven verloor bleef redelijk stabiel. Er stopten in de regio 3 varkensbedrijven. Het aantal varkens dat gehouden wordt, nam wel toe met 7 procent tot ruim 78.000.

Relatief was de daling het hoogst in de geitenhouderij (16 procent). In het gebied stopten 9 geitenhouders. Het aantal geiten op de overgebleven 47 bedrijven groeide echter met 8 procent tot zo'n 10.500 dieren.

StilDe schaalvergroting van agrarische bedrijven zorgt al jaren voor een sterke afname van het aantal boerenbedrijven. De daling in het afgelopen jaar is wel extreem. Zo stopte in de gemeente Buren, waar in deze regio de meeste boeren gevestigd zijn, ruim 18 procent van de bijna 400 bedrijven die er in 2015 nog waren.

"Door de lage prijzen ben je gedwongen te groeien, maar de grond wordt steeds duurder", legt melkveehouder Hendrik-Jan de Jong uit Lienden uit. "Zowel in de vee- als de fruitteelt zie je dat die grond naar de grotere bedrijven gaat. Voorheen waren het bedrijven met 20 koeien die genoodzaakt waren te stoppen, nu zie je dat al bij bedrijven met 50 of 60 koeien."

"Het wordt erg stil in de sector", zegt Daan Vermeulen, voorzitter van de afdeling Buren/Tiel/ Neder-Betuwe van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). "Het is een slecht teken als de boer niet meer klaagt. Dan kruipt hij in zijn schulp om te proberen zijn zaakjes te regelen. Iedereen is bezig met overleven. Steeds vaker lukt dat niet."

MilieuregelsVermeulen herkent het beeld dat de cijfers van het CBS laten zien. "In de varkenshouderij is het dramatisch geweest, in de melkveehouderij is grote onzekerheid over de regelgeving, in de fruitteelt zijn de prijzen maar heel gewoontjes. Kleine bedrijven zijn genoodzaakt te stoppen, vaak ook omdat er geen opvolger is. Bedrijven die verder willen, hebben vaak niet de draagkracht om uit te breiden."

Daarnaast spelen in alle sectoren steeds complicerende factoren zoals veranderende milieuregels of een handelsboycot zoals voor fruit en groente naar Rusland. Zelf ook melkveehouder, is Vermeulen in afwachting van nieuwe regelgeving omtrent de fosfaatproductie in deze sector. Deze moet onder druk van Europa de komende jaren teruggeschroefd worden.

"Na jaren van zorgen om de lage melkprijs, zorgt dit ook weer voor veel onrust en onzekerheid", zegt Vermeulen. "Veel melkveehouderijen wachten nu af wat er gebeurt. Ik ken er wel die willen en kunnen stoppen, als ze het fosfaatquotum tenminste nog kunnen verkopen."

Boerenstand

- De regio Rivierenland telt 1.051 boerenbedrijven. Daarvan zijn er 325 in Buren, 237 in Geldermalsen, 212 in Neder-Betuwe, 179 in Neerijnen, 59 in Tiel en 39 in Culemborg.

- In 2005 waren er nog 1.505 agrarische bedrijven.

- De grootste sector is de tuinbouw met 547 bedrijven op de open grond en 61 in kassen.

- In de regio worden zo'n 55.000 koeien gehouden en 78.000 varkens.

- Het aantal geiten groeide de afgelopen jaren fors tot 10.500. Het aantal schapen daalde fors tot 17.000.

- In de regio zijn 1,9 miljoen kippen bij 27 bedrijven, vooral in Neder-Betuwe.